Marjo Sorjonen (vas.),  Juhani Tikkanen ja Johanna Wäre  tutustuivat Insinööriliittoon.
Marjo Sorjonen (vas.), Juhani Tikkanen ja Johanna Wäre tutustuivat Insinööriliittoon.

Insinööriyhteisö vahvistui

kolmella järjestöllä

Liittoyhteisöön tuli vuodenvaihteessa kaksi uutta jäsenjärjestöä, ja Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL sai kesällä uuden jäsenyhdistyksen.

Kolme järjestöä on liittynyt vuoden aikana Insinööriliitto-yhteisöön. Suomen Tietoliikennetekniset liittyi Insinööriliiton jäsenjärjestö JIL:n jäseneksi viime kesänä. Vuodenvaihteessa Insinööriliiton jäsenjärjestöiksi liittyivät Rautatiealan Teknisten ja Toimihenkilöiden Liitto RTTL sekä Valtion maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistotekniset VMT.

– Me haluamme keskittää koulutettujen tekniikan alan asiantuntijoiden ja esimiesten edunvalvontaa mahdollisimman lähelle Akava-yhteisöä, Insinööriliiton järjestöjohtaja Tommi Grönholm taustoittaa.

RTTL:ssä on jäseniä lähes 700, VMT:ssä lähes 300 ja ST:ssä lähes sata. Yhteensä lähes 1 100 jäsentä tuli osaksi Insinööriliittoa, jonka jäsenmäärä on nyt noin 70 000. Jäsenjärjestöjä on nykyään 38.

– Laajeneminen osoittaa, että Insinööriliiton tekemään työhön luotetaan. Liittymiset tuovat yhteisölle lisää painoarvoa, joka auttaa hoitamaan entistä tehokkaammin edunvalvontaa ja tuottamaan jäsenille parempia palveluita.

Liittymisten taustalla on palkansaajajärjestö Pardian lakkauttaminen. Osa sen jäsenliitoista halusi säilyä itsenäisenä järjestönä, mikä onnistui Insinööriliiton järjestörakenteen ansiosta. Lisäksi liitot halusivat liittyä nimenomaan tekniikan alan edunvalvontaan keskittyneeseen Insinööriliittoon.

Rautatieala toimii itsenäisesti

Rautatiealan Teknisten ja Toimihenkilöiden Liitto RTTL:n jäsenet työskentelevät rautatiealla usean yhtiön palveluksessa. Jäsenkuntaan kuuluu toimihenkilöitä, diplomi-insinöörejä, insinöörejä, teknikoita, rakennusmestareita ja muita tekniikan alan asiantuntijoita. Valtakunnallinen liitto perustettiin vuonna 1918.

RTTL on hoitanut edunvalvonnan ja neuvotellut työehtosopimuksesta itsenäisesti. Tulevaisuudessa RTTL käyttää Insinööriliiton palveluita.

– Odotamme, että saamme Insi- nööriliitolta tukea edunvalvontaan ja lakiasioihin ja että jäsenet saavat entistä parempaa jäsenpalvelua, sanoo puheenjohtaja Johanna Wäre.

RTTL on ehtinyt osallistua Insinööriliiton toimintaan järjestöjohdon neuvottelupäivillä Oulussa. Wäreen ensivaikutelma toiminnasta on hyvä.

– Porukka on toimeliasta ja aktiivista.

Maanmittarit kiittävät siirtymistä

VMT on maanmittausalan ammattiyhdistys, jonka jäsenet työskentelevät ympäri maata pääosin Maanmittauslaitoksen palveluksessa. Jäsenkunta koostuu pääosin insinööreistä, teknikoista ja muista tekniikan alan asiantuntijoista. Ammattiliitto on perustettu vuonna 1971.

– Siirtymisemme Insinööriliittoon onnistui loistavasti, ja VMT on saanut uutta virtaa järjestönvaihdoksesta, sanoo vanha puheenjohtaja Jani Jauhiainen.

Uusi puheenjohtaja Marjo Sorjonen nimettiin maaliskuun lopussa.

Jauhiainen kertoo jäsenten pitäneen liiton eduista. Väistynyt puheenjohtaja pitää itse tärkeänä, että maanmittaajilla on nyt entistä parempi tuki takanaan edunvalvonnassa ja mahdollisissa erimielisyyksissä työnantajan kanssa.

Tietoliikenneteknisillä usko Jukoon

Suomen Tietoliikennetekniset ST on koko maan kattava tietotekniikan ammattilaisten liitto, jonka jäseniä työskentelee yksityisellä sektorilla sekä kunnissa ja valtiolla. Valtiolla työskentelevien ST:läisten työehdoista neuvottelee Juko.

– Me luotamme Jukoon kuin seinään, puheenjohtaja Juhani Tikkanen sanoo.

Vuonna 1920 perustetun liiton jäsenistö työskentelee pitkälti Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tuve-yksikössä. Tuve-yksikkö huolehtii poliisin turvallisuusverkkopalveluista.

– Insinööriyhteisö vaikuttaa kodikkaalta. Opin jo nuorena järjestöelämässä, että ihminen kuuluu aina johonkin. Porukassa on voimaa, Tikkanen painottaa.