Paluu

perusasioiden äärelle

Yleiskorotus ja selväkielisemmin raha olivat ykköspuheenaihe YTN:n teknologiateollisuuden luottamushenkilöiden koulutusristeilyllä. Seminaari oli sopimusalan ensimmäinen laivaristeily yli kahteen vuoteen.

Maaliskuun puolivälissä pidetty koulutusristeily osoitti, että koronan aikana vähemmälle jääneille luottamushenkilöiden yhteisille tapaamisille on paikkansa. Seminaarisalissa oli kahden päivän ajan aktiivinen ja innostunut tunnelma.

Järjestäjiä ilahdutti etenkin se, että osallistujien joukossa oli useita ensikertalaisia.

Koulutusristeilyn ohjelma oli luonnollisesti rakennettu menneen neuvottelukierroksen ja uuden työehtosopimuksen ympärille. Koska sopimus sisältää optiovuoden – vuoden 2023 palkoista neuvotellaan jo syksyllä – osallistujien katse oli tukevasti jo tulevassa, ei niinkään menneessä.

Monta näkökulmaa

Tulevaisuuden palkkaratkaisuja lähestyttiin seminaarissa monelta kantilta. Äänessä olivat niin omat kuin vieraat: Insinööriliiton ekonomisti Paavo Hurri toi keskusteluun liiketalouden tunnusluvut, joista hän etsi eväitä esimerkiksi paikallisen palkkaratkaisun tekemiseen.

Teknologiateollisuuden Työnantajat ry:n johtaja Anne Somerin puheenvuoro oli taattua työnantajapuolen tavaraa. Kilpailukyky on kaiken a ja o, työmarkkinapolitiikan on oltava vastuullista ja se on niin raskasta ja haasteellista.

Somer pohti myös työehtosopimuksen syvintä olemusta. Onko palkansaajien ja työnantajien yhteinen tuote hyvä vai huono, helpottaako työehtosopimus elämää työpaikoilla vai tekeekö se vain kaikesta hankalaa ja kallista.

Kuulijat jäivät vailla selvää vastausta. Luottamushenkilöt intoutuivat esittämään Somerille tukun kysymyksiä. Yksi palasi vielä talven neuvotteluihin ja aprikoi, että ehkä ylempienkin pitää jatkossa uhata lakolla sopimisen sijaan, kun niin saa paremmat korotukset.

– Ei se niin ole, Somer riensi vastaamaan.

Yleiskorotusta tarvitaan

Vilkkain keskustelu seminaarissa syntyi palkkarakenteesta. Asiaa alusti Insinööriliiton edunvalvontajohtaja ja YTN:n neuvottelupäällikkö Petteri Oksa. Hänen mielestään palkankorotusten rakenne on sekä haaste että kysymysmerkki.

Oksan mukaan työnantajan perimmäinen tavoite ei ole muuttunut mihinkään. Työnantajat haluavat eroon niin yleiskorotuksesta kuin sopimuskorotuksistakin.

Hän järjesti salissa kädennostoäänestyksen yleiskorotuksen tarpeellisuudesta. Henkilöstöedustajat olivat asiasta sangen yksituumaisia: kädet nousivat sen merkiksi, että yleiskorotusta tarvitaan.

Valmet Technologiesin luottamushenkilö Juha Hynninen oli sitä mieltä, että tes-neuvotteluissa on päästävä eroon työnantajan jakamasta erästä. Hänen lääkkeensä ostovoiman turvaamiselle oli työehtosopimuksella sovittava yksi yleiskorotuserä kaikille.

– Paikallisesti sovitaan sen päälle sitten lisää, mitä sovitaan. Eivät palkansaajat ole syypäitä, jos yrityksessä on palkkavääristymiä. Kyllä se on yrityksen oma vika, Hynninen sanoi.

Mielenkiintoinen ajatus

YTN Teknologiateollisuuden taustaryhmän puheenjohtaja Pekka Skyttä piti yhteen yleiskorotuserään keskittymistä mielenkiintoisena ideana, jota ei ole syytä suoralta kädeltä tyrmätä.

Seminaarin tauolla Skyttä painotti yleiskorotuksen olevan tärkeä asia paitsi ostovoiman turvaamisen myös työmotivaation kannalta.

– Äkkiseltään pidän ajatuksesta. Työnantajalla on aina mahdollisuus maksaa vähän enemmän heille, joille haluaa. Aina on olemassa raja, joka on ylitettävä uusien osaajien houkuttelemiseksi ja vanhojen pitämiseksi talossa, hän sanoi.

Kampanja korostaa yleiskorotuksen merkitystä

YTN:llä on käynnistynyt laaja kenttäkierros, jonka yksi tavoite on tuoda esiin yleiskorotuksen painoarvo ylempien toimihenkilöiden ja asiantuntijoiden ansiotason turvaajana. Kampanja kantaa Kaverille kans! -nimeä. Sopimusaloista pisimmälle kenttäkierroksen järjestämisessä on teknologiateollisuus. Ensimmäiset kaksi tapahtumaa oli maaliskuun puolivälissä.

– Aihe on mitä tärkein. Yleiskorotuksen saaminen työehtosopimusten palkkaratkaisuun tuntuu vaikeutuvan kierros kierrokselta, sanoo teknologiateollisuuden sopimusalavastaava Hannu Takala.

– Jäsenkunnan on hyvä tietää, mikä merkitys yleiskorotuksella on ja samalla pohtia, mitä on valmis sen saamisen eteen tekemään.

Kenttäkierroksen aikana tilaisuuksia järjestetään sekä livenä että etänä. Tavoite on, että mahdollisimman moni tilaisuus toteutuisi paikan päällä yrityksissä.

– Pisimmällä ovat alat, jotka saivat ensimmäisenä sopimukset valmiiksi. Vauhti kiihtyy kevään edetessä.

– Avainkysymys on, onko yleiskorotuksen tai palkankorotusten tason puolesta saatavissa toimintavalmiutta, Petteri Oksa sanoi.– Avainkysymys on, onko yleiskorotuksen tai palkankorotusten tason puolesta saatavissa toimintavalmiutta, Petteri Oksa sanoi.Työsuhdeasiantuntija Anu Kaniin auttoi johtaja Anne Someria kokoussalin mikrofonin kanssa.Työsuhdeasiantuntija Anu Kaniin auttoi johtaja Anne Someria kokoussalin mikrofonin kanssa.Juha Hynninen (vas.) ja Pekka Skyttä korostivat yleiskorotuksen merkitystä.Juha Hynninen (vas.) ja Pekka Skyttä korostivat yleiskorotuksen merkitystä.Luottamushenkilöristeilylle osallistui noin 60 teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden luottamushenkilöä.Luottamushenkilöristeilylle osallistui noin 60 teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden luottamushenkilöä.