PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Liitto auttaa vaikeina aikoina

Valitettavasti elämme historiallisesti katsottuna poikkeuksellisen vaikeita aikoja. Tulevaisuus ei ole tarkoin tiedossa, mutta koronaviruksen vaikutukset näkyvät elämässämme pitkään itse epidemian päättymisen jälkeen. On ollut varsin pysäyttävää kuunnella vanhempien kollegoiden kertomuksia ja ajatuksia 1990-luvun alun lama-ajasta ja sen jälkivaikutuksista ihmisten elämään.

Insinööriliitto on ollut mukana keskusjärjestö Akavan ja neuvottelujärjestö YTN:n kautta valmistelemassa ja päättämässä toimista. Niillä koronan vaikutuksia yksittäisille ihmisille, työnantajille ja yhteiskunnalle saadaan paremmin hallittua ja loivennettua. Seuraamme tilannetta päivittäin.

Meille voi myös lähettää ehdotuksia, kuinka eri tilanteessa olevien ihmisten tai yritysten tilannetta voidaan helpottaa. Käsittelemme kaikki ehdotukset luottamuksellisina ja pyydämme tarvittaessa tarkennuksia.

Liiton toimistolla on tällä hetkellä kaksijakoinen tilanne. Tapahtumien ja tapaamisten peruuntumisten takia osalla on vähemmän töitä kuin normaalisti. Samanaikaisesti neuvontapalveluiden kysyntä on kasvanut. Tämä on valitettavasti myös aiheuttanut hieman pitkittyneitä vastausaikoja, vaikka ohjaamme lisää resursseja tähän työhön.

Erityisesti autamme luottamushenkilöitä ja jäseniä tilanteissa, joissa lomautus tai irtisanominen uhkaavat. Näihin liittyvät kyselyt ovat lisääntyneet nopeasti ja merkittävästi.

Annamme myös paljon yksilöllistä uraneuvontaa, työttömyyteen liittyvää yksilötasoista ohjeistusta sekä järjestämme koulutuksia. Lähes kaikki koulutus- ja valmennustarjontamme on saatavilla webinaareina tai muuten sähköisesti.

Tuemme myös johtavassa asemassa olevia jäseniämme esimerkiksi yksilöllisten korona-aikaa koskevien sopimusten teossa. Tarvittaessa laadimme sopimusehdotuksia.

Tulemme järjestämään yt-infoja ja työttömyysturvainfoja työpaikoille verkon välityksellä tarpeen mukaan. Muistakaa pyytää apua omalle työpaikallenne, sitä varten olemme olemassa.

Taloudellisessa mielessä tuemme lomautettuja tai irtisanottuja jäseniämme alentamalla jäsenmaksua noin 40 prosentilla jokaiselta täydeltä kalenterikuukaudelta, jonka jäsen on ollut työttömänä. Liiton nettisivuilla on ohjeet alennuksen hakemiseen: muista hakea, jos lomautus tai työttömyys osuu kohdallesi.

Tilanne on näkynyt nopeasti myös työttömyyskassojen toiminnassa. Insinööriliitto on antanut Koko-kassalle henkilöresursseja, jotta kassa pystyy nopeammin antamaan palvelua jäsenille. Yhteinen tavoite on päästä pahimman yli ja maksaa ansio- sidonnaiset työttömyyskorvaukset mahdollisimman nopeasti jäsenen tilille.

Vaikeina aikoina korostuvat yhteispeli ja yhteisvastuu. Autetaan yhdessä toinen toisiamme ja tehdään kaikkemme, jotta emme itse levitä korona- virusta.