oikeutta

Sovussa uuteen työpaikkaan

Useimmat vaihtavat työpaikkaa jossakin uransa vaiheessa. Kun haluaa itse siirtyä uuden työnantajan palvelukseen, on hyvä muistaa erinäisiä asioita.

Työsopimuksen yhteydessä sovitaan mahdollisesta kilpailukieltoehdoista. Sen mukaan sitoutuu olemaan harjoittamatta työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa vielä joitakin kuukausia työsuhteen päättymisen jälkeen. Mahdollinen uusi työnantaja voi olla nykyisen työnantajan kilpailija, joten kannattaa ottaa pikimmiten yhteys Insinööriliiton työsuhdeneuvontaan, jos saa houkuttelevan työtarjouksen.

Liiton asiantuntijat selvittävät, onko kilpailukieltoehdon solmimiselle lain edellyttämä erityisen painava syy, ja jos on, rikkooko uuteen työhön meneminen kilpailukieltoehtoa. Työsuhdeneuvonnassa tulee viikoittain vastaan tilanteita, joissa kilpailukieltoehto muodostaa vähintään riskin työpaikan vaihdon yhteydessä, ellei peräti kokonaan estä siirtymistä.

Jos kilpailukieltoehto ei ole ongelma työpaikkaa vaihdettaessa, seuraava selvitettävä asia on irtisanomisajan pituus nykyisessä työsuhteessa. Sen selvittämiseksi on tarkastettava, mitä sekä työ- että työehtosopimuksessa on sovittu irtisanomisajasta.

Jos työehtosopimuksessa on sovittu irtisanomisajoista pakottavasti, eli siten, ettei työehtosopimuskirjauksessa ole annettu mahdollisuutta sopia asiasta työsopimuksella toisin, on noudatettava työehtosopimuksen irtisanomisaikaa koskevaa kirjausta.

Muussa tapauksessa työsopimuksen mukaista irtisanomisaikaa voidaan noudattaa edellyttäen, että se on työsopimuslain pakottavien rajojen sisällä.

Työsopimuslain mukaan irtisanomisajan enimmäispituus on kuusi kuukautta. Työntekijän noudatettavaa irtisanomisaikaa ei voi sopia työnantajan noudatettavaa irtisanomisaikaa pidemmäksi. Jos olisi sovittu niin, työntekijä voi irtisanoutua noudattaen työnantajan noudatettavaksi sovittua irtisanomisaikaa.

Tarkkana päivämäärien kanssa

Jos irtisanomisaika on ilmoitettu päivissä, irtisanomisajan laskenta aloitetaan irtisanomispäivää seuraavasta päivästä. Esimerkiksi jos irtisanomisaika on 14 päivää, ja irtisanomisilmoituksen toimittaa henkilökohtaisesti 1.5., työsuhteen viimeinen päivä on 15.5.

Jos irtisanomisaika on ilmoitettu viikkoina tai kuukausina, työsuhde päättyy sinä päivänä, joka vastaa nimeltään tai järjestysnumeroltaan irtisanomispäivää. Siis kahden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen 15.4. irtisanottu työsopimus päättyy 15.6.

Jos vastaavaa järjestysnumeroa ei ole työsuhteen päättymiskuukautena, työsuhde päättyy sanotun kuukauden viimeisenä päivänä. Esimerkiksi 31.1. yhden kuukauden irtisanomisajalla irtisanottu työsopimus päättyy 28.2.

Jos on sopinut kirjallisesti työnantajan kanssa irtisanomisajan loppuosan olevan työvelvoitteeton tai vuosiloman tai muun vapaan sijoittamisesta sen ajalle, voi mennä uuteen työhön jo työnteon päättymisestä lukien, edellyttäen, ettei uuteen työhön meneminen ole nykyisen työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa.

Turvallisinta on odottaa työsuhteen päättymiseen asti ennen uuteen työhön menemistä.

Vaikka voi olla houkuttelevaa irtisanoutua heti, kun on suullisesti sovittu enemmän tai vähemmän tarkasti uudesta työsuhteesta, irtisanoutumisen kanssa on syytä odottaa, kunnes uusi työsopimus on allekirjoitettu. Työsopimustarjouksen voi myös lähettää liittoon tarkastettavaksi mahdollisten sudenkuoppien varalta.

Velvollisuudet kunnolla loppuun

Työsopimuksessa on usein sovittu salassapidosta myös työsuhteen päättymisen jälkeen sekä velvoitteesta palauttaa työnantajan omaisuus työsuhteen päättyessä. Omaan haltuun ei pidä jäädä mitään vanhan työnantajan omaisuutta työsuhteen päätyttyä.

Lisäksi työnantajan liike- ja ammattisalaisuudet on syytä pitää omana tietonaan myös työsuhteen päättymisen jälkeen.

Joskus useampikin työnantaja on samaan aikaan kiinnostunut samasta ammattilaisesta. Jos on allekirjoittanut työsopimuksen työnantajan kanssa, se sitoo työntekijää, vaikka työnteko ei olisi vielä alkanutkaan.

Työntekijä voi kuitenkin irtisanoa työsopimuksen aina irtisanomisaikaa noudattaen. Jos työsopimuksessa sovittu työnteon alkamishetki osuisi irtisanomisajan sisälle, työntekijän olisi kuitenkin mentävä töihin sovitusta työnteon alkamishetkestä lukien loppuirtisanomisajaksi, ellei työnantajan kanssa sovita muusta.

Koeaikapurun voi tehdä ainoastaan, jos koeajasta on sovittu ja työnteko on ehtinyt alkaa. Oikeuskäytännön mukaan kiinnostavampi työtarjous ei kuitenkaan ole asiallinen peruste koeaikapurun suorittamiselle.

Jos kiinnostuneita työnantajia on useampia, kannattaakin miettiä tarkkaan, kenen kanssa lopulta ryhtyy työsopimussuhteeseen.