PUHEENJOHTAJAN

PALSTA

Suomi tarvitsee puolustajansa

Eduskuntavaalit on pidetty ja kansa on valinnut edustajansa eduskuntaan. Edessä on hallitusneuvottelut, joista on ennustettu vaikeita. Hallituksen kokoonpano on auki, mutta oikeastaan sen pohjalla ei ole suurta väliä. Tärkeämpää on hallituksen ohjelma, mitä asioita hallitus ottaa hoitaakseen seuraavan neljän vuoden aikana.

Insinööriliitto pyrkii saamaan hallitusohjelmaan jäsenkuntamme kannalta olennaisia asioita. Toimintamme on, kuten tähänkin asti, täysin puoluepoliittisesti sitoutumatonta. Siitä Insinööriliitto ei tingi, mutta on hyvä mieltää, että jäsenkunnan asioiden hoitaminen edellyttää toimivia yhteistyösuhteita eduskuntapuolueiden, ennen muuta hallituspuolueiden kanssa. Kun suhteet ovat kunnossa, asiat etenevät, jos ovat edetäkseen.

Insinööriliiton hallitusohjelmatavoitteita esiteltiin edellisessä lehdessämme. On erittäin tärkeää pystyä luomaan selvästi nykyistä suurempi luottamus ja yhteistyö työmarkkinoilla niin työnantajien kanssa kuin maan hallituksen kanssa. Toki pidämme mielessä, mikä on hallituksen ja eduskunnan ja mikä työmarkkinajärjestöjen rooli maan asioiden hoitamisessa.

Meille yksi keskeinen työelämäkysymys on esimerkiksi huolehtiminen työnteon kannattavuudesta kaikissa tilanteissa. Tämä edellyttää, että verotus kannustaa työntekoon, mutta samalla sosiaaliturvan on oltava riittävä silloin, kun huono hetki elämässä osuu kohdalle. Kaikilla on oltava mahdollisuus osaamisen ylläpitoon ja jatkuvaan oppimiseen. Muita tavoitteitamme ovat osaamistason nosto, sovittelujärjestelmän uudistaminen ja kanneoikeus järjestöille.

Osaamisen merkityksen korostaminen, pitkäaikaiset ja laajat investointiohjelmat kestävän kehityksen parantamiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ovat asioita, joissa jäsenkunnallamme on merkittävä rooli. Suomi tarvitsee osaajansa, eli meitä, jotka puolustamme Suomea muutoinkin kuin sotilaallisesti.

Meidän roolimme on usein hankala. Meitä pidetään hyväosaisina, joiden asiat eivät juuri muita kiinnosta. Voimme omalla työllämme tuoda Suomeen vaurautta, hyvinvointia ja menestystä. Näillä saavutuksilla on taas helpompi maksaa kohoavia sosiaali- ja terveydenhuollon kuluja.

Jos Suomi yksinomaan leikkaa, niin tie on todennäköisesti tuhoisa. Silti Insinööriliiton jäsenkunnankin näkökulmasta on tärkeä tarkastella kaikki menoerät kriittisesti. Suurin osa meistä kuuluu juuri siihen porukkaan, joka ylläpitää suomalaista yhteiskuntaa maksamalla merkittävän osan valtionveroista. Toivonkin, että oli maan tuleva hallitus minkälainen tahansa, se huomioisi nykyistä paremmin meidät, jotka hiljaisina puurtajina teemme työtä kansakunnan ja maamme eteen.