Tuomo Kinnunen on ainoa ja ensimmäinen luottamusmies työpaikallaan.
Tuomo Kinnunen on ainoa ja ensimmäinen luottamusmies työpaikallaan.

Auttamisen halu kumpuaa kodista

Viime elokuusta lähtien luottamusmies Tuomo Kinnunen on matkannut kerran kuussa Tampereelta Helsingin Itä-Pasilaan.

Matkojen tarkoitus on osallistua Ylemmät toimihenkilöt YTN:n kokoukseen, tarkemmin sanottuna YTN:n tietoalan luottamusmiehistä koostuvan taustaryhmän kokouksiin.

Taustaryhmätyöskentely tuo Tuomo Kinnuselle näkemystä koko tietoalasta. Normaalin työskentelyn ohella muiden alan yritysten luottamusmiehien kanssa voi jutella esimerkiksi luottamusmiehen tehtävistä ja saada neuvoja toisten kokemuksista.

– Jaamme kehitysideoita ja vinkkejä, miten asioita on muualla hoidettu.

Kinnunen on suhteellisen tuore luottamusmies; kesällä tulee kolme vuotta täyteen. Hän on käynyt YTN:n luottamusmieskoulutuksissa, jotka ovat auttaneet perehtymään tehtävään.

– Aluksi olin erityisesti tietoalalle suunnatuissa koulutuksissa, joista sai tietoa, mutta myös tärkeitä kontakteja muihin luottamusmiehiin ja Insinööriliiton henkilökuntaan.

Uranuurtaja omalla työpaikalla

Muiden kokemuksista ja tuesta on hyötyä, sillä Kinnunen on oman työpaikkansa ensimmäinen luottamusmies. Suomalainen tiedonhallintaohjelmistoja kehittävä teknologiayhtiö M-Files Oy on kasvanut viime vuosina paljon. Kun Kinnunen aloitti viisi vuotta sitten, työntekijöitä oli 200 maailmanlaajuisesti, nyt heitä on yli 300 Suomessa ja yli 500 ympäri maailmaa. Koko ajan palkataan lisää.

Kinnusen mukaan porukka on korkeasti koulutettua ja hyvin keskenään toimeentulevaa.

– Talossa on hyvä yhteishenki: keneltä tahansa voi kysyä asioista ihan jokaisella organisaation tasolla.

Tampereen pääkonttorilla on noin 250 työntekijää, Espoossa noin 50 ja Lappeenrannassa kymmenkunta. Keski-ikä on 30 ja 40 välillä. Vanhimmat työntekijät ovat lähellä eläkeikää, ja nuorimmat juuri valmistuneita tai opintojen loppupuolella olevia.

Aiemmin yrityksessä henkilöstöä edusti yhteystoimintaedustaja ja työsuojeluvaltuutettu. Muutama vuosi sitten henkilöstö oli sitä mieltä, että tarvitaan luottamusmies. Myös johto oli samaa mieltä. Ensimmäisissä luottamusmiesvaaleissa oli kaksi ehdokasta, ja Kinnunen valittiin.

Henkilöstön käytettävissä

Määritelmän mukaisesti M-Filesin luottamusmies ajaa työntekijöiden etua sekä neuvoo, avustaa ja valvoo lakien ja työehtosopimuksen noudattamista.

– Työnantajallekin olen sanonut, että puolustan aina työntekijöitä. Asiat hoidetaan asioina eikä ole kyse henkilökohtaisuuksista.

Kinnusen mukaan yrityksessä ei ole ollut koskaan irtisanomisiin johtaneita yhteistoimintaneuvotteluja, vaan yt-neuvottelut koskevat ennen kaikkea erilaisia isompia muutoksia. Kun yritys on kasvanut, talossa on muutettu esimerkiksi palkkamalleja ja yksiköiden tavoitteita. Näissä keskusteluissa luottamusmies on ollut luonnollisesti mukana.

– Useat työntekijät hoitavat omia asioitaan hyvin, ja olen ollutkin hieman yllättynyt, kuinka vähän edustettavilta tulee yhteydenottoja.

Osa nuorista työntekijöistä on elämänsä ensimmäisessä vakituisessa työsuhteessa. Kaikilla ei ole käsitystä, mitkä ovat työntekijöiden tai työnantajan oikeudet ja velvollisuudet. Kinnunen opastaa heitä työelämän poluilla.

– Useammat ovat kyllä aika valveutuneita henkilöstöasioista.

Aina heikomman puolella

Auttamisen halu kumpuaa lapsuudenkodista, sillä isä ajoi aikonaan omien asioidensa lisäksi muiden kuten naapurien ja kyläläisten asioita.

– En olisi tässä tehtävässä, jos en olisi itse halunnut. Tehtävä kiinnostaa.

Vuoropuhelu ylimmän johdon, HR:n ja yleensäkin esimiesten kanssa on hyvää. Ristiriitatilanteissa jokainen tuo näkemyksensä esiin ja sitten asioita käydään läpi.

– Meillä keskustellaan eikä riidellä asioista, Kinnunen kiteyttää.

Hän on saanut hyvää palautetta henkilöstöltä tavastaan hoitaa asioita. Tiedon kulku toimii yrityksessä hyvin. Sekä henkilöstö että johto ovat yhtä mieltä, että kasvavassa yrityksessä on varmistettava, että tieto kulkee kunnolla edelleen. Monilla on kokemuksia toisenlaisestakin yrityskulttuurista aiemmista työpaikoistaan.

Viime vuonna Kinnusen työajasta noin 15 prosenttia meni luottamustoimen hoitoon. Joinakin kuukausina saattaa mennä yksittäisiä tunteja, ja toisinaan paljon enemmän.

– Pitää myös sanoa ei tarjotuille työtehtäville, ettei työkuorma kasva liian suureksi ja jää aikaa hoitaa luottamusmiehen tehtäviä, sanoo järjestelmäasiantuntijana työskentelevä Tuomo Kinnunen.