Varmista

uran alusta

oikea palkkataso

Insinööriliitto julkaisee vuosittain palkkasuositukset opiskelijoille ja vastavalmistuneille insinööreille. Suositukset perustuvat tutkimuksiin opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden palkkatasosta.

Liiton suositukset ovat hyvä lähtökohta, kun miettii palkkatoivetta työhakemukseen tai edessä ovat palkkaneuvottelut. Niitä ei kuitenkaan voi pitää minimi- tai maksimipalkkoina, sillä useimmissa insinööriammateissa palkkaus on työntekijän ja työnantajan välinen sopimuskysymys.

Niin opintojen aikana kuin niiden jälkeenkin palkkatasoon vaikuttaa eniten työtehtävien vaativuus. Monissa tehtävissä palkka määräytyy alan voimassa olevan työehtosopimuksen mukaan.

Opiskelijoiden palkkasuositukset sopivat sekä työharjoitteluun että kesätöihin. Suosituksia voi soveltaa töihin, jotka liittyvät insinööriopintoihin. Usein työtehtävät muuttuvat vaativammiksi opintojen edetessä ja osaamisen kasvaessa.

Opiskelijoiden suosituspalkka on alimmillaan 2 100 euroa kuukaudessa. Palkkasuositukset kasvavat suoritettujen opintojen määrän mukaan siten, että opintojen loppuvaiheilla palkkataso lähestyy vastavalmistuneiden palkkoja.

Vinkit valmistuneiden palