Täsmävalmennusta insinööreille ja tekniikan ammattilaisille

Aktiivimalli muuttui huhtikuun alussa. Muutoksen myötä myös ammattiliittojen järjestämä, työllistymistä tukeva toiminta kerryttää aktiivisuutta.

Ansiosidonnaisella päivärahalla olevat Insinööriliiton jäsenet, joiden työttömyyden jaksotuskausi on alkanut huhtikuun alusta, voivat osallistua liiton tarjoamiin aktiivimallin mukaisiin koulutuksiin ja siten täyttää aktiivisuusvelvoitteensa.

Aktiivimallin täyttämisvelvoite on viisi päivää kolme kuukauden aikana.

– Liitto tarjoaa paljon sopivia ja monipuolisia valmennuksia, joten niin haluavat jäsenet voivat täyttää aktiivimallin mukaisen aktiivisuuden osoittamisen liiton tai akavalaisten liittojen yhdessä järjestämillä kursseilla, sanoo Insinööriliiton koulutuspäällikkö Jouni Röksä.

– Jos aktiivimalli uuden hallituksen aikana jatkuu, meillä on mahdollisuus tarjota työttömille valmennuksia tämän vuoden huhtikuusta ensi vuoden kesään saakka, Röksä painottaa.

Päivän mittaiset valmennukset alkavat webinaarilla ja jatkuvat harjoituksilla. Päivän päätteeksi osallistujat raportoivat oppimastaan tai osaamista jalostetaan yhdessä webinaarikoostella.

Jokaisesta päivästä jäsen saa viranomaisten vaatiman todistuksen.

Kokonaisuuksia eri tilanteisiin

Liiton tarjonnassa on neljä valmennuspolkua. Ensimmäisen polun teemana on työnhaun perusasiat kuntoon. Siinä käydään läpi esimerkiksi osaamisen tunnistamista, hakemuksen tekoa ja haastatteluun valmistautumista.

– Tämä kokonaisuus sopii erityisesti vasta vähän aikaan työttömänä olleille, Röksä kertoo.

Toinen polku on taktinen työnhaku, jossa perehdytään muun muassa piilotyöpaikkoihin, työnhaun psykologit ansat ja urasuunnittelu.

Kolmas polku on vähintään kuusi kuukautta työttömänä olleille, joille liiton uratiimi järjestää maanantaista perjantaihin kestävän yhtenäisen kokonaisuuden.

– Siinä teemana ovat esimerkiksi tehokkaat työnhaun keinot, työnhaun tehostaminen ja ajanhallinta eli kohdennetaan työnhakua oikein.

Neljäs kokonaisuus on muutamien akavalaisten liittojen yhteistyössä järjestämä kahden viikon sessio, jossa viitenä päivänä opiskellaan verkkoympäristössä. Ensimmäisenä aiheena on osaamisen tunnistaminen.

Valmennuksilla vauhtia

Työttömyyden alkaessa työnhaku on alkuun liian tehotonta ja liian monet kohdistavat hakunsa vain avoimiin työpaikkoihin; ne ovat suurimpia virheitä työnhaussa.

Röksä kannustaa jäseniä tutustumaan liiton kurssitarjontaan.

Pari asiaa Röksä näkee mahdollisina kompastuskivinä. Hän muistuttaa, että aktiivimallin vanhan ja uuden asetuksen mukaisia koulutuksia ei voi yhdistää, esimerkkinä oppilaslaitosten ja liittojen tarjoamat valmennukset. Etukäteen on hyvä selvittää, mitkä eivät käy yhteen.

Toisekseen jos te-toimisto lähettää kutsun tilaisuuteen tai tarjoaa työpaikkaa, niihin pitää mennä eli liiton valmennukset eivät ole velvoittavia. Poisjäännit aiheuttavat sanktioita.

Lue lisää: www.ilry.fi/aktiivimalli

Koulutuskalenterissa aktiivimalliin sopivat koulutukset on merkitty oheisella merkillä.Koulutuskalenterissa aktiivimalliin sopivat koulutukset on merkitty oheisella merkillä.