Terhi Syrjäaho toimii Genencorin Jämsänkosken-tehtaan johtoryhmässä.
Terhi Syrjäaho toimii Genencorin Jämsänkosken-tehtaan johtoryhmässä.

Turvallisuuspäällikkö

janoaa

vaarailmoituksia

Genencorin tehdas kehittää toimintatapojensa turvallisuutta. Parannukset näkyvät jo rappukäytävässä. 

Kun Dupont-konsernin Genencorin Jämsänkosken-tehtaan turvallisuuspäällikkö Terhi Syrjäaho kiertää tehtaalla, hän tekee jatkuvasti pieniä havaintoja.

– Vaikka talvi on ollut lumeton, sepeliä on pitänyt levittää liukkauden ehkäisemiseksi. Se taas peittää vähän asfaltin jalankulkureittimerkintöjä, hän huomauttaa.

Tarkkaavaisuus tuo tulosta. Tehtaan oven vieressä näkyy kaksi mittaria: Edellisestä tapaturmasta on yli 800 päivää. Ennätysväli on yli 1 500 päivää.

Nyt mennään sisään tehtaaseen, joka tuottaa entsyymejä muun muassa rehun raaka-aineeksi ja viljan prosessointiin. Entsyymit syntyvät fermentoreissa eli isoissa säiliöissä kasvatettavien hiivojen ja homeiden aineenvaihdunnan tuloksena.

– Entsyymien ansiosta tuotantoeläimet saavat rehusta enemmän ravinteita irti ja tuottavat vähemmän lantaa, mikä on hyvä ympäristölle, Syrjäaho kertoo esimerkkinä.

Kaide pitää pystyssä

Genencor on mukana kansainvälisessä kemianteollisuuden Responsible Care -ohjelmassa. Se tähtää kestävään kehitykseen, joka on Syrjäahon työsarkaa. Moni terveyteen, turvallisuuteen tai ympäristöön liittyvä asia hoidetaan tehtaalla ohjelmasta riippumatta, mutta ohjelma antaa hyvää vertailutietoa alalta.

– Ei meillä moni edes tunne ohjelman nimeä, vahvistaa yksi valvomotyöntekijä tehtaan ohjauskeskuksesta.

Turvaohjeet tiedetään kuitenkin hyvin. Työsuojelupäällikkönä toimiva Syrjäaho käskee vierailijaa kuljettamaan kättä aina kaidetta pitkin rappusissa. Vastaan tulevat työntekijät noudattavat selvästi samaa käytäntöä.

Viime vuosina läheltä piti -ilmoitusten määrät ovat laskeneet. Syrjäaho kannustaa henkilöstöä tekemään lisää muitakin turvallisuushavaintoja. Työntekijöiden tulisi kirjata ylös myös vaaran mahdollisuudet, vaikka ne olisi samalla pystytty jo poistamaan.

– Sillä tavalla pääsee puuttumaan turvallisuudessa oleviin reikiin ennen kuin niistä pääsee vahinko läpi, Syrjäaho perustelee.

Omistajat vaihtuvat

Dupont on amerikkalainen kemianteollisuuden konserni, joka keskittyy elintarviketeollisuuden ja biotalouden raaka-aineiden tuottamiseen. Konserni omistaa Genencor Internationalin, jolla on Suomessa kolme toimipaikkaa. Täällä Jämsänkoskella on töissä noin 80 henkeä.

Genencor on yksi lähes sadasta kotimaisesta yrityksestä, jotka ovat mukana Responsible Care -ohjelmassa. Yritykset edustavat noin 60 prosenttia kemianteollisuuden henkilöstöstä. Maailmalla kansainvälisessä yhteistyössä on mukana yli 60 maata, ja se on jatkunut 27 vuotta. Yhtenä päätavoitteista on tehdä kemianteollisuudesta hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä.

– Ohjelman laajat teemat ovat oleellisin osa työtäni, mutta ohjelman raporttien teko on vain pieni osa työajasta.

Ohjelman nimissä tehdas seuraa erilaisia indikaattoreita, kuten tapaturmia, henkilöstön hyvinvointia, prosessien turvallisuutta ja toiminnan sertifikaatteja.

Kansainvälinen IFF on ostamassa Dupontilta ravitsemus- ja biotiedeliiketoiminnan, johon Genencor kuuluu. Kaupan toteutumiseen voi kulua vielä vuosi. Jämsänkosken toimipaikan lähes 50-vuotisessa historiassa yrityskauppoja on ollut useita.

– Tietenkin kaupat voivat hämmentää, mutta toimimme, kuten meitä on ohjeistettu ja teemme työtämme niin kuin ennenkin, turvallisuuspäällikkö sanoo.

Kuusi naista johtaa

Koulutukseltaan Syrjäaho on bioprosessitekniikan insinööri. Hän valmistui Hämeen ammattikorkeakoulusta vuonna 2002. Lisäksi hän on suorittanut Tukesin vaarallisten kemikaalien käytön ja varastoinnin asiantuntijakoulutuksen ja yliopistokursseja johtamisesta, turvallisuudesta ja ympäristöstä.

Työnsä Genencorilla Syrjäaho aloitti vuonna 2006. Tehtävät ovat liittyneet ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen. Alussa hän hoiti asioita yksin, mutta nyt tehtäviä on jaettu osittain noin viiden ihmisen vastuulle.

Turvallisuusasioita Syrjäaho edustaa tehtaan seitsenhenkisessä johtoryhmässä. Heistä kuusi on naisia.

– Turvallisuuden parantuminen tehtaalla ei ole yksin minun ansiotani, mutta johtotiimissä tehtaan tavoitteisiin vaikuttamalla lisään turvallisuutta. Oma työ näkyy siis pitkälti välillisesti.

Vaatimukset muuttuvat

Tuotantotiloissa kuuluu kova meteli, joka syntyy pääosin tuotantolaitteista ja aineiden virtauksesta putkia pitkin. Sisällä kuljetaan kuulosuojaimet korvilla. Suuri osa prosesseista tapahtuu piilossa suljetun järjestelmän sisällä, mutta muun muassa solujen erotusta tuoteliuoksesta voidaan tarkkailla kameroiden avulla.

Henkilöturvallisuus paranee vähitellen laitteita ja työtapoja uudistettaessa. Uudistetun pakkaamon ilman entsyymipitoisuus saatiin putoamaan niin paljon, ettei siellä tarvitse enää käyttää hengityssuojaimia.

Silti mikään ei ole lopullisesti valmista. Turvallisuus- ja ympäristölainsäädännön vaatimukset muuttuvat koko ajan.

– Tähtään siihen, että ihmiset pääsisivät lähtemään täältä pois yhtä hyvässä kunnossa kuin he ovat tänne tulleetkin, Syrjäaho linjaa.

Laboratoriossa tutkitaan home- ja hiivanäytteitä.Laboratoriossa tutkitaan home- ja hiivanäytteitä.Genencorin tehdas sijaitsee Jämsänkoskella takana näkyvän UPM:n paperitehtaan vieressä.Genencorin tehdas sijaitsee Jämsänkoskella takana näkyvän UPM:n paperitehtaan vieressä.