Yhteistyömahdollisuus yritysten kanssa on tärkeää, Heidi Fagerholm painottaa.
Yhteistyömahdollisuus yritysten kanssa on tärkeää, Heidi Fagerholm painottaa.

Vahvalla tekniikkataustalla pääsee pitkälle

Oulun ammattikorkeakoulun rehtorin mielestä mielenkiintoisen työn perässä kannattaa muuttaa.

Tekniikan tohtori Heidi Fagerholm on toiminut yli puoli vuotta Oulun ammattikorkeakoulun rehtorina. Koko työuransa hän on työskennellyt tuotekehityksen ja uuden liiketoiminnan parissa, eri projekteissa muun muassa ammattikorkeakoulujen ja yritysten kanssa.

– On ollut kosolti uutta opeteltavaa, josta pidän paljon, Fagerholm kuvailee ensimmäistä puolta vuottaan.

Paikkakuntana Oulu ei ollut erityisen tuttu.

– Olen kotiutunut kaupunkiin hyvin. Olisi toki helpompaa, jos ihmisiä voisi tavata täysin vapaasti. Suurta osaa henkilöstöä en ole vielä tavannut kasvokkain.

Ammattikorkeakoulussa julkaistiin viime vuoden alussa uusi strategia, johon Fagerholm on tarttunut ensimmäisenä.

– Olen kirkastanut sitä ja korostanut meidän vahvuuksiamme. Työ on käynnissä, joten tuloksista en voi vielä sanoa.

Toisena liikkeelle lähtevänä asiana on ollut johtamiskulttuuri.

– Kannatan epämuodollista, avointa, verkostoitunutta ja keskustelevaa tapaa. Olen hieman yllättänyt hierarkkisesta tavasta toimia.

Tekniikan opiskelua ruotsiksi

Helsingissä kasvanutta ja suomenkielistä koulua käynyttä Fagerholmia kiinnosti sekä kielet että luonnontieteet. Ne hän pystyi yhdistämään ruotsin kielen sekä kemian ja prosessitekniikan opinnoissa Åbo Akademissa Turussa.

– Tein Ahlströmille diplomityön, joka poiki myös tekniikan lisensiaatin tutkinnon.

Väitöskirjavaiheessa hän sai Akademissa oman työryhmän, jossa ohjasi nuorempien diplomitöitä ja teki samalla jo muitakin hankkeita.

Ennen väittelemistä hän siirtyi nykyisin Turun teknologiakeskukseen -nimellä tunnettuun yritykseen. Seurasi useamman vuoden työ monien teknologiayritysten hankkeissa. Pitkän Turun jakson jälkeen Fagerholm muutti työn perässä Kotkaan työskentelemään Ahlströmille.

Muutaman vuoden jälkeen hän palasi Helsinkiin, ja Kemiralle vetämään Espoossa sijaitsevaa tutkimuskeskusta. Lähes saman tien hän aloitti konsernin teknologiajohtajana. Siinä tehtävässä hän oli lähes koko 2010-luvun.

Seuraava työpaikka oli Saksassa kemian alan yrityksessä, jossa hän oli kolme vuotta. Dreiechista tie vei Ouluun.

koulutus tarjoaa paljon

Insinöörikoulutus antaa tuoreen rehtorin mielestä hyvät mahdollisuudet monenlaiseen ammattiin. Insinööri voi toimia yrityksessä esimerkiksi tuotannossa, tuotekehityksessä, tai myynnissä. Osa voi päätyä johtajaksi, konsultiksi tai lisäpätevöitymällä opettajaksi.

– Näen, että ammattikorkeakoulujen etu ja vahvuus ovat ketteryydessä ja työelämälähtöisyydessä sekä sen kehittämisessä. Ne ovat lähellä myös omaa sydäntäni, Fagerholm sanoo.

Hän kertoo, että Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoista kolme neljästä jää töihin Pohjois-Pohjanmaalle.

– Olemme suuri kouluttaja alueella. Meidän täytyy varmistaa, että koulutamme alueen yrityksille riittävän korkeatasoista työvoimaa.

Joissakin koulutusohjelmissa tehdään osa opinnoista suoraan yrityksen kanssa yhteistyössä. Yhteistyötä on jo paljon esimerkiksi informaatioteknologian puolella, mutta Fagerholmin mielestä sitä voi laajentaa muille koulutusaloille.

Verkostot tukevat kaikkia

Tekniikan puolella Fagerholm kannustaa pitempiaikaiseen yhteistyöhön yritysten kanssa eli luomaan aktiivista verkostoa eli jatkuvuutta yritysyhteistyöhön myös laajentamalla yritysten määrää.

Yritysyhteistyö varmistaa myös opettajien ammattitaitoa. He tuovat työpaikoilta ajankohtaista ja tarvittavaa osaamista.

– Yritysten kanssa tehtävät hankkeet kasvattavat kaikkien osaamista, Fagerholm kertoo.

Hän on keskustellut jo paikallisten yritysten kanssa, mitä nämä odottavat yhteistyön suhteen.

– Otaksun, että ammattikorkeakoululta odotetaan yhteistyöhalua sekä meiltä tulevien opiskelijoiden ymmärrystä yritysten tarpeista.

Rohkeasti maailmalle

Yritysyhteistyö on jo kansallista, ja jatkossa sen rehtorin mielestä pitää olla myös enemmän kansainvälistä. Oulussa on vaihto-opiskelutoimintaa, mutta siinä on hänen mielestään paljon varaa laajentaa. Myös Ouluun kaivataan lisää vaihto-opiskelijoita, joista osa jäisi Suomeen.

– Kaikki kansainvälisyys on arvokasta, sillä se jakaa osaamista sekä avartaa kaikkien näkemystä.

Fagerholm muistuttaa, että tekniikan ala on Suomessa vahva, ja sitä arvostetaan. Hän yllättyi asuessaan Saksassa, kuinka paljon paikalliset tiesivät suomalaisista innovaatiojärjestelmistä.

– Oman osaamiseni kautta voin tuoda mallia Oulun seudulle.

Vaikka toimitaan etäyhteyksillä, Fagerholm kokee, että hänet on otettu paikkakunnalla lämpimästi vastaan.

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoista kolme neljästä jää töihin Pohjois-Pohjanmaalle.Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoista kolme neljästä jää töihin Pohjois-Pohjanmaalle.