Timo Karasmäki (vas.) ja Jyrki Jaakkola  ovat toimineet sekä yritysyhdistyksissä  että omien alojensa taustaryhmissä.
Timo Karasmäki (vas.) ja Jyrki Jaakkola ovat toimineet sekä yritysyhdistyksissä että omien alojensa taustaryhmissä.

Yritysyhdistykset kaipaavat lisää nuorta väkeä

Yritysyhdistys on yrityksen ylemmille toimihenkilöille hyvä keskustelufoorumi. Toiminnan ei saa antaa hiipua, sanovat yry-toiminnan veteraanit.

Etteplanilla työskentelevä Timo Karasmäki ja Posti Groupin Jyrki Jaakkola ovat pitkän linjan yritysyhdistys- ja alan taustaryhmän aktiiveja. Postilla on oma yritysyhdistys, suunnittelu- ja konsulttialalla eri firmoissa työskentelevät ylemmät toimihenkilöt on koottu valtakunnalliseen yhdistykseen, Konsulttialan Ylemmät Toimihenkilöt KYT ry:een.

– Siellä on väkeä konsulttialan yrityksistä suuresta pieneen Elomaticista Rejlersiin. Jäseniä on noin 180, eläköityminen vähentää joukkoa noin viiden vuosivauhdilla, Karasmäki sanoo.

KYTin lisäksi Swecolla ja Pöyryllä on suunnittelualalla omat yritysyhdistyksensä.

YTN:n palvelutoimialalla on useita, talokohtaisia yritysyhdistyksiä. Alalla on myös yrityskohtaisia työehtosopimuksia. Jaakkolan mukaan Postin yryn postituslistalla on lähes sata rekisteröitynyttä jäsentä. Yryn tilaisuuksissa ylempiä toimihenkilöitä on kuulemassa noin 130 henkilöä.

Kiistatonta hyötyä

Karasmäki ja Jaakkola painottavat yritysyhdistysten olevan tärkeä linkki luottamusmiesten, YTN:n ja alan eri yritysten välillä. Luottamusmies saa omalta yritysyhdistykseltä tukea edunvalvonnan hoitamiseen.

– Erityisesti se näkyy meillä, jossa yryyn kuuluu ihmisiä useista yrityksistä. Koko toiminta lähti liikkeelle omasta työehtosopimuksesta ja tarpeesta hoitaa edunvalvonta mahdollisimman tehokkaasti. Kun kaikilla ei ollut potkua oman yhdistyksen perustamiseen, päädyimme yhteen, yhteiseen yhdistykseen, Karasmäki sanoo.

Jaakkolan mukaan muilla aloilla sama hyöty saavutetaan alan taustaryhmätoiminnan kautta. Usein yritysyhdistyksessä aktiiviset ihmiset toimivat myös taustaryhmissä, Jaakkola parhaillaan oman alansa taustaryhmän puheenjohtajana.

– Synergiaetu on kiistaton, kuten verkostoitumisessa yleensäkin. Kokemusten, ratkaisujen ja mielipiteiden vaihtaminen on aina hyödyllistä, on sitten kyse työehtosopimuksen sisällöstä, työsuojelusta tai paikallisten sopimusten neuvottelemisesta, hän painottaa.

Ukkoutuminen uhkaa

Jaakkola ja Karasmäki ovat molemmat tahoillaan pitkän linjan aktiivitoimijoita. Miehet ovat panneet merkille, että yhä harvempi nuori on kiinnostunut yry-toiminnasta.

– Ukkoutuminen näkyy ja uhkaa. Nuoret eivät enää olen kiinnostuneita edunvalvonta-asioista entisaikojen tapaan. Jotain tarttis tehdä, Karasmäki sanoo pilke silmäkulmassa.

Asia on kuitenkin vakava. Jaakkolan mukaan YTN:ssä ja liitoissa on syytä miettiä omaa toimintaa avoimin mielin. Kyse on jatkuvuuden turvaamisesta, hän tähdentää.

– Nuorille asiat on osattava esittää oikealla tavalla, joka ei välttämättä ole sama, johon on totuttu. Nuoret kaipaavat edunvalvonnalta myös vaikuttavuutta. Työmarkkinaedunvalvonnan lisäksi on oltava poweria vaikuttaa yhteiskunnallisesti lainsäädäntöä myöten.

– Se ei onnistu yksin, on tehtävä rohkeasti ja ennakkoluulottomasti yhteistyötä laajasti eri tahojen kesken, Jaakkola sanoo.

Karasmäki kaipaa erityistukea uusille, nuorille luottamusmiehille.

– Heillä on oltava tarpeen tullen mahdollisuus kysyä mitä vaan. Harvoin ne ovat samoja kysymyksiä, joita parikymmentä vuotta luottona toiminut esittää, hän toteaa.

Perusta kevyt-yry, tee yhteistyötä

Ylemmät toimihenkilöt YTN on käynnistänyt hankkeen yritysyhdistys- ja luottamusmiestoiminnan koordinoimiseksi ja kehittämiseksi. YTN:n toimistolla toiminnasta vastaa projektiasiamies Anne Granat-Jukakoski.

Yksi yritysyhdistystoiminnan vilkastuttamiseksi kehitetty keino on niin sanotun kevyt-yryn perustaminen. Granat-Jukakosken mukaan se on hyvä vaihtoehto testata yry- toiminnan kantavuutta omalla työpaikalla.

– Jos yrityksessä on kiinnostusta yry-toimintaan, helpoin tapa on kokeilla sitä vuoden ajan ilman yhdistyksen perustamista. YTN tarjoaa kevyt-yryille oman kummiasiamiehen, joka tukee toimintaa muun muassa auttamalla tilaisuuksien sisällön pohtimisessa, hän kertoo.

Jos toiminta ottaa tulta alleen ja vakiintuu, vuoden jälkeen yritysyhdistys voi virallistaa toimintansa rekisteröimällä yhdistyksen. Rekisteröitynä yhdistyksenä yry muun muassa pääsee YTN:n talou- dellisen tuen piiriin.

– Jos oma yritys ei tunnu yritysyhdistystoiminnan aloittamiselle tarpeeksi suurelta, aina voi harkita toiminnan aloittamista yhdessä muiden, samalla alalla toimivien yritysten kanssa. Ja jos yrityksessä on jo yry, mutta sen toiminta on hiipumaan päin, hanskoja ei kannata antaa kokonaan pudota.

– Ratkaisu voi tässäkin tapauksessa löytyä yhteistyöstä. Oman yryn aktiivien kannattaa katsoa ympärilleen, löytyisikö naapurista sopiva yritysyhdistys kumppaniksi, jonka kanssa toimintaan voi saada taas uutta potkua, Granat-Jukakoski opastaa.