Työhyvinvoinnin parantaminen vaatii johdon sitoutumista.
Työhyvinvoinnin parantaminen vaatii johdon sitoutumista.

Työhyvinvointihankkeet kuopattiin kahdella alalla

Teknologiateollisuudessa ja kemianteollisuudessa tarvitaan nyt uusia yhteistyön tapoja.

Kymmenen vuoden ajan toimineet palkansaajien ja työnantajien yhteiset teknologiateollisuuden työhyvinvointihankkeet ovat olleet tuloksellisia. Viimeisin eli Työkaari kantaa -hanke onnistui parantamaan sekä työhyvinvointia että työn tuottavuutta yli sadassa yrityksessä. Kertynyttä kokemusta olisi voitu soveltaa alan muihinkin yrityksiin.

Nyt hanketta ei enää ole eikä uudesta työhyvinvointihankkeesta sovittu vuoden alusta voimaan tulleessa teknologiateollisuuden työehto- sopimuksessa.

Sopimusneuvotteluihin osallistunut, Ylemmät toimihenkilöt YTN:n teknologiateollisuuden sopimusalavastaava Hannu Takala pitää syynä ehkä sitä, että työnantaja halusi ohentaa työehtosopimusta.

– Työnantajaliitolla voi olla tavoitteena tätäkin kautta vähentää palkansaajien keskinäistä yhteistyötä, jotta niiltä puuttuisi yhteinen voima neuvottelukierroksilla. Mitä vähemmän yhteistyötä, sitä enemmän sataa työnantajan laariin.

Takala pitää ohjelman lakkauttamista valitettavana. Hankkeissa hyväksi todetut käytännöt eivät pääse leviämään uusiin työpaikkoihin. YTN:llä ei yksinään ole voimia yhtä laajaan työhyvinvoinnin kehittämiseen kuin kaikki henkilöstöryhmät kattaneella ohjelmalla oli. Työkaari kantaa -hanke sai myös EU-rahoitusta.

Johdon pitää sitoutua

Työnantajaliitto Teknologiateollisuus ry ei näe tilannetta yhtä synkkänä. Järjestö etsii nyt uusia yhteistyön tapoja työhyvinvoinnin kehittämiselle. Liitto on perustanut uuden työelämän kehittämisen tiimin, jossa mietitään keinoja työhyvinvoinnin kehittämiseksi jäsenyrityksissä.

– Olennaista on, että työtä tehdään yrityksissä henkilöstön kanssa yhdessä ja yritysten johto oivaltaa työn tärkeyden. Työkaari kantaa -hanke osoitti, että tulokset ovat parhaat yrityksissä, joissa johto on sitoutunut työhyvinvointiin, sanoo työelämän kehittämisen johtaja Paula Varpomaa Teknologiateollisuus ry:stä.

Työkaari kantaa -hankkeen verkkosivut ovat edelleen auki, ja sen materiaalit ovat yhä käytettävissä.

Neuvottelusta tulee jatkuvaa

Kemianteollisuudessa toimi kymmenen vuoden ajan Hyvää huomista -työhyvinvointiohjelma. Tämä ohjelma pyyhittiin pois helmikuun alussa voimaan tulleesta työehtosopimuksesta. Samalla ohjelman verkkosivut suljettiin.

YTN:n kemian alan sopimusalavastaava Mia Adolfsson sanoo, ettei ohjelmaa tunnettu yrityksissä niin hyvin kuin oli toivottu. Ohjelman lopettaminen poisti kuitenkin henkilöstöryhmien ja työnantajan välisen yhteistyöalustan, ja tilalle pitäisi rakentaa uusi.

– En epäile, etteivätkö kaikki osapuolet tavoittelisi samaa asiaa. On kuitenkin haaste keksiä uusi tapa lähteä tekemään yhteistyötä.

Työhyvinvoinnin kehittäminen on kirjoitettu nyt suoraan työehtosopimukseen ilman linkkiä erilliseen työhyvinvointiohjelmaan. Työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjaan saatiin muun muassa kirjaukset tasa-arvosuunnitelman ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi työpaikoilla.

Työnantajaliitto Kemianteollisuus ry:n johtava lakimies Juha Teerimäki painottaa, että erillisestä ohjelmasta luovuttiin mutta samalla työhyvinvointia kehitetään osana jatkuvaa neuvottelua.

– Työhyvinvointia kehitetään siis edelleen, mutta enemmän projektiluonteisesti ja aihepiirikohtaisesti kulloinkin esiintyvän tarpeen mukaan.