PÄÄKIRJOITUS

Kansanvallan juhlaviikot

Kuluneet viikot ovat olleet politiikan harrastajille ja tarkkailijoille juhlavaa aikaa, kun puolueet ja noin 2 000 ehdokasta ovat käyneet eduskuntavaalikampanjoitaan. Mikäli mielipidemittauksia ja politiikan kommentaattoreja on uskominen, edessä on – taas kerran – mitä mielenkiintoisemmat vaalit.

Vaaliasiantuntijat ja itseään sellaisena pitävät ovat jakaneet vaalipiirien ehdokaspaikkoja jo hyvissä ajoin ennen vaalipäivää, vaalivetoja on lyöty ja ennustuksia tehty.

Itse ehdokkaita, kansanvallan todellisia sankareita, lohduttanee kuitenkin tieto, että joka kymmenes äänestäjä tekee oman äänestyspäätöksensä vasta vaalipäivänä. Jännitystä riittää siis vaalipäivän iltaan saakka.

Vaalikampanjoinnissa on alkanut näkyä politiikan monimutkaistuminen. Torilla esitteitään jakavalta ehdokkaalta voidaan kysyä miltei mitä vaan maan ja taivaan väliltä. Häneltä edellytetään asiaan myös mielipidettä.

Sama pätee lukuisiin vaalikoneisiin, joihin jokaisen itseään kunnioittavan ehdokkaan pitäisi vastata. Kysymysten ja aiheiden kirjo on melkoinen: en ihmettele ehdokkaita, jotka pitävät vaalikoneisiin vastaamista kampanjoinnin vaativimpana urakkana.

Jos ei ole ehdokkaalla helppoa, niin ei ole äänestäjälläkään. Politiikan ja puoluekentän pirstaloituminen jatkuu, uusia puolueita ja liikkeitä syntyy vaali vaalilta enemmän. Äänestäjillä on mistä valita ja he myös käyttävät valinnanmahdollisuuksiaan aikaisempaa hanakammin. Liikkuvien äänestäjien määrä kasvaa, puolueuskollisuus alkaa olla menneen talven lumia.

Edustuksellisen demokratian perusidea ei kuitenkaan ole mihinkään kadonnut. Sanotaan, että vain äänestämällä voi vaikuttaa: poliittisen järjestelmän onneksi kansasta noin 70 prosenttia uskoo väitteeseen käyttämällä eduskuntavaaleissa äänioikeuttaan.

Makuasia on, pitääkö äänestysprosenttia pienenä vai suurena. 1960-luvun huippuvuosista on toki tultu reilusti alas, mutta oleellista on, että äänestysprosentin lasku näyttää taittuneen ainakin eduskuntavaaleissa.

Varsinainen vaalipäivä on edessä. Jos ei ole käyttänyt ääntään jo ennakkoäänestyksen aikana, vielä on aikaa käydä ehdokaslistat läpi ja katsoa, löytyykö niistä sopiva ehdokas.

Insinöörien, insinööriopiskelijoiden ja muiden

tekniikan ammattilaisten jäsenlehti.

Aikakauslehtien liiton jäsen.

Julkaisija

Insinööriliitto IL ry

Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki

Puhelinvaihde

0201 801 801

Päätoimittaja

Jari Rauhamäki

0201 801 847

ToimitusSihteeri

Kirsi Tamminen

0201 801 819

Toimittaja

Janne Luotola

0201 801 822

Taitto ja sivunvalmistus

Aste Helsinki Oy

Ilmestymispäivät 2019

14.6., 22.8., 17.10., 12.12.

Tarkastettu levikki

68 409 kpl (12.2.2014)

Painos 72 000

Osoitteenmuutokset

puh. 0201 801 801

(8,8 snt/min)

Painopaikka

UPC Print

Ilmoitushinnat

Sivu 3 600 €

1/2 sivu 2 500 € 1/4 sivu 1 850 €

Ilmoitukset

Kirsi Tamminen

0201 801 819

ISSN 2342-270X (painettu)

ISSN 2342-2718 (verkkojulkaisu)

Verkkolehti ja

näköislehtiarkisto

www.insinoori-lehti.fi