BITTIKATTAUS

Asiantuntijarinki aloittaa

Insinööriliitto haluaa olla tekniikan alan kysymyksissä ohittamaton asiantuntija ja sen tähden perustaa asiantuntijaverkoston. Liitto haluaa tarjota väylän asiantuntemuksen käytölle ja nostaa liiton roolia tekniikkaan ja tekniseen alaan liittyvissä kysymyksissä.

Liitto saa välillä viranomaisten lausuntapyyntöjä hyvin teknisistä yksityiskohdista, joihin toimistossa ei ole asiantuntemusta. Verkosto voi jatkossa vastata niihin.

Verkosto voi synnyttää näkemyksiä esimerkiksi kysymyksiin, miten liitto ratkaisee tekoälyn tulevaisuuden Suomessa tai miten digitalisaation pitää edetä työ- elämässä.

Insinööriliiton jäsenistössä on paljon teknistä osaamista ja innostuneisuutta siihen. Jäsenille asiantuntijarinki antaa lisäarvoa siinä, että he pääsevät käyttämään myös teknistä osaamistaan. Samalla insinöörien ja muiden tekniikan ammattilaisten ääni kuuluu tekniikan kysymyksissä vielä vahvemmin.

Liitto kutsuu mukaan kaikkia asiantuntijoina itseään pitävät jäsenet, jotka ovat tekniikasta innostuneita. Syyskuun 21. päivänä on aloitusseminaari Heurekassa Vantaalla. Kun ilmoittautuu heti verkostoon, pääsee mukaan suunnittelemaan seminaaria. Verkosto toimii pääosin sähköisellä alustalla ja aloitusseminaariinkin on mahdollista osallistua etänä.

Liity mukaan: asiantuntijaverkosto@ilry.fi

10%

Insinööriliiton työmarkkinatutkimuksen mukaan joka kymmennellä insinöörijäsenellä on insinööritutkinnon lisäksi ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai jokin muu ylempi korkeakoulututkinto.

Euroopan parlamentilla on rakennus Brysselissä.Eurovaalit koittavat toukokuussa

Suomen kansalaiset äänestävät edustajansa Euroopan parlamenttiin sunnuntaina 26. toukokuuta.

Suomalaiset valitsevat parlamenttiin 14 jäsentä. Määrä kasvaa edellisistä vaaleista yhdellä, sillä Britannian eli Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista lisää muiden maiden paikkoja. Yhteensä parlamenttiin valitaan 751 eurokansanedustajaa.

Euroopan parlamentin jäsenet järjestäytyvät poliittisten ryhmien mukaan eivätkä kansallisuuksittain. Poliittisen ryhmän muodostamiseen tarvitaan 25 jäsentä vähintään seitsemästä jäsenvaltiosta.

Tulevalle viisivuotiskaudelle valittavat mepit eli europarlamentaarikot päättävät ensi kaudella muun muassa siitä, jatketaanko väistyvän parlamentin kehitystyötä työehtojen ja sosiaaliturvan parantamisessa. Kuluneella kaudella parlamentti on päättänyt muun muassa perhevapaista.

Parlamentti vaikuttaa Euroopan laajuisen lainsäädännön kautta suomalaisten elämään. Yhteiset lait säätelevät lisäksi maahan- ja maastamuuttajien asemaa.

Oma Luottamusmies -palvelu uudistui

Uuden ilmeen saanut YTN:n Oma Luottamusmies -palvelu vastaa korkeasti koulutettujen tiedon tarpeeseen työelämän erilaissa tilanteissa. Myös sisällön osalta uudistuneessa palvelussa on tarjolla selkeää tietoa muun muassa palkoista, kilpailukielloista, perhevapaista, paikallisesta sopimisesta ja yt-neuvotteluista.

Jokaisen uralla tulee vastaan erilaisia muutos-, kriisi-, tai kehitystilanteita, joiden selvittämiseen tarvitsee tietoa toimintatavoista ja mahdollisuuksista. Palvelussa olevilla testeillä ja työkaluilla voi testata omaa osaamista työsopimukseen ja laittomaan irtisanomiseen liittyen sekä työpaikkakiusaamisen ja oman työssäjaksamisen tunnistamiseen.

Palvelussa on myös tietoa, mitkä työsuhteeseen vaikuttavat ehdot tulevat työlainsäädännöstä ja mistä asioista on sovittu työehtosopimuksilla. Suomalaisen työelämän pelisäännöt on kerrottu englanniksi Working in Finland -osiossa.

Palvelun tuottaneen YTN:n mukaan Oma Luottamusmies on jokaiselle ylemmälle toimihenkilölle oivallinen työelämän tietopankki ja apuväline.

Lue lisää: www.omaluottamusmies.fi

Taloustutkimus toteuttaa Insinööriliiton jäsentutkimuksen

Insinööriliiton jäsentutkimus on käynnistynyt. Tutkimuksen toteuttaa Taloustutkimus Oy.

