oikeutta

Matkalla uuteen duuniin

Uuden työpaikan saaminen on jännittävää, mutta innostuksesta huolimatta uuden työn ehdoista pitää sopia tarkasti. Vanhasta työpaikasta ei kannata lähteä ovet paukkuen, vaan hoitaa hommat loppuun hyvässä yhteisymmärryksessä.

Kun uusi työpaikka alkaa häämöttää, on hyvä pohtia, mitä kaikkea työpaikan vaihto edellyttää. Työsopimus pitää tehdä kirjallisesti. Suullinenkin sopimus on pätevä, mutta riitatilanteessa on vaikea näyttää toteen suullisen sopimuksen sisältöä.

Työsopimus on syytä olla valmiina ja allekirjoitettuna jo ennen kuin irtisanoutuu vanhasta työpaikasta. Työsopimuksen ehdoista on helpompi neuvotella siinä vaiheessa, kun työ ei ole vielä alkanut.

Työnantajan haastattelussa lupaamat asiat on kirjattava sopimukseen. Esimerkiksi suullisesti luvattu palkankorotus ei välttämättä toteudu, jos vaikka sen luvannut esihenkilö vaihtuu. Ehto pitää kirjata sopimukseen riittävän selkeästi, esimerkiksi näin:

– Koeajan jälkeen työntekijä saa 300 euron palkan- korotuksen.

Työsopimus on aina luettava ja tarkistettava ennen allekirjoittamista. Sopimuksen tarkistamiseen on hyvä pyytää muutama arkipäivä aikaa, jolloin sen ehtii tarkistuttaa liitossa.

Jos työnantajalla on valtava kiire, sopimuksessa voi olla koira haudattuna. Mitään sopimusta ei pidä allekirjoittaa, jos ei ole lukenut ja ymmärtänyt sen sisältöä.

Erityishuomiota vaativia ehtoja

Joskus työsopimuksen ehdot voivat olla kummallisia tai tulkinnanvaraisia, jolloin työnantajalta pitää pyytää tarkentamista. On molempien etu, että epäselvät ehdot selvennetään.

Lainvastaisia ehtoja sopimuksiin ei pidä laittaa ollenkaan, sillä ne ovat pätemättömiä.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä sopimusehtoihin, joissa työnantaja pidättää oikeuden muuttaa ehtoa yksipuolisesti. Silloin muutoksesta ei tarvitse sopia työntekijän kanssa ollenkaan.

Esimerkiksi työtehtävien perään on saatettu kirjata:

– Työnantaja voi siirtää työntekijän toisiin tehtäviin.

Tämänkaltaiset ehdot pitää mahdollisuuksien mukaan korjata sopimukseen tai työnantajan on täsmennettävä kirjallisesti, mitä ehdolla tarkoitetaan.

Kannattaa varmistaa, mihin sitoutuu

Erilaiset kilpailu- ja houkuttelukiellot sopimussakkoineen ovat yleisiä. Joskus sopimukseen on saatettu myös kirjata riidanratkaisumenettelyitä, jotka eivät sovellu työsuhteen sopimuksiin.

Sopimus on aina jossain määrin kompromissi. Osasta ehdoista voi neuvotella.

Työnantajalla saattaa kuitenkin olla sopimuksessa ehtoja, joita se ei halua muuttaa. Tällöin täytyy pohtia, onko valmis suostumaan ehtoon, vai jääkö työ saamatta.

Irtisanoutuminen nykyisestä paikasta

Ennen kuin sovit uuden työn aloituspäivän, selvitä vanhan työn irtisanomisaika. Työsopimuslain mukaan työntekijän irtisanomisaika on alle viiden vuoden työsuhteissa 14 päivää ja vähintään viiden vuoden työsuhteessa yksi kuukausi. Työsopimuksessa voi sopia toisin, ja usein asiantuntijoiden työsopimuksissa on vähän pidempi irtisanomisaika.

Jos irtisanomisaika on pitkä ja haluaa aloittaa uudessa työssä nopeammin, kannattaa asiasta neuvotella. Usein kertyneitä lomapäiviä tai liukumasaldoja on mahdollista käyttää irtisanomisajalla.

Työnantaja voi pyytää, että irtisanoutuva työntekijä auttaa työtehtäviensä siirrossa seuraajalle tai ainakin selvittää kesken olevat projektit. Työnantaja voi myös vapauttaa irtisanoutuneen saman tien työvelvoitteesta. Näin saattaa käydä etenkin, jos on siirtymässä kilpailevaan yritykseen.

Nykyisessä työsopimuksessa oleva kilpailukielto tai houkuttelukielto saattaa rajoittaa uuden tehtävän vastaanottamista heti vanhan päätyttyä, jos siirtyy kilpailijalle. Tilanteesta on syytä keskustella työtarjouksen tehneen yrityksen kanssa, ja liiton juristit voivat auttaa riskiarvion tekemisessä.

Myös työsopimuksessa olevaa salassapitoehtoa pitää noudattaa, eli ethän missään nimessä vie vanhan työnantajan liikesalaisuuksia mukanasi.

Lopputilin maksu ja työtodistus

Jos irtisanoudut lomakaudella, työnantajan on mahdollista sijoittaa lomia irtisanomisajalle. Työnantajan pitää kuitenkin ilmoittaa loman ajankohta kuukautta ennen, ellette sovi loman pitämisestä.

Jos lomia jää työsuhteen jälkeen pitämättä, ne on maksettava lomakorvauksena lopputilissä. Samoin liukumat ja mahdolliset työaikapankkiin kerrytetyt tunnit pitää maksaa lopputilissä.

Lopputili maksetaan työsuhteen päättyessä, mutta työsopimuksessa voi sopia esimerkiksi lopputilin maksusta tavanomaisena palkkapäivänä. Jos lopputiliä ei sovittuna päivänä ala kuulua, ole yhteydessä entiseen työnantajaan ja pyydä lopputiliä maksuun viipymättä.

Kun työsuhde päättyy, pitää saada työtodistus. Tavallista on, että työtodistus laaditaan ainakin osin yhteistyössä esimiehen kanssa. Näin todistuksen sisältöön pystyy usein vaikuttamaan ja on mahdollista korostaa asioita, jotka ovat urakehityksen kannalta tärkeitä.

Minimissään työtodistuksesta pitää kuitenkin ilmetä työsuhteen kesto ja työtehtävät. Työntekijän pyynnöstä todistukseen kirjataan myös arvio työsuorituksesta ja työsuhteen päättymisen syy.

Tarkista työsopimuksesta ainakin nämä:

• työtehtävät määritelty selkeästi

• toimipaikka; yksi vai useampi

• työaika

• palkka ja muut edut

• sovellettava työehtosopimus

• kilpailukielto-, houkuttelukielto- ja salassapitoehdot: tarkistuta liitossa.