Samu Salon mielestä tekniikan  ammattilaisilla on paljon annettavaa  yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.
Samu Salon mielestä tekniikan ammattilaisilla on paljon annettavaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Liitto kannustaa

jäseniä kuntapäättäjiksi

Puheenjohtajan Samu Salon mielestä Insinööri- liiton jäsenkunnassa on paljon sellaista osaamista, jolle olisi nykyistä enemmän tarvetta ja käyttöä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on liiton yksi painopisteistä vuosina 2019–2023. Tavoitteena on, että Insinööriliiton ja jäsenten ääni kuuluu ja näkyy nykyistä paremmin suomalaisessa yhteiskunnassa. Hankkeen yksi osa on kannustaa jäseniä osallistumaan nykyistä aktiivisemmin yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

– Jostain syystä insinöörit ovat ali- edustettuina esimerkiksi eduskunnassa moneen muuhun ammattikuntaan verrattuna. He ovat olleet jo pitkään vaalikaudesta toiseen, puheenjohtaja Samu Salo sanoo.

– Insinööreillä ja muilla tekniikan ammattilaisilla on paljon sellaista osaamista ja tietoa, joka pitäisi valjastaa nykyistä paremmin koko yhteiskunnan käyttöön myös yhteiskunnallisen päätöksenteon tasolla, hän jatkaa.

ehdokashaku käynnissä

Vuoden 2021 keväällä järjestettävät kuntavaalit ovat projektin ensimmäinen etappi. Puolueet etsivät parhaillaan sopivia ehdokkaita vaaleihin muun muassa julkisilla verkkosivuillaan.

Liiton tavoite on kasvattaa IL-taustaisten ehdokkaiden ja valituiksi tulleiden määrää kuntavaaleissa.

– Jos yhteisten asioiden hoitaminen kiinnostaa, ei muuta kuin tuumasta toimeen ja yhteyttä ehdokkaita hakeviin tahoihin oman arvomaailman ja mieltymyksen mukaan, Salo kannustaa.

Hän muistuttaa, että kunnissa tehdään paljon jäsenkunnan työtä koskevia päätöksiä, jotka vaikuttavat jokaisen kuntalaisen arkeen. Kunnissa tehdään toki myös päätöksiä, jotka vaikuttavat suoraan tai välillisesti liiton jäsenten työhön ja toimeentuloon.

Salon mielestä kuntapäättäjien työ on kuitenkin syytä pitää erillään perinteisen työmarkkinaedunvalvonnan ytimestä. Sen hoitaminen tapahtuu hänen mukaansa muissa pöydissä.

– Oma motiivini jäsenkunnan kannustamiseen on saada ammattikunnan osaaminen nykyistä paremmin koko yhteiskunnan käyttöön, puheenjohtaja sanoo.

– Uskon siihen, että yhteiskunnassa syntyy parempia päätöksiä, jos niiden tekemiseen osallistuu erilaisella osaamisella ja näkökulmilla varustettuja ihmisiä.

Lue lisää: www.vaalit.fi