Keksinnöt käyttöön

Etäluotsaus häämöttää vuosien päässä

Finnpilot kokeili viime vuonna laivojen ohjaamista satamaan etäyhteydellä, mutta etäteknologian yleistyminen vaatii vielä aikaa. Käytössä olevasta teknologiasta uusimmat ovat uppoamattomat veneet ja uusiutuvat polttoaineet.

Jos laivalle tarvitaan luotsi, laivameklari tilaa sen alukselle vuorokautta ennen Suomen aluevesille saapumista. Aluevesille saapuessaan laiva ilmoittautuu kansalliseen VTS-järjestelmään.

Luotsiveneissä käytetään uusiutuvia polttoaineita sen verran kuin sitä on saatavilla ja veneen teknologia antaa mahdollisuuden. Tulevaisuudessa luotsiveneet saattavat kulkea esimerkiksi sähköllä.

Luotsikutterinhoitaja vie luotsin luotsiveneellä tai talviaikaan raskaammalla luotsikutterilla sovitulle luotsipaikalle. Perämerellä käytetään jäätilanteen vaatiessa hydrokopteria.

Suomessa luotsauspalveluista vastaavalla Finnpilotilla on kalustossaan 60 luotsivenettä ja -kutteria. Vuonna 2018 tapahtuneen, kaksi henkeä vaatineen luotsiveneonnettomuuden jälkeen veneisiin on kehitetty monia uusia, turvallisuutta parantavia ominaisuuksia. Viime vuosina valmistuneet veneet ovat itseoikaisevia.

Jäänmurtajat avustavat tarvittaessa luotsattavan aluksen kulkua.

Luotsi nousee laivan kyytiin laivan kyljelle asetettuja luotsileidareita eli luotsitikkaita pitkin.

Luotsin tehtävänä on toimia aluksen päällikön paikallisena neuvonantajana sen kulkiessa Suomen karikkoisilla vesillä satamaan ja sieltä pois.

Tulevaisuudessa laivoja saatetaan etäluotsata myös maista. Ensimmäinen tulevaisuuden väyläpalveluihin varustettu alus ohjattiin Kokkolan satamasta väylälle toukokuussa 2022. Samalla päästiin kokeilemaan eri järjestelmien soveltuvuutta etäluotsaukseen. Etäluotsauksen yleistyminen on kuitenkin vielä vuosien päässä ja vaatii uudenlaista teknologiaa myös luotsattavilta laivoilta.