Ammattikorkeakoulut tarjoavat lyhytkestoista täydennyskoulutusta.
Ammattikorkeakoulut tarjoavat lyhytkestoista täydennyskoulutusta.

Ammattikorkeakoulut saivat rahoitusta jatkuvaan oppimiseen

Jatkuvalla oppimisella rakennetaan reittiä koronakriisin muuttamilla työmarkkinoilla. Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM vauhdittaa jatkuvaa oppimista lähes 20 miljoonan euron uusilla avustuksilla. Osaamista uudistamalla vastataan työelämän murrokseen, jota koronakriisi on entisestään nopeuttanut.

Jatkuvan oppimisen uudistuksessa tarkoituksena on auttaa ihmisiä osaamisen kehittämisessä, parantaa osaavan työvoiman saatavuutta ja tukea työllistymistä.

OKM myönsi avustuksia jatkuvan oppimisen uudistusta tukeville 79 hankkeelle. Hankkeet vastaavat työelämän murroksiin, helpottavat koronakriisistä toipumista ja tukevat osaavan työvoiman saatavuutta alueilla.

Vastauksia osaajapulaan

Osaamistarpeisiin vastaamiseksi toteutetaan lyhytkestoisia koulutuksia, joilla vastataan erityisesti ohjelmisto- ja teknologia-alan osaajapulaan. Lisäksi avustuksia myönnettiin koulutuksiin, jotka liittyivät ilmaston kannalta kestävän rakennemuutoksen ”vihreään siirtymään” sekä digitalisaation, tekoälyn ja robotiikan hyödyntämiseen.

Työllisyyden kuntakokeiluja tuetaan 17 eri hankkeessa, joissa järjestetään työllistymistä tukevia opintoja sekä sujuvoitetaan palveluja ja työllistymistä. Rahoitusta myönnettiin etenkin uusille ja laajeneville kuntakokeilualueille.

Tukea saaneista hankkeista 31 on ammatillisen koulutuksen järjestäjän, 28 korkeakoulujen ja 20 vapaan sivistystyön oppilaitosten hakemia. Avustuksista päätettäessä hankehakemuksia arvioivat opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö. Arvioinnissa kuultiin myös ELY-keskuksia.

Amk-aloille 7,6 miljoonaa euroa

Esimerkiksi Hämeen ammattikorkeakoulu sai tukea ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu kyberturvallisuuden, data-analytiikan sekä tekoälyn työelämässä tarvittavien taitojen päivittämiseen.

Karelia ammattikorkeakoulun tuella järjestetään puu- ja vähähiilisen rakentamisen täydennyskoulutusta. Satakunnan ammattikorkeakoulussa tuki käytetään kone- ja tuotantotekniikkaan uuteen osaamiseen.

Yksi suurimman tukisumman saaneista on Metropolia ammattikorkeakoulu. Se järjestää osaajapula-aloilla lyhytkestoista koulutusta, jossa hyödynnetään tekoälyä ja tavoitellaan koodarien ammattitaidon laajentamista.