Työelämässä

tarvetta muutokselle

Sairauspäivärahaa mielenterveyssyistä saaneiden määrä kasvoi viime vuonna ennätyslukemiin: yli sataantuhanteen henkilöön.

Kasvu johtuu erityisesti ahdistuneisuushäiriöistä; sen sijaan sairauspäivärahaa saaneiden kokonaismäärä vähentyi.

Mielenterveyden häiriöistä on tullut selvästi suurin syy suomalaisten pitkille sairauspoissaoloille. Kasvu on ollut voimakasta vuoden 2016 jälkeen, ja se jatkui edelleen viime vuonna.

Kela korvaa sairauspäivärahalla työikäisten suhteellisen pitkiä, vähintään kymmenen arkipäivää kestäviä sairauspoissaoloja.

Sairauspäivärahaa mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi saaneiden henkilöiden määrä kasvoi jo yli sataantuhanteen henkilöön viime vuonna.

Saajien määrä kasvoi kolme prosenttia eli vajaa 3 000 henkilöä edellisestä vuodesta.

– Mielenterveysongelmien yleistyminen sairauspoissaolojen syynä kuvastaa muutosta työssä ja yhteiskunnassa, sanoo Kelan tutkimuspäällikkö Jenni Blomgren.

– Jos kehityksen suuntaa halutaan muuttaa, on tärkeä puuttua muun muassa työoloihin ja yhteiskuntarakenteisiin, jotka lisäävät ihmisten henkistä kuormitusta.

Ahdistuneisuushäiriöt yleistyivät

Kasvu sairauspäivärahaa mielenterveyden häiriöiden perusteella saaneiden määrässä liittyi erityisesti ahdistuneisuushäiriöihin, joissa on ollut kasvua jo pitkään.

Ahdistuneisuushäiriöiden diagnoosiryhmässä kasvua oli seitsemän prosenttia. Lähes 50 000 henkilöä sai sairaus- päivärahaa ahdistuneisuushäiriöiden perusteella viime vuonna.

Sairauspäivärahaa masennushäiriöiden perusteella saaneiden määrä sen sijaan ei ole enää viime vuosina kasvanut.

– Ahdistuneisuushäiriöiden kasvu on ollut kaikkein voimakkainta alle 35-vuotiailla, Blomgren kertoo.

Sairauspäivärahan saajat vähenivät

Viime vuoden aikana sairauspäivärahaa sai yhteensä noin 305 000 henkilöä. Saajia oli noin kolme prosenttia eli lähes 10 000 vähemmän kuin edellisvuonna.

Lasku sairauspäivärahan saajien kokonaismäärässä johtui viime vuonna pääosin koronatilanteen muutoksista.

Sairauspäivärahaa koronadiagnoosin perusteella saaneiden määrä väheni jyrkästi edellisvuoden noin 18 000:sta noin 4 000:een.

Sairauspäivärahaa tuki- ja liikuntaelinten sairauksien perusteella saaneiden määrä väheni edelleen hieman.