Santeri Pyhäjärvi tarkistaa reaktoria, jossa liete palaa.
Santeri Pyhäjärvi tarkistaa reaktoria, jossa liete palaa.

Lämpöä

kakasta

Rovaniemellä käynnistettiin ainutlaatuinen prosessi, jolla jätevedestä saadaan haitta-aineet pois ja lämpöä talteen.

Vessanpöntöstä alas vedetyt jätökset päätyvät Rovaniemellä 850-asteiseen uuniin. Prosessista jää jäljelle pelkästään fosforirikasta tuhkaa, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi metsätalouden lannoitteena.

– Minulle myönteisin juttu tässä on se, että mikromuovien ja lääkeainejäämien kulkeutuminen luontoon saadaan katkaistua. Mikromuovit ovat meidän sukupolvemme ongelma, ja tällä saamme niitä vähennettyä, sanoo prosessi-insinööri Santeri Pyhäjärvi.

Prosessi pyörii Endevin tuotantolaitoksella Rovaniemellä. Suurimmat tekniset ongelmat on käyttöönotossa selätetty, mutta säädettävää on vielä. Koekäyttövaiheessa laitosta ajettiin jaksoittaisesti. Nyt käyttöönotto on ramp up -vaiheessa, eli käyttöastetta kasvatetaan vähitellen siirryttäessä jatkuvatoimiseen tuotantoon. Tavoitteena on päästä pidempiin ajoihin, joiden avulla käyttöaste saadaan nousemaan.

– Pitkäaikainen tavoite on päästä lähelle sadan prosentin käyttöastetta, mutta tuotannossa on kuitenkin varauduttava huoltoseisokkeihin.

Tavoitteena miehittämätön ajo

Pyhäjärven tehtäviin kuuluu prosessin kehittäminen, jotta se toimisi mahdollisimman automaattisesti ja tasaisesti. Valvomon näytöllä on tietoa prosessin toiminnasta, ja mittausdatasta piirrettyjen trendien avulla voi päätellä, milloin prosessi uhkaa keskeytyä ja millä sen voi saada vakautettua.

– Tuotannon aikana teen säätöä prosessin parametreihin, ja huoltojen aikana esimerkiksi tarvittaessa putsaan tai vaihdan laitteisiin antureita.

Anturit mittaavat muun muassa paine-eroja, lämpötiloja, virtaamia ja esimerkiksi lietesiilon, kuivurin ja reaktorin pintojen korkeutta.

Koska tekniikka alkaa olla nyt toimiva, ajojen pituutta rajoittaa lähinnä materiaalien kesto. Kestävyyteen vaikuttaa niin moni asia, että käytännössä toimivat ratkaisut löytyvät kokeilujen kautta. Kova kuumuus ja hiekan kuluttavuus ovat haastava ympäristö.

Kuivatettu liete palaa reaktorissa

Rovaniemellä jätevesi kulkee viemäreistä vedenpuhdistamoon. Siellä vedestä erotettava liete kulkee kiertotalouden yrityksen Neven siiloihin, josta liete pumpataan Endevin tuotantolaitokselle.

Liete kuljetetaan kuivuriin, jossa se kuivatetaan kuuman hiekan ja savukaasujen lämmön avulla. Hiekan ja lietteen seos siirtyy kuivurista reaktoriin ruuvikuljettimilla. Reaktorissa on leijutuspeti, jossa polttoaine sekoittuu ilmaan ja palaa tehokkaasti. Reaktorista kuumaa hiekkaa otetaan takaisin kuivuriin kuivattamaan uutta lietettä.

Prosessi toimii autotermisesti, eli ulkoista polttoainetta tarvitaan vain prosessin käynnistämiseen muttei ylläpitoon. Puhaltimet ja ruuvikuljettimet tarvitsevat kuitenkin jatkuvasti sähköä.

Lietettä tulee laitokselle noin 900 kiloa tunnissa. Sen polttamisesta syntyvä hukkalämpö siirretään kaukolämpöverkkoon ja riittää noin 300 omakotitalon lämmittämiseen.

Prosessi on hajuton, koska polttoaine on kuivaa ja linjoissa on alipaine. Huoltoseisokkien aikana tilanne on toinen.

– Jos jokin osa on kulunut ja pitää käydä tarkistamassa tai vaihtamassa se,: Paikka voi olla likainen ja ahdas.

Tekniikka sopii kaupunkeihin

Endevillä on kymmenen työntekijää, joista pääkonttorissa Helsingissä toimii kolme ja Rovaniemen tuotantolaitoksella seitsemän. Ensimmäiset testit aloitettiin vuonna 2019, ja käyttöönotto on vienyt aikaa.

Seuraavia hankkeita ei ole julkistettu, mutta periaatteessa vastaavanlainen laitos voidaan rakentaa kaikkiin kaupunkeihin. Prosessin patentit ovat Endevillä. Kehitystyössä on ollut mukana myös LUT-yliopisto.

– Olemme ajatelleet, että ajetaan prosessi varmaksi ennen kuin aletaan markkinoida sitä.

Pyhäjärvi valmistui viime vuoden keväällä koneinsinööriksi Oulun ammattikorkeakoulusta. Hän muutti opintojen jälkeen takaisin synnyinkaupunkiinsa, kun sai nykyisen työpaikkansa.

Prosessi-insinöörin työ on vuorotyötä, eli Pyhäjärvi työskentelee myös öisin. Prosessi on pidettävä käynnissä ympäri vuorokauden.

– Opiskelujen aikana tein Aspocompilla pelkästään vuorotyötä, joten olen tottunut siihen. Ei se siinä mielessä ole erikoista.

Valvomosta ohjataan laitteistoa niin, että prosessi pysyy tasaisena.Valvomosta ohjataan laitteistoa niin, että prosessi pysyy tasaisena.