Työttömien sivutoiminen opiskelu on jatkossa helpompaa.
Työttömien sivutoiminen opiskelu on jatkossa helpompaa.

Vuodenvaihde toi muutoksia työttömyysturvaan

Työttömien sivutoiminen opiskelu on jatkossa helpompaa. Ikääntyneiden turva paranee uuden muutosturvarahan myötä, mutta sen vastapainona työttömyysturvan lisäpäivien ikäraja nousee.

Vuoden 2023 alusta tuli voimaan joukko muutoksia, jotka vaikuttavat työehtoihin ja työttömyysturvaan. Muun muassa työttömien sivutoiminen opiskelu helpottuu, kun työtön työntekijä voi suorittaa esimerkiksi lyhyitä kursseja, kansalaisopiston opintoja ja pätevöitymiskoulutuksia ilman pelkoa työttömyysturvan menettämisestä.

Sama koskee opintoja, jotka osana työllistymistä edistävää palvelua helpottavat uuden työn löytymistä. Yli kuukauden ajan omaehtoisesti opiskelevat työttömyysturvan saajat kuuluvat pääsääntöisesti työnhakuvelvoitteen piiriin, eli heidän pitää hakea neljää työpaikkaa kuukaudessa.

Lisäpäivät poistuvat asteittain

Vuodenvaihteen jälkeen vuonna 1965 syntyneiltä ja sitä nuoremmilta poistuu mahdollisuus työttömyysturvan lisäpäiviin. Lisäpäivät mahdollistavat ansiopäivärahan maksamisen työttömille 65-vuotiaaksi saakka, vaikka ansioturvan keston enimmäisraja on täyttynyt.

Vuonna 1963 syntyneillä lisäpäivien ikäraja nousee 63 vuoteen ja vuonna 1964 syntyneillä 64 vuoteen. Muutos ei vaikuta vuonna 1962 ja sitä ennen syntyneisiin eikä heihin, jotka ovat olleet työttömyysturvan lisäpäivillä ennen vuodenvaihdetta. Lisäpäivien maksu päättyy kaikilta vuonna 2030.

Vuoden 2023 alusta yli 55-vuotiailla, tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuilla henkilöillä on mahdollisuus hakea uutta muutosturvaa, joka koostuu muutosturvarahasta ja muutosturvakoulutuksesta.

Muutosturvan saaminen edellyttää, että hakija on ollut saman työnantajan palveluksessa vähintään viisi vuotta. Muutosturvan piiriin kuuluva työntekijä on oikeutettu arvoltaan kahden kuukauden palkkaa vastaavaan koulutukseen, jonka te-toimisto hankkii.

Muutosturvaraha vastaa noin kuukauden palkkaa ja sen maksavat Kela tai työttömyyskassat riippuen siitä, kuuluuko työntekijä kassaan vai ei. Raha ei vähennä työttömyyspäivärahaa tai siirrä sen alkamisajankohtaa.

Muutosturvarahaa on haettava itse kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Siihen kuuluu myös viisi päivää muita pidempi työllistymisvapaa.

Tekijänoikeuskorvausten sovittelu muuttuu

Uusi vuosi toi muutoksen myös tekijänoikeuskorvausten sovitteluun. Vuoden 2023 alusta tekijänoikeuskorvaukset eivät heikennä työttömyysetuuden määrää työttömyysturvan sovittelussa.

Muutos koskee vain työttömyysturvan sovittelua. Säännölliset tekijänoikeuskorvaukset huomioidaan edelleen työmarkkinatuen tarveharkinnassa.

Muutos ei koske tekijänoikeuskorvausten lisäksi muita immateriaalikorvauksia, kuten rojalteja, käyttökorvauksia ja korvauksia työsuhdekeksinnöistä. Ne huomioidaan edelleen työttömyysturvan sovittelussa ansiotulona.