Tutkimuksella selvitetään muun muassa mitä liitolta odotetaan ja mitä palveluita ja etuja arvostetaan. Tutkimuksella kartoitetaan myös jäsenten arvomaailmaa ja suhtautumista liittoon sekä järjestäytymiseen. Tutkimukseen on valittu vastaajiksi 10 000 satunnaisesti valittua liiton jäsentä ja 2 000 opiskelijajäsentä.

Jos olet saanut kutsun osallistua tutkimukseen, vastaa siihen tutkimuskutsussa mainittuun määräpäivään mennessä. Vastaukset auttavat Insinööriliittoa kehittämään toimintaansa ja palveluitaan.

Tutkimustuloksista kerrotaan kesällä muun muassa Insinööri-lehdessä.

Keskieläke noin 1 700 euroa kuukaudessa

Keskimääräinen kokonaiseläke oli viime vuonna 1 680 euroa kuukaudessa, runsaat 20 euroa enemmän kuin vuonna 2017. Lähes 40 prosentilla eläkeläisistä eläke jäi alle 1 250 euron kuukaudessa; heistä kaksi kolmesta on naisia. Suuria yli 3 000 euron eläkkeitä sai seitsemän prosenttia eläkkeensaajista, joista selkeä enemmistö on miehiä.

Suomen suurimmat eläkkeet maksettiin Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla. Kaikki muut maakunnat jäävät alle maan keskiarvon. Keskimäärin pienimmät eläkkeet maksettiin maatalousvaltaisessa Etelä-Pohjanmaan maakunnassa.

Suomessa on jo lähes 1,5 miljoonaa omaa eläkettä saavaa henkilöä. Kaikista Suomen 16 vuotta täyttäneistä eläkettä saavia on kolmannes. Eläkeläisten osuus on suuri etenkin Itä-Suomessa. Suomen eläkeläisvaltaisimmat maakunnat ovat Etelä-Savo, Kainuu ja Kymenlaakso.

Työkyvyttömyyseläkkeellä on noin kuusi prosenttia työikäisestä väestöstä. Heidän määränsä laski hieman edellisestä vuodesta.

Suomessa kokonaiseläkemeno viime vuonna oli 31 miljardia euroa, josta työeläkkeitä oli 28 miljardia ja Kelan eläkkeitä 2,4 miljardia.


Hae SASKin teemakoulutukseen

Kun jalkapalloilija Riku Riski ilmoitti eettisistä syistä jäävänsä pois Qatarin harjoitusleiriltä, urheilun suhde ihmisoikeuksiin nousi keskusteluun. Puutteellisissa työoloissa työskenteleviä siirtotyöläisiä kuolee Qatarin stadiontyömaille, ja ihmisoikeuksia rikotaan räikeästi myös muualla.

SASKin teemakoulutus purkaa siirtotyöhön liittyviä ongelmia ja etsii myös ratkaisuja. Koulutus avaa osallistujille siirtotyön ja ihmisoikeuksien käsitteitä, todellisuutta ja problematiikkaa, unohtamatta urheilun vaikutusta.

Filippiiniläinen vieras Ressie Fos saapuu paikalle Qatarista, jossa hän auttaa rakennuksilla työskenteleviä järjestäytymään ja parantamaan oikeuksiaan. Paneelikeskusteluun osallistuvat Fosin lisäksi Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattila sekä SASKin kansainvälisten asioiden päällikkö Juha Vauhkonen.

Asiantuntemusta ohjelmaan tuo SASKin lähettiläs Heidi Saarinen, joka on selvittänyt Persianlahden siirtotyöläisten työ- ja terveysoloja. Urheilun etiikkaan tarttuu urheilutoimittaja Juha Kanerva.

Koulutus järjestetään 18.–19.5. Helsingissä. Haku päättyy 14. huhtikuuta.

Lue lisää: www.sask.fi

Työssäkäyvien opiskelijoiden osuus kasvoi

Tilastokeskuksen mukaan työssäkäyvien opiskelijoiden osuus kasvoi 2,5 prosenttiyksikköä vuonna 2017 edellisestä vuodesta. Yli puolet opiskelijoista kävi opintojen ohella töissä.

Työssäkäynti oli yleisintä yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintojen yhteydessä. Yliopisto-opiskelijoista oli opintojen ohessa työsuhde 56 prosentilla ja amk-opiskelijoista 58 prosentilla.

Naiset kävivät miehiä yleisemmin opintojen ohella työssä. Ammattikorkeakoulukoulutuksessa työssäkäyvien naisten osuus oli noin 10 prosenttiyksikköä miesten osuutta korkeampi. Ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevista naisista työsuhde oli 59 prosenttia.

Eri ikäisten työssäkäynnissä opiskelujen ohessa oli eroja. 21-vuotiaista 40 prosentilla ja 24-vuotiaista 52 prosentilla oli työsuhde. Vähintään 25-vuotiaista opiskelijoista 64 prosenttia kävi opintojen ohella töissä.

Työssäkäynti opintojen ohessa oli maan keskiarvoa yleisempää Uudenmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa sekä Ahvenanmaalla.

