opiskelijat

Lahden Insinööriopiskelijoiden Liron koulutuspoliittinen vastaava on  Sanna Sinersalmi.
Lahden Insinööriopiskelijoiden Liron koulutuspoliittinen vastaava on Sanna Sinersalmi.

Kopo-vastaava tukee opiskelijoita

Koulutuspolitiikka on yksi Insinööriliiton keskeisistä edunvalvonnan kohteista. Insinöörikoulutuksessa on tärkeintä laatu ja määrä.

Kun Insinööriliitto tekee pitkän tähtäimen edunvalvontaa, Insinööriopiskelijaliiton paikallisyhdistyksen koulutuspoliittiset eli kopo-vastaavat toimivat paikallisella tasolla. Jokaisen paikallisyhdistyksen hallituksessa on koulutuspoliittinen vastaava.

Ensimmäisen vuoden konetekniikan opiskelija Sanna Sinersalmi toimii Lahden Insinööriopiskelijoiden kopo-vastaavana.

– Heti opintojeni alussa olin kiinnostunut yhdistystoiminnasta. Keskustelin yhdistyksen tapahtumassa silloisen koulutuspoliittisen vastaavan kanssa, ja homma kuulosti heti omalta, Sinersalmi kertoo.

– Luontaisesti haluan selvittää väärinkäsitykset ja pitää huolta, että asiat toimivat oikeudenmukaisesti. Koulutuspoliittisen vastaavan toimenkuvan tehtäviä teen muutenkin, joten mietin, että miksipä en samalla tekisi sitä isommassa mittakaavassa.

Mukana eri keskusteluryhmissä

Lahdessa uusien opiskelijaryhmien määrä on vielä maltillinen. Sen tähden kopo-vastaava vaikuttaa jokaisen opiskelijaryhmän whatsapp-ryhmässä. Yleisestä keskustelusta pystyy poimimaan opiskelijoita painavia asioita.

– Koen itse, että yhdistystasolla kopon rooli on ennen kaikkea olla helposti lähestyttävä. Puutumme herkästi syrjintään ja epäoikeudenmukaisuuteen, Sinersalmi kertoo.

Koulutuspoliittisen vastaavan toimenkuva on kuitenkin pitkälti opiskelijoilta piilossa olevaa työtä. Kopo edustaa opiskelijoita hallinnossa, pitää yhteyttä eri sidosryhmien kanssa sekä tekee koordinointityötä ja kannanottoja.

Apua monenlaiseen asiaan

Opiskelija voi lähestyä koulutuspoliittista vastaavaa, jos kokee parannettavaa esimerkiksi kurssiarvioinnissa ja -toteutuksessa, suoritustavoissa tai opetuksessa.

Lahden kampuksella oli hiljattain tapaus, jossa konetekniikan opiskelijat kertoivat ongelmista sähkökurssin kanssa. Sinersalmen selvityksen mukaan sama ongelmaa oli kolmen opetusryhmän kohdalla.

– Opetussuunnitelma uudistuksen jälkeen sähkötekniikan opetuksen osuus oli vähentynyt puoleen, jolloin sähkötekniikan perusteet oli pudonnut kokonaan pois. Lukiotaustaiset opiskelijat joutuivat opiskelemaan suoraan sähkömoottoreista, ymmärtämättä ensin edes sähkön perusteita.

Asiaa käsiteltiin yhteistyössä ammattikorkeakoulun kanssa, ja keskustelun pohjalta on suunnitteilla opintosuunnitelman muutos.

– Erityisesti korona-aikana edunvalvonta korostuu, kun niin opiskelijat kuin opettajat ovat uuden edessä päivittäisessä toiminnassa. Jos jokin asia painaa mieltä, opiskelijoiden kannattaa tulla herkästi kertomaan, Sinersalmi toivoo.

Muista oikeutesi kesätöissä

Työharjoittelut ja kesätyöt lähestyvät. Kesätyössä on tärkeää kirjallinen työsopimus, johon on kirjattu työehdot kuten työsuhteen kesto, palkka, työaika ja -paikka. Tarkista myös, mitä työehtosopimusta työpaikassasi käytetään, jotta työehdot täyttyvät.

Akavan opiskelijoiden harjoittelu- barometrin mukaan noin 40 prosenttia vastanneista ei tiennyt, saiko harjoittelustaan työehtosopimuksen eli tessin mukaista palkkaa. Ota asioista selvää ja pidä puoliasi. Tarvittaessa ole yhteydessä Insinööriliittoon ja kysy neuvoa.

