Muutokseen vastaavan aikuiskoulutuksen pitää hyödyttää sekä työntekijää että työnantajaa.
Muutokseen vastaavan aikuiskoulutuksen pitää hyödyttää sekä työntekijää että työnantajaa.

Työelämän äkilliset rakennemuutokset ovat pysyviä

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi tarkasteli viimeisen parin vuoden aikana koulutusjärjestelmän kykyä vastata jatkuvan oppimisen haasteisiin äkillisissä rakennemuutostilanteissa.

Äkilliset rakennemuutokset voivat olla joko myönteisiä, jolloin työvoiman tarve kasvaa nopeasti jollakin toimialalla tai alueella, tai kielteisiä, jolloin työvoiman tarve vähenee pikaisesti.

Jatkuvaa oppimista tarkasteltiin arvioinnissa työikäisen väestön koulutuspalveluina, joilla kehitetään osaamista muuttuvien työmarkkinoiden tarpeisiin.

Korkeakouluilla on paljon toimivia koulutusmalleja, joita on kokeiltu työelämän nopeissa muutostilanteissa. Erityisesti kielteisissä äkillisissä rakennemuutostilanteissa yhteistyömallit ovat jo vakiintuneita. Äkillisissä myönteisissä rakennemuutostilanteissa yhteistyömallit ovat kuitenkin kansallisesti vakiintumattomampia ja edellyttävät kehittämistoimia.

Korkeakoulut arvioivat nykyisellään vastaavansa jonkin verran paremmin yksittäisten henkilöiden tarpeisiin kuin työnantajien tarpeisiin. Työnantajien tarpeisiin vastaamista voidaan arvioinnin mukaan edistää esimerkiksi kohdennettujen osaamiskokonaisuuksien ja monipuolisemman yhteistyön kehittämisellä koulutuskentän toimijoiden ja työnantajien välille.

– Työnantajilla on tarve saada tietoa koulutuspalveluista nopeasti ja yhdestä paikasta työelämän nopeissa muutostilanteissa, pohtii johtava arviointiasiantuntija Tarja Frisk Karvista.

Jatkuvasti mukana muutoksissa

Yksi arvioinnin keskeisistä havainnoista oli se, että äkillisissä rakennemuutostilanteissa toimiminen on usein erillään korkeakoulujen perustoiminnasta. Arviointiryhmän mielestä rakennemuutostilanteisiin varautuminen ja työikäiselle aikuisväestölle suunnattujen koulutuspalveluiden kehittäminen pitää kytkeä korkeakoulujen strategioihin ja laatujärjestelmiin.

Suositusten mukaan korkeakouluilla on oltava toimivat sisäiset rakenteet ja prosessit työelämän nopeissa muutostilanteissa toimimiseksi eri yhteistyökumppanien kanssa. Ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen on myös tärkeää jakaa muille koulutuskentän toimijoille hyviä toimintamallejaan koulutusten kehittämisessä.

Nykyisellään rahoitustilanne koetaan useiden toimijoiden piirissä pirstaleiseksi ja ennakoimattomaksi. Tutkintokoulutukselle on jo olemassa vakiintuneet rahoitusmenettelyt, mutta erityisesti pienten osaamiskokonaisuuksien rahoittaminen kaipaa selkeyttämistä.

– Koulutuksiin suunnatun rahoituksen vakiintumattomuus aiheuttaa kitkaa koulutuskentän toimijoiden ja koko koulutusjärjestelmän mahdollisuuksille toimia äkillisissä rakennemuutostilanteissa, arvioi arviointiasiantuntija Kati Isoaho Karvista.