Maija Metiäinen käy lähiopetuspäivinä Äänekosken lukiolla.
Maija Metiäinen käy lähiopetuspäivinä Äänekosken lukiolla.

Koulutus siirtyi

työpaikkojen keskelle

Hakijoita riitti, kun insinööriopintoja tarjottiin

45 kilometrin päässä korkeakoulukaupungista.

Äänekoskella alkoi tammikuussa valtakunnallisesti poikkeuksellinen koulutus. Vaikka kaupungissa ei ole omaa ammattikorkeakoulua eikä etätoimipistettä, siellä käynnistyi sähkö- ja automaatiotekniikan sekä logistiikan insinööriopinnot.

Ensimmäiset kymmenen opintopistettä kustantaa kaupunki ja loput koulutuksen järjestäjä Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Lähiopetus annetaan pääosin Äänekosken lukiossa ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston laboratoriossa. Opintojen aikana järjestetään lähiopetuspäiviä, joissa vierailee puhujina paikallisten yritysten edustajia.

Noin 19 000 asukkaan Äänekoski tunnetaan metsäteollisuudesta. Metsä Group avasi kolme vuotta sitten uuden biotuotetehtaan, jonka ekosysteemissä toimii useita yrityksiä. Koulutusyhteistyössä ovat mukana CP Kelco, Kurikka Timber, Metsä Group ja Valtra.

Osa tekee töitä

Välimatka Äänekosken ja Jyväskylän välillä on 45 kilometriä. Jos koulutus olisi järjestetty maakuntakeskuksessa, moni paikallinen opiskelija olisi jättänyt osallistumatta koulutukseen, arvioi Äänekosken kaupungin elinvoimajohtaja Markku Rautiainen.

– Minulle se ei ole iso matka, mutta joillekin se on niin pitkä, ettei sitä halua päivittäin kulkea, Rautiainen sanoo.

Osa opiskelijoista on jo töissä äänekoskelaisissa yrityksissä, joten Äänekoskella järjestetyt lähiopetusjaksot helpottavat monimuoto-opintoihin osallistumista. Ensimmäisen vuoden 55 opintopistettä suoritetaan Äänekoskella ja loput Jyväskylässä.

– Työnantajalle on iso juttu, että työntekijä pystyy joustavasti kouluttautumaan ja pysyy samalla työelämässä, Rautiainen sanoo.

Koulutus herätti Äänekoskella kiinnostusta, sillä hakijoita tuli enemmän kuin paikkoja oli avoinna. Aloittaneita opiskelijoita on sähkö- ja automaatiotekniikassa 32 ja logistiikassa 28.

Sijainti painoi

Taloushallinnon tradenomi Maija Metiäinen aloitti logistiikan insinöörin koulutusohjelman täydentääkseen osaamistaan. Hän työskenteli ennen elintarvikelogistiikan yrityksessä, joten ala tuli hänelle käytännön kautta tutuksi.

Parhaillaan hän työskentelee tarjouskoordinaattorina Sweco Rakennetekniikassa Jyväskylässä.

Vaikka hänellä on auto, lähipäivien järjestäminen kotikaupungissa helpottaa arjen järjestämistä. Ilman tätä mahdollisuutta Metiäinen ei olisi ehkä päätynyt koulutukseen. Hänen mielenkiintonsa herätti alun perin juuri se, että koulutus järjestetään Äänekoskella.

Illat ja viikonloput kuluvat opiskeluun, mutta Metiäinen ei valita työmäärää. Vuoroviikkoinen ekaluokkalaisen huoltajuus antaa aikaa keskittyä tehtäviin.

– En osaa olla tekemättä mitään. Tarvitsen työtä tai jotain muuta tekemistä.

Tuleva insinööri pitää hyvänä sitä, että koulutus on suunniteltu alueen työllistäjien kanssa.

– Ekana lähipäivänä yhteistyöyrityksen edustaja kävi kertomassa logistiikkakeskuksestaan. On tosi hyvä, että saa esimerkkejä yrityksistä sisältäpäin.

Ammattitaito kasvaa

Koulutuksen aloittaneilla on erilaisia taustoja. Lvi- insinööri Jaani Pirttinen aloitti Äänekoskella sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksen kasvattaakseen ammattitaitoaan. Hän toimii Suomen Talotekniikalla lvi-suunnittelijana ja on huomannut, että etenkin automaatio lisääntyy rakennuspuolella. Siksi hän lukee rinnalle toista insinööritutkintoa.

– On sitten laajempi kokonaisuus pohjalla eli riittää töissä tehtäviä, Pirttinen perustelee.

Pirttisellä lisäkoulutus kangasteli pitkään mielessä. Hän tarttui tilaisuuteen, koska aikataulu osui kohdalleen. Sijainnilla ei sen sijaan ollut päätökseen juuri vaiku- tusta. Hän asuu perheineen Laukaalla, josta Äänekoskelle on matkaa noin 30 kilometriä.