PUHEENJOHTAJAN

PALSTA

Katse jo vahvasti tulevassa

Olemme Insinööriliitossa siirtäneet katseen jo tulevaan syksyyn ja toisaalta myös ensi vuoden kevääseen, jolloin maassa käydään eduskuntavaalit. Tulevan syksyn keskeisin asia on katkolla olevat työehtosopimukset. Mikäli sopua palkkaratkaisusta ei synny, suurin osa jäsenistämme on jälleen tilanteessa, jossa neuvottelemme puhtaalta pöydältä uusia työehtosopimuksia. Näyttää siis siltä, että tästä vuodesta tuli jatkuvan neuvottelun vuosi. Meillä on solmimatta vielä muutamia yksityisen sektorin sopimuksia ja erityisen vaikeilta näyttävät kuntasektorin neuvottelut ovat auki.

Olen keskustellut eri tahojen kanssa siitä, mitä voimme tehdä, kun työnantajilla ei missään maailman tilanteessa ole rahaa. Toisaalta emme voi tehdä sopimuksia, joissa jäsenten palkkakehitystä ei turvata. Yhtälö tuntuu kierros kierrokselta haasteellisemmalta ratkaista.

Teemme tänä vuonna massiivisen työpaikkakiertueen eritoten teknologiateollisuuden aloilla välittääksemme tilannekuvaa jäsenistölle ja kuullaksemme jäsenkunnan tahtotilaa tulevia neuvotteluja varten. Kannattaa osallistua YTN:n nimissä pidettäviin tilaisuuksiin työpaikallasi tai verkossa.

Olen jo vuosia miettinyt, miksi osaamisen päivittäminen, sen tarpeen tunnistaminen ja tarjonta eivät kohtaa. Insinööriliitto on ajanut jo pitkään Suomeen lisää mahdollisuuksia päivittää osaamista. Tarjonta onkin lisääntynyt, mutta ihmisten tietoisuus tarjonnasta ei edelleenkään ole riittävä.

Asian ratkaisemiseksi olen tehnyt esityksen ministeri Antti Kurviselle uuden digitaalisen alustan luomiseksi. Keskeinen asia alustalla on maailman kärkeä oleva tekoäly, joka vertailee työpaikkoja sekä koulutustarjontaa keskenään ja tekee sen pohjalta ehdotuksia koulutustarjonnan muokkaamiseksi vastaamaan työelämän tarpeita.

Kansalainen voi kirjautua palveluun ja tehdä hakuja oman koulutuksensa tai halujensa pohjalta. Tekoäly ehdottaa eri kokonaisuuksia kansalaiselle. Alustalle tulisi pohjadataksi kaikki Suomen työpaikat, koulutukset, kurssit ja muut vastaavat. Olen luottavainen, että idea menee eteenpäin opetus- ja kulttuuriministeriössä. Pidän ehdotusta joka tapauksessa esillä politiikkojen tapaamisissa ja ajan asiaa seuraavaan hallitusohjelmaan.

Meillä on tulevaan hallitusohjelmaan myös ehdotus työllisyyden kasvattamiseksi. Olemme liitossa tehneet uudistetun version niin sanotusta työllistymisvapaasta. Idea on sinänsä yksinkertainen ja sen tavoitteena on lyhentää ihmisten työttömyysjaksoja. Työttömyyshän on lähes kaikille henkilökohtainen tragedia, jonka ratkaisemiseen kaivataan apua.

Mallissamme uuden työpaikan etsintä ja siihen liittyvät toimet alkavat jo ennen työttömyyden alkamista. Mallin ajatuksena on myös vähentää julkisia työvoimamenoja leikkaamatta työttömyysturvaa. Esittelemme mallin julkisuuteen huhtikuun loppu- puolella. Asiasta kiinnostuneet saavat silloin tarkemman kuvan, mistä mallissa on kyse.