Ääni menee puolueelle

Insinöörit valitsevat oman ehdokkaansa ensisijaisesti puolueen perusteella. Insinööriliitto kysyi uutiskirjeessä, mikä vaikuttaa eniten äänestyspäätökseen eduskuntavaaleissa. Yli puolet pitää puoluetta tärkeimpänä valintaperusteena.

Neljännes pitää henkilöä tärkeimpänä. Sukupuoli, ikä ja ammatti eivät ole tärkeimpien joukossa. Insinööriopiskelijat pitävät ikää, ammattia ja sukupuolta insinöörejä useammin tärkeimpänä valintakriteerinä. Kyselyyn vastasi 539 liiton jäsentä.


1
ammatti

1 ikä

4 sukupuoli

12 jokin muu

27 henkilö

55 puolue

Työpaikkatori uudistui

Insinööriliiton Työpaikkatori uudistuu ja yhdistää jatkossa entistä laajemmin tekniikan alan työpaikat ja asiantuntijat toisiinsa. Yhteistyö aikaisemman palveluntuottajan kanssa päättyy ja uuden palvelun tuottaa Duunitori.

Muutoksen myötä kirjautumisvaihe jäsensivuille poistuu ja palvelu muuttuu avoimeksi. Uusi Työpaikkatori on entistäkin käyttäjäystävällisempi ja sivusto on helpommin käytettävissä niin mobiilissa kuin tietokoneella.

Avoimien tekniikan alan työpaikkojen määrä on moninkertainen aikaisempaan verrattuna. Työpaikkatorin tarjonta laajenee muutoksen myötä entistä laajemmin koko maata paremmin palvelevaksi.

Myös opiskelijoiden Kesäduunitori siirtyy osaksi Duunitorin tuottamaa Työpaikkatoria. Kesätyöt ja harjoittelut voi lajitella näkyviin Opiskelijat ja vastavalmistuneet -näkymästä.

Avoimia työpaikkoja etsiessä voi myös myös tilata työpaikkavahdin kautta ilmoitukset itselle sopivista työpaikoista omaan sähköpostiin.

Lue lisää: www.ilry.fi/tyopaikkatori

IOP 2019 Helsinki alkoi maaliskuisena lauantaina Senaatintorin avajaisilla. Passiteltassa IOP-työryhmän edustajat olivat valmiina jakamassa passeja osallistujille. Passeja jaettiin likipitäen 3 000 kappaletta.

Tommin PALSTA

Tommi Grönholm johtaja

Juhla- ja vaalihumua

Liiton juhlavuotta on vietetty kutakuinkin ensimmäinen neljännes. Takana on jo muutama tapahtuma ja niissä on ollut mukavasti porukkaa. Uskon, että kesää kohden juhlinta vain kiihtyy.

Alkuvuoden tapahtumista nostan esiin erityisesti hyväntekeväisyyskonsertit. Tunnelma niissä on ollut mainio, ja osallistujat ovat olleet tyytyväisiä näkemäänsä ja kuulemaansa. Jopa niin paljon, että innokkaimmat ovat olleet valmiita lähtemään uudelleen.

Ja mikäs siinä: Harvoin muutamalla kympillä näkee noin monta artistia ja tekee samalla hyväntekeväisyyttä lasten puolesta. Muistutan vielä, että konsertteihin ovat tervetulleita myös ei-jäsenet.

Juhlavuosi ei tietenkään syrjäytä arkista jäsenten hyväksi tehtävää työtä. Olemme tuottaneet aktiivimallin mukaisia koulutuksia työttömille jäsenille. Tällä hetkellä koulutuksia on yli vuoden aktiivisuuden osoittamiseen. Tarjontaa on luvassa lisää, jos maan uusi hallitus pitää aktiivimallin voimassa.

Eduskuntavaalit ovat edessä ja ehdokkaat liikkeellä. Puhetta on riittänyt ainakin ilmasto- ja työmarkkinakysymyksistä. Näillä kahdella asialla on yksi yhteinen piirre: Molemmat ovat ammattilaisten työtä ja sellaisille ne pitää myös rauhoittaa riippumatta siitä, millaiset poliittiset tuulet kulloinkin puhaltavat.

Uskon, että jokainen liittoyhteisön jäsen halutessaan löytää ehdokkaan, joka malttaa antaa asiantuntijoille – etenkin insinööreille – tehdä rauhassa työtään ilmaston eteen. Keinojen on oltava yhteiskunnan kannalta realistisia, ei haihattelua. Fossiilisten polttoaineiden kategorinen kieltäminen ilman kestävää suunnitelmaa jatkosta tai digilaitteiden panna eivät kovin rakentavilta tai realistisilta äkkiseltään kuulosta.

Työmarkkina-ammattilaisten vuoro tulee myöhemmin tänä vuonna. Toivon, että uudella hallituksella on malttia antaa työmarkkinajärjestöjen tehdä työnsä. Tuskin kukaan kaipaa paluuta muutaman vuoden takaiseen pakkolakikeskusteluun ja sen seurauksiin, oli sitten työnantaja tai palkansaaja.