Sari Palosaari työskenteli puolisen vuuotta kiertotalouteen keskittyvässä hankeessa.
Sari Palosaari työskenteli puolisen vuuotta kiertotalouteen keskittyvässä hankeessa.

Tuhlaaminen on typerää

Kemian ala ja uusiutuvat energiamuodot ovat vieneet pian valmistuvan insinöörin mukanaan.

Kemiantekniikkaa opiskelevan Sari Palosaaren insinööritutkinto on loppusuoralla. Viime syksynä Centria-ammattikorkeakoulun opettajat välittivät Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymältä (Kpedu) tulleen viestin, että on mahdollista tehdä tuntisijaisuuksia ammattikoulussa. Kpedun ammattikoulu on Centrian vieressä.

– Minulla oli syksyllä vain vähän kursseja, kun tein opinnäytetyötä. Ajattelin, että voisin tehdä sijaisuuksia. Olen aina tykännyt opettaa ja arvelin, että siitä voi olla tulevaisuudessa hyötyä.

Haku poikikin toisenlaisen työn. Kpedusta ilmoitettiin, että siellä on alkamassa Sitran rahoittama hanke, joka keskittyy kiertotalouteen.

– Minun oletettiin olevan sopiva, sillä olen valinnut kiertotalouteen ja uusiutuviin energiamuotoihin liittyviä kursseja myös muualta kuin omasta ammattikorkeakoulusta.

Palosaari innostui heti hanketyöntekijän paikasta, ja hänet valittiin osaksi kahdeksan henkilön työryhmää. Muut ryhmäläiset ovat Kpedusta ja KIP Servicestä. KIP on Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden ekosysteemi, joka sijaitsee Kokkolassa.

Selviä säästöjä kierrättämällä

Noin puolen vuoden aikana hankkeessa on rakennettu virtuaalinen koulutuspaketti, jota Sitra tulee jakamaan valtakunnallisesti. Verkossa oleva paketti koostuu kuudesta moduulista, jotka käsittelevät hiilineutraalia kiertotaloutta. Se keskittyy Kokkola Industrial Parkin alueelle, jossa on ollut teollisuutta lähes 80 vuotta.

Sitra rahoittaa neljää kiertotalouden koulutuspilottia, joiden tavoitteena on saada uutta osaamista ja kilpailukykyä. Pilotit kehittävät kiertotalousosaamista teknologiasektorilla, kemian alalla ja rakennussektorilla.

Valmistumassa oleva koulutussisältö on suunnattu alueen yrityksissä työskenteleville kemian alan osaajille, Kpedun prosessiteollisuuden opiskelijoille ja alan opettajille.

– Nuoret janoavat aiheesta tietoa, ja tämä on juuri heille tehty, Palosaari sanoo.

Materiaali on monistettavissa myös muihin kemian alan teollisuuspuistoihin. Sen pohjalta kehitetään myös paikallisesti tarjottava prosessiteollisuuden perustutkinnon osa, joka on monistettavissa muihin ammatillisiin oppilaitoksiin.

Luonnonvarojen hillintäÄ

Hiilineutraalilla kiertotaloudella tarkoitetaan nettopäästötöntä talousjärjestelmää, joka on sopeutunut maapallon kantokykyyn.

– Hiilineutraalin kiertotalouden avulla voidaan hillitä luonnonvarojen ylikulutusta ja ilmastonmuutosta, suojella luonnon monimuotoisuutta, mutta samanaikaisesti myös luoda uudenlaista työtä ja vahvistaa talouden kilpailukykyä, kertoo koulutusmateriaali.

EU:n tavoitteena on olla ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä, ja Suomen kunnianhimoisena tavoitteena on muuttaa koko yhteiskunta hiilineutraaliksi jo seuraavan 13 vuoden aikana.

– Olen etsinyt tietoa ja tuottanut sisältöä koulutusmateriaaliin. Olen tehnyt tehtäviä, muun muassa rakentanut pakopelin. Olen kirjoittanut videokäsikirjoituksia ja ollut äänenä videoilla, Palosaari listaa.

Suunnitelmallisuus auttaa

Syksyllä Palosaari teki hankkeessa 40-prosenttista ja keväällä 80-prosenttista työviikkoa opintojen ohella.

Perheellisenä hän on joutunut suunnittelemaan muun muassa aikataulunsa tarkkaan, jotta opinnot ja työnteko sujuvat hyvin. Joustamista myös tarvitaan, jos asiat eivät mene suunnitellulla tavalla.

– Opettajat ovat olleet ymmärtäväisiä sekä perheen että koronatilanteiden suhteen.

Kaikki on hyödynnettävä

Sari Palosaari on todella kiinnostunut aiheesta.

– On hölmöä laittaa hukkaan mitään. Olen oppinut sellaisen elämäntavan jo nuorena, hän perustelee kiinnostustaan aiheeseen.

– On hurjaa, miten nykyään tuhlataan maapallon resursseja.

Hänen toiveenaan on, että koulutuspaketti lisää osaltaan ihmisten tietoisuutta siitä, ettei sama meno voi jatkua.

Palosaari aikoo jossain vaiheessa jatkaa opintoja kemian alalla ja lähinnä prosessiteollisuuden parissa. Myös tutkinto ulkomailla kiehtoo. Toisaalta kiinnostus opettajuuteen on vahvaa, mikä edellyttää pedagogisia opintoja.

– Kun valmistun insinööriksi, aion tehdä ainakin jonkun aikaa töitä kemian alalla. Pieni tauko opinnoista on tarpeen.

Kemian ala on niin laaja, että vaihtoehtoja on runsaasti. Ala ei rajaa suuntaa, mihin mennä. Ura kansainvälissä tehtävissä sekä hiilineutraalin kiertotalouden ja uusiutuvien energiamuotojen parissa on pian valmistuvan insinöörin toiveissa.