Luottamushenkilön roolista syntyvää stressiä Ida Merimyrsky purkaa vapaa-aikana viettämällä aikaa luonnossa.
Luottamushenkilön roolista syntyvää stressiä Ida Merimyrsky purkaa vapaa-aikana viettämällä aikaa luonnossa.

Luottamushenkilön tärkeä tehtävä

Työkavereiden helposti lähestyttäväksi kehuma nainen ryhtyi vajaan 300 ylemmän toimihenkilön luottamushenkilöksi.

Lahtelaisen Rauten pääsuunnittelija Ida Merimyrsky on ensimmäisen kauden luottamushenkilö, ja takana tehtävässä on pian puolitoista vuotta.

Kun edellinen luottamusmies oli jäämässä eläkkeelle, hän houkutteli vuoden verran Merimyrskyä jatkajakseen. Alkuun vastaus oli ei, mutta luottamusmies jatkoi sitkeästi kyselyjä kuukauden, parin välein.

– Sitten lupasin miettiä, ja pitkän väsytyksen jälkeen suostuin. Enkä ole katunut.

Myönteiseen päätökseen vaikutti myös tieto siitä, että tehtävään saa koulutusta.

– Ehto ehdokkaaksi asettumiseeni oli se, että jo pari kautta varaluottona ollut asettui ehdolle ja jatkoi tehtävässään.

Ennen päätöstä Merimyrsky pohti tehtävää myös työkavereiden kanssa. He olivat sitä mieltä, että Merimyrsky on helposti lähestyttävä, mikä on hyvä ominaisuus luottamushenkilöllä.

– Koin, että tehtävä on tärkeässä roolissa yrityksessä ja että voin olla mukana erilaisissa tilanteissa, vaikka ne voivat olla joskus hankaliakin.

Asiakkaina viilu- ja vaneritehtaat

Mekatroniikan eli konetekniikan insinööri Merimyrsky on ollut Rautella kuusi vuotta vakituisena, valmistumisestaan lähtien. Sitä ennen hän oli talossa kesä- ja tuntitöissä.

– Olen valmistunut ammattikoulusta parturi-kampaajaksi, mutta sitä en ole tehnyt kuin harrastuksena. Ennen insinööriopintoja olin vuorotöissä tehtaassa, kunnes lapsi meni kouluun.

Viilun jatkamis- ja saumauslinjojen pääsuunnittelijana Merimyrsky on toiminut viitisen vuotta.

Raute on viilun, vanerin ja LVL:n tuotantoteknologioiden globaali toimija, joka valmistaa asiakkaille muun muassa yksittäisiä laitteita, linjoja ja kokonaisia tehtaita.

Pääkonttori ja suurin osa tuotannosta ovat Lahdessa. Muut tuotantolaitokset ovat Kajaanissa, Vancouverissa Kanadassa, Changzhoussa Kiinassa sekä Pullmanissa Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa.

– Viime vuonna pääsimme ennätyssuureen tilauskantaan vaikeista ajoista huolimatta, Merimyrsky kertoo.

Yritys panostaa ympäristöystävällisyyteen.

– Luonto on hyvin tärkeässä osassa elämääni, joten minulle on hyvin tärkeää, että vastuulliset valinnat ovat tärkeässä roolissa myös omalla työpaikallani.

Henkilöstönedustajalle näkyvyyttä

Merimyrsky toivoo tuovansa luottamushenkilön tehtävään uutta näkökulmaa, vaikka siinä nojataankin pitkälti työlainsäädäntöön ja työehtosopimukseen. Hän uskoo antavansa inhimillisen otteen, kun vaikeata tilanteita käydään läpi.

Tähän mennessä edustettavat ovat kyselleet häneltä muun muassa palkanmaksuun liittyvistä asioista kuten ylityökorvausten tai viikonloppulisien maksamisista. Myös perhevapaat ja niihin liittyvät uudistukset ovat herättäneet jonkin verran kysymyksiä.

Merimyrsky on ollut edeltäjäänsä enemmän esillä yrityksessä: hän on perustanut teams-kanavan sekä lähettänyt viestejä ja kyselyitä. Sen tähden hän arvelee, että jotain asioita häneltä on kysytty herkemmin kuin edeltäjältä.

Vuorovaikutus toimii noin 280 edustettavan kanssa.

Merimyrsky kertoo olevansa perusteellinen. Kun hän lähtee johonkin uuteen mukaan, hän tekee sen hyvin ja opiskelee asiaa paljon.

– Itselleni on tärkeää, että otan luottamushenkilöroolini hyvin ja yritän jatkuvasti oppia uutta. Olen tuore tehtävässä, ja vielä on paljon opittavaa. Kun en jotain tiedä, selvitän, mistä on kyse.

Arvostusta luottokoulutuksen

Rautella on tehty paikallisia sopimuksia myös Merimyrskyn luottokaudella. Niiden teko vaati paljon tarkkaa työtä, jotta kaikki ymmärtävät sisällön samalla tavalla.

– Kaudellani henkisesti haastavin kokemus on ollut muutosneuvottelut, joita urallani on ollut toistaiseksi vain yhdet. Ne koskivat hyvin pientä ryhmää, mutta niissä vähennettiin ihmisiä.

Merimyrskyn mielestä neuvottelut heti luottamuskauden alussa oli kuin heitto syvään päätyyn.

– Edellinen luotto oli jäänyt kuukautta aiemmin eläkkeelle, joten en saanut häneltä tukea. En ollut myöskään ehtinyt käydä YTN:n koulutuksissa, Merimyrsky muistelee.

Kaikkein raskainta tilanteessa oli, kun ei tiennyt, mitä pitää tehdä ja missä voi olla apuna. Vaikka edustettavat kyselivät, työnantajan mielestä neuvottelujen aikana ei voinut kertoa tilanteesta.

– Onneksi YTN:n kautta sain apua ja tukea.

Sittemmin ensimmäisen kauden luotto on osallistunut neuvottelujärjestön järjestämiin koulutuksiin ja seminaareihin, joista hänen mielestään saa erittäin hyvin oppia.

Tapaamisissa voi myös verkostoitua muiden henkilöstönedustajien kanssa, mitä uran alussa oleva luottamushenkilö arvostaa.