Lue lisää: ilry.fi/tyosuhdeneuvonta

Järjestäytyminen kannattaa

LAAJA järjestäytyminen on ollut edellytys insinöörien yleiselle ansiokehitykselle ja työehtosopimuksista tuleville työsuhteen ehdoille. Insinööriliitto haluaa kannustaa opiskelijoita järjestäytymään.

Luokittain ansaittava palkinto hyvästä järjestäytymisestä toteutetaan luokalle, kun järjestäytymisaste on yli 80 prosenttia. Palkintona tarjotaan elokuvalippu kaikille kyseisen luokan Insinööriliiton jäsenille. Käytettävissä olevat elokuvateatterit ovat Finnkino, Bio Rex ja Savon Kinot. Ainakaan toistaiseksi teatteria ei voi valita erikseen henkilökohtaisesti, vaan paikallisyhdistyskohtaisesti.

Insinööriliitto Tuudossa

Insinööriliitto otti uuden aluevaltauksen Tuudo-sovelluksen kautta palvellakseen opiskelijajäseniä entistä paremmin. Tuudo on käytössä 22 korkeakoulussa, joten liitto on helppo tavoittaa. Sovelluksen kautta löydät helposti muun muassa jäsenedut, voit liittyä työttömyyskassaan tai tehdä valmistumisilmoituksen.

IOL:n viestintäkanavat

Facebook Insinööriopiskelijaliitto IOL ry

Twitter IOLry

Instagram @insinooriopiskelijaliitto

kotisivu www.iol.fi

IOL:n ÄÄNI

Janne Jama, varapuheenjohtaja, Insinööriopiskelijaliitto IOLJanne Jama, varapuheenjohtaja, Insinööriopiskelijaliitto IOL

Kohti lukuvuoden loppua

Kulunut lukuvuosi on jo loppusuoralla, ja vappu häämöttää edessäpäin. Tätä ennen on kuitenkin suoriuduttava kevään viimeisistä kursseista.

Tässä vaiheessa vuotta voi tuntua siltä, että virta alkaa olla lopussa niin läppäristä kuin itsestäkin. Siitä huolimatta on tärkeää vielä puristaa loppuun asti, sillä mikä tahansa kursseista voi olla merkittävässä roolissa tulevan työpaikan kannalta.

On tärkeää myös muistaa hetkeksi unohtaa opiskeluun liittyvät asiat ja rentoutua. Yksi mahdollisuus tähän on opiskelijoiden juhla eli vappu. Tulevana vappuna opiskelijajärjestöt ympäri Suomen järjestävät erilaisia vapputapahtumia etämahdollisuuksin, minkä ansiosta voi nähdä vappukulttuuria myös aivan toiselta puolelta Suomea. Rohkeasti osallistumalla voi kokea jotakin mieletöntä.

Toukokuussa monilla on edessä kesätyöt: osalla ensimmäinen haalariharjoittelu ja toisilla voi olla jo viimeinen kesätyö ennen työelämään vakiintumista. Kesätöissä on hyvä ryhtyä heti toimeen ja näyttää kykynsä. Hyvän ensivaikutelman avulla tämän vuoden haalariharjoittelu voi muuttua seuraavana vuonna työnjohtoharjoitteluksi ja valmistumisen jälkeen vakituiseksi työsuhteeksi. Töiden ohessa on hyvä pyrkiä myös verkostoitumaan muiden oman alan työnantajien kanssa esimerkiksi LinkedInissä. Jo etukäteen luodut kontaktit helpottavat tulevien kesätöiden hakemista.

Omista kesätöistä ei vielä välttämättä ole kuulunut, mutta tästä ei kannata huolestua. Kesätöitä on tänäkin vuonna haettu paljon, joten monilla yrityksillä rekrytointiprosessi voi olla kesken.

Tässäkin vaiheessa kannattaa katsella esimerkiksi Insinööriliiton Työpaikkatorista, olisiko joitakin kesätyöhakuja edelleen auki. On hyvä myös miettiä, olisiko itsellä mahdollisuutta tehdä kesätöitä toisella paikkakunnalla. Jos tänä vuonna kesätyöt menevät ohitse, yhtenä vaihtoehtona voi miettiä kesäopintoja. Eikä tulevaa lukuvuotta varten akkujen lataus ole huono vaihtoehto.