opiskelijat

Työuupumuksen takia menetettyjen työpäivien määrää ei voida toistaiseksi laskea tarkasti, sillä uupumukselle ei ole omaa koodia Kelan tilastoissa.
Työuupumuksen takia menetettyjen työpäivien määrää ei voida toistaiseksi laskea tarkasti, sillä uupumukselle ei ole omaa koodia Kelan tilastoissa.

Nuorten työuupumus kaipaa hoitoa

Työterveyslaitoksen tuoreiden tutkimustulosten mukaan neljännes nuorista on vaarassa sairastua työuupumukseen.

Vasta työuransa alussa olevien nuorten työuupumusriski on vakava paikka paitsi uupumuksesta kärsivälle myös työnantajille ja laajemmin kansantaloudelle.

Jyväskylän yliopiston terveystaloustieteen professorin Petri Böckermanin mukaan yksi syy nuorten työuupumukselle saattaa olla työelämän odotusten ja todellisuuden väliset erot. Kuva työelämästä saattaa olla hieman vääristynyt eivätkä työelämätaidot ole vielä välttämättä täysin hioutuneet.

Böckerman huomauttaa, että ratkaisuehdotuksia pohtiessa tulisi muistaa niiden myös maksavan. Sanojen ja tekojen välillä työelämäkysymyksissä on usein kuilu.

– On helppo vaatia. että varhaiseen puuttumiseen ja hoitamiseen pitää panostaa, jos ei pohdita, miten asiat resursoidaan, Böckerman huomauttaa.

– Yleisellä tasolla voidaan sanoa, että kavennetaan terveyseroja ja parannetaan työoloja, mutta kuinka se tehdään konkreettisesti?

Mielenterveys on heikentynyt

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssin vaikuttamisen asian- tuntijan Titta Hiltusen mukaan nuoret kokevat myös aiempaa enemmän paineita työelämän ulkopuolella esimerkiksi koulussa. Monella saattaa siis olla jaksamisen haasteita jo työelämään siirtyessä.

Vaikka työuupumus ei välttämättä ole peräisin mielenterveysongelmista, ne altistavat myös uupumukselle.

Kelan tutkimusblogin mukaan viime vuonna sairauspäivärahaa saaneiden yleisin sairausryhmä oli mielenterveyden häiriöt. Fyysinen työterveys on samanaikaisesti parantunut. Etenkin 16–34-vuotiailla naisilla mielenterveyden häiriöt ovat kasvaneet viimeisen viiden vuoden aikana merkittävästi. Miehillä kasvu on ollut maltillisempaa.

Hiltunen korostaa aidosti saavutettavien mielenterveyspalvelujen tärkeyttä.

– Mitä varhaisemmassa vaiheessa apua saa, sitä todennäköisemmin hoito on vaikuttavaa. Hoitoonpääsy pitää varmistaa esimerkiksi terapiatakuun avulla, Hiltunen vaatii.

Työnantajat avainasemassa

Böckermanin mielestä ei ole yksittäistä keinoa työuupumuksen taklaamiseksi. Lainsäädännöllä uupumusta on vaikea estää, lukuun ottamatta kaikkein rajuimpia tapauksia esimerkiksi mittavien ylitöiden suhteen.

Työnantajat ovat työuupumuksen hoidossa avainasemassa. Haluttujen ja toteutuneiden työaikojen yhteensovittaminen on tärkeää.

– On olemassa työolojen suhteen hyviä ja huonoja yrityksiä. Työvoimapula saattaa osaltaan ratkoa tilannetta, kun työnantajien on satsattava työntekijöiden hyvinvointiin, Böckerman sanoo.

Kassajäsenyys voimaan kesätöiden alkaessa

Työttömyyskassan jäseneksi kannattaa liittyä heti, kun kesätyöt alkavat. Insinööriliiton opiskelijajäsenenä voit liittyä KOKO-kassaan. Kassan vuosimaksu on vain 63 euroa. Jos liityt kesken vuotta, maksat ainoastaan loppuvuoden osuuden.

Kassan jäseneksi on tärkeää liittyä jo opintojen aikana, jotta saat kerättyä työssäoloehdon täyteen valmistumiseen mennessä. Työssäoloehto on 26 viikkoa. Tällöin olet oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan valmistumisen jälkeen, mikäli valmistumisen jälkeen ei heti löydy työpaikkaa.

Insinööriliiton vastavalmistuneiden sijoittumistutkimuksen mukaan joka viides valmistunut insinööri on ollut kahden ensimmäisen vuoden aikana jossain vaiheessa työttömänä.

Työttömyyden keskimääräinen kesto oli kolme kuukautta. Kassajäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin jo lyhyenkin työttömyysjakson myötä, jos joudut esimerkiksi lomautetuksi. Kassajäsenyyden saa helposti voimaan joko liiton jäsensivuilla tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Lue lisää: ilry.fi/kassaopiskelijalle

Imppulakki päässä vappuriennoissa

Insinöörilakki on opiskelijan tärkein ja näkyvin varuste vappuun. Tuttavallisemmin imppulakkina tunnetun ammattikuntatunnuksen ideoi vuonna 1969 helsinkiläinen insinööriopiskelija Heikki Silván. Lakin käyttöön liittyy sääntöjä ja sitä saa käyttää ensimmäisen opintovuoden vapusta alkaen. Ole siis ylpeästi inssi ja paina vappuna lakki päähän.

Lue lisää: ilry.fi/lakkiohjesaanto

Muistathan, että opiskelijajäsenenä olet oikeutettu liiton työsuhdepalveluihin. Jos kesätöissä tulee mietityttäviä tilanteita eteen, ota yhteyttä liiton asiakaspalveluun. Liiton työsuhdeasiantuntijat ja lakimiehet ovat käytettävissäsi.

IOL:n viestintäkanavat

Facebook Insinööriopiskelijaliitto IOL ry

Twitter IOLry

Instagram @insinooriopiskelijaliitto

kotisivu www.iol.fi

IOL:n ÄÄNI

Ulla-Maija Karjalainen, varapuheenjohtaja, InsinööriopiskelijaliittoUlla-Maija Karjalainen, varapuheenjohtaja, Insinööriopiskelijaliitto

Vain annettu palaute vaikuttaa

Näin keväällä on hyvä herätellä keskustelua opintojaksojen palautteista. Nyt on hyvä aika vaikuttaa siihen, mihin suuntaan opintokokonaisuuksia viedään ja kehitetään tulevaisuudessa. Moni jättää palautteen antamatta ajatellessaan, että siitä ei enää tarvitse välittää, kun opintojaksosta on rämmitty läpi.

Ei pidä ajatella, että jälkikäteen palautteen antaminen olisi mitenkään turhaa. Mikäli emme tuo julki olemassa olevia kehityskohteita opetuksessamme, kukaan ei voi tietää, että on jotain korjattavaa. Juuri sinä voit olla suunnannäyttäjä, joka saa aikaan myönteistä muutosta.

Opetuksen laatu on puhuttanut jo pitkään opiskelijakentällä, emmekä saa päästää mahdollisuutta vaikuttaa sen laatuun tulevaisuudessa. Nyt on aika vaikuttaa ja edistää meille järjestettävää koulutusta. Yhdessä ja suurella volyymilla saamme aikaan myönteistä muutosta. Kahvitaukoparlamentit eivät edistä asioita, ainoastaan ruokkivat pahaa mieltä.

Palaute sanana kalskahtaa monelle korvaan kielteisenä. Palautteen tavoitteena ei ole kuitenkaan miellyttää tai rankaista vaan se on työkalu, jolla asioita voidaan kehittää ja viedä eteenpäin. Varsinkin kriittisen palautteen antaminen voi joskus tuntua turhalta: joku saattaa jopa pelätä, että palautteen vastaanottaja loukkaantuu. Täytyy kuitenkin muistaa, että palautteen antaminen on aina palvelus, joka on elintärkeä osa oppimista ja kehittymistä. Lisäksi se osoittaa, että välität ja huomioit myös opettajan tekemän työn.

Jotta palaute on tehokasta, ole asiallinen, älä oleta tai tee omia toteamuksiasi ja muista pysyä objektiivisena. Hyvä palaute ei tarkoita pelkästään myönteisyyttä. Voit antaa kritiikkiäkin sisältävää palautetta, kunhan teet sen asiallisesti ja rakentavasti. Tällöin luot tilaa pohdinnalle sekä mahdollisuuden kehitykselle ja muutokselle.

Nyt on siis aika vaikuttaa asioihin. Anna kehittävää ja eteenpäin vievää palautetta ainakin yhdestä opintokokonaisuudesta. Yhdessä olemme aina enemmän, ja vain annettu palaute vaikuttaa.