Uudessa kauppakeskuksessa sähkö on uusiutuvaa.
Uudessa kauppakeskuksessa sähkö on uusiutuvaa.

Työntekijät tukevat työpaikkansa ilmastotekoja

Työnantajien pitää työntekijöiden mielestä hillitä ilmaston lämpenemistä. Joka toinen kertoo, että työtapoja on jo muutettu ilmastoystävällisemmiksi.

Suomalaiset työntekijät puolustavat työnantajansa toiminnan kehittämistä entistä kestävämmäksi, kertoo Työterveyslaitoksen Ilmastonmuutos ja työ -kysely. Kaksi kolmesta vastaajasta sanoo, että toimenpiteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ovat myös työpaikkojen vastuulla.

– Palkansaajat Suomessa tiedostavat kestävyyskriisin syyt ja tarpeen muutokselle. Ihmisen toiminta maapallolla tulee sovittaa ekologisesti kestäviin rajoihin, ja työllä on roolinsa kestävyyskriisin ratkaisemisessa, korostaa tutkija Fanni Moilanen Työterveyslaitokselta.

Ilmastonmuutos on laajasti tunnistettu ilmiö, ja siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan koetaan tarpeelliseksi myös työntekijöiden keskuudessa.

Lähes kaikki vastaajat ajattelevat, että maapallon ilmasto on muuttumassa. Lisäksi 78 prosenttia vastaajista arvioi, että hiilineutraalin yhteiskunnan tavoitteleminen on tärkeää. 75 prosenttia vastaajista kertoo, että jatkuva talouskasvu ei ole mahdollista maapallon resurssien rajallisuuden takia.

Kolmannes näyttää mallia

Noin puolet kyselyn vastaajista kertoo, että työpaikalla on muutettu työn tekemisen tapoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Lisäksi lähes puolet kertoo, että työpaikalla käytetään ilmastonmuutosta hillitsevää teknologiaa.

Kaikista työpaikkojen teoista ei viestitä työntekijöille niin, että viesti tavoittaisi työntekijät. Joka toinen vastaaja arvioi, että oman työpaikan ilmastonmuutosta hillitsevistä toimista ei ole kerrottu.

– Kyselyn tulokset eivät suoraan mittaa ilmastotekojen todellista laajuutta työpaikoilla, vaan työntekijöiden käsitystä asiasta, huomauttaa tutkimusprofessori Tuomo Alasoini Työterveyslaitokselta.

Vajaa kolmannes vastaajista arvioi, että oma työpaikka on alallaan edelläkävijä ilmastoystävällisessä toiminnassa.

– On kiinnostavaa, että yli puolet työntekijöistä tunnistaa omalta työpaikaltaan asioita, joilla työtä on muutettu ilmastoystävällisempään suuntaan. Toisaalta monilla työpaikoilla olisi mahdollisuuksia toimia vielä nykyistä aktiivisemmin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, Moilanen sanoo.

Työtavat kehittyvät

Yleisin ilmastoteko suomalaisilla työpaikoilla oli ilmastoystävällisten työskentelytapojen kehittäminen yhdessä työnantajan ja työntekijöiden kesken: tästä raportoi 28 prosenttia vastaajista.

Joka neljäs vastaaja kertoi, että omalla työpaikalla on ilmasto-ohjelma tai -strategia. Joka viides vastaaja kertoi, että työntekijöiden ehdotukset ovat johtaneet työpaikalla ilmastoystävällisten työtapojen muutokseen.

Yli puolet vastaajista oli miettinyt, miten oma työ vaikuttaa ilmastoon. Puolet vastaajista kertoi tehneensä itse muutoksia työkäytäntöihin tai työmenetelmiin toimiakseen ekologisesti kestävämmillä tavoilla työssä.

– Työpaikkojen ruohonjuuritason toiminnalla on merkitystä paikallisten kestävyysratkaisujen kehittämisessä. Jos työntekijöillä on mahdollisuuksia tuunata työtä ekologisesti kestävämpään muotoon, siihen kannattaa kannustaa, kommentoi vanhempi asiantuntija Arja Ala-Laurinaho Työterveyslaitokselta.

Tutkijat seuraavat asenteita

Ilmastonmuutos ja kestävyysmurros on jo pitkään tunnistettu ilmiöiksi, jotka muuttavat työelämää. Silti vihreän siirtymän ilmiöiden mittaamiselle ei ole ollut vakiintuneita työelämään soveltuvia mittareita. Työterveyslaitoksen Ilmastonmuutos ja työ -kysely aiotaan toistaa parin vuoden välein.

– Kehitimme uuden kyselymenetelmän, jolla voi tarkastella ilmastonmuutoksen ja kestävyysmurroksen työelämävaikutuksia. Tämän ensimmäisen tiedonkeruun keskiössä olivat työntekijöiden näkemykset, Fanni Moilanen kertoo.

– Jatkossa tavoitteenamme on täydentää nyt muodostunutta kuvaa työnantajille suunnatulla vastaavanlaisella kyselyllä. Jo tähän mennessä kyselymme on herättänyt ainutlaatuisuutensa vuoksi myös kansainvälistä kiinnostusta, Tuomo Alasoini sanoo.