Kaukomailta tehdyt sähkölaiteostot ovat ostajan vastuulla.
Kaukomailta tehdyt sähkölaiteostot ovat ostajan vastuulla.

Ostokset EU:n ulkopuolelta

ovat ostajan vastuulla

Latureissa, muuntajissa ja led-valoissa oli viime vuoden valvonnassa eniten sähköturvallisuuspuutteita.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes määräsi viime vuonna yrityksiä poistamaan markkinoilta 69 vaarallista sähkölaitetta. Eniten turvallisuuspuutteita oli latureissa, muuntajissa ja erilaisissa led-valaisimissa.

Samat tuoteryhmät toistuvat vuodesta toiseen vaarallisimpien tuotteiden listalla, mikä osoittaa, etteivät niiden valmistajat ja maahantuojat aina varmista riittävän huolellisesti laitteiden turvallisuutta.

Useimmissa poistetuissa tuotteissa oli joko sähköiskun vaara tai palovaara.

Tukes teki viime vuonna noin 1 530 markkinavalvonta- käyntiä kivijalkamyymälöihin ja verkkokauppoihin. Yhteensä 336 sähkölaitetta lähetettiin testattavaksi testaus- laboratorioihin.

Eniten vaarallisia ja puutteellisia sähkölaitteita on samoissa tuoteryhmissä vuodesta toiseen. Suurimpina ryhminä ovat led-valaisimet sekä erilaiset laturit ja muuntajat. Vaarallisia sähkölaitteita on myös testattujen keittolevyjen ja yleismittarien joukossa.

Vaaralliset laitteet jäävät haaviin

Tukesin markkinavalvonta kohdistuu riskiperusteisesti myynnissä oleviin sähkölaitteisiin, erityisesti tuoteryhmiin, joissa on aiemmin todettu paljon puutteita sekä uusiin tuotemerkkeihin ja tuotetyyppeihin.

– Muutoksena aiempiin vuosiin yhä useammat yritykset poistavat vaaralliset tuotteet markkinoilta vapaaehtoisesti jo Tukesin yhteydenoton perusteella, sanoo johtava asiantuntija Seppo Niemi Tukesista.

– Hyödynnämme valvonnassa myös eurooppalaisia markkinavalvontatietokantoja ja teemme aktiivista yhteistyötä muiden EU-maiden markkinavalvontaviranomaisten kanssa.

Tukes osallistuu myös EU:n yhteisiin valvontaprojek- teihin. Viime vuonna yhteisprojekteissa tutkittiin muun muassa matka-adaptereita, kuivausrumpuja sekä USB- latureita.

Niemen mukaan valvonnan kohdentaminen riskiperusteisesti on ollut tehokasta. Viime vuonna testatuista sähkölaitteista noin 28 prosenttia osoittautui siinä määrin vaarallisiksi tai puutteelliseksi, että niiden myyntiä jouduttiin rajoittamaan.

– Lievemmin puutteellisista tuotteista annetaan vastuuyrityksille huomautuksia, joissa yrityksiä pyydetään korjaaman testeissä löydetyt puutteet viimeistään seuraavissa tuotantoerissä, Niemi kertoo.

Tukes saa myös kuluttajilta ilmoituksia vaaralliseksi epäillyistä tuotteista.

Kaukomaiden ostot omalla vastuulla

Kuluttajat ostavat entistä enemmän sähkölaitteita EU:n ulkopuolella sijaitsevista verkkokaupoista. Näihin verkkokauppoihin ei suomalaisten tai eurooppalaisten viranomaisten toimivalta ylety.

– EU:n ulkopuolelta tilattaessa tuotteen takuut ja kuluttajansuoja-asiat ovat hankalampia kuin sisämarkkinoilla. Eli EU:n ulkopuolelta tuotteita ostava kuluttaja joutuu itse vastaamaan seurauksista, jos tuote osoittautuu vaaralliseksi tai aiheuttaa vahinkoa, Niemi varoittaa.

– Tuotteita ei ole välttämättä tarkoitettu EU:n alueelle ja siten ne eivät aina täytä EU:n turvallisuusvaatimuksia.

Sähkölaitteilla ei ennakkotarkastusta

Suurin osa suomalaisista uskoo, että viranomainen tarkastaa ennakkoon markkinoille tulevat sähkölaitteet. Tämä ei pidä paikkaansa.

Sähkölaitteiden pakollinen ennakkotarkastus päättyi jo lähes 30 vuotta sitten, kun Suomi liittyi Euroopan unioniin.

Nykyisin valvontaa tehdään riskiperusteisesti jo markkinoilla oleville tuotteille. Tukes lähettää hankkimansa epäilyttävät tuotteet testauslaboratorioihin testattavaksi. Testaustulosten perusteella Tukes päättää tarvittavista jatkotoimista.

Vastuu sähkölaitteiden turvallisuudesta on maahantuojalla, valmistajalla ja myyjällä. CE-merkki on sähkölaitteissa valmistajan merkki siitä, että heidän mielestään tuote täyttää sitä koskevat vaatimukset.

Tuote on sen takia saanut vapaan liikkuvuuden EU:ssa.

Lue lisää: vaarallisettuotteet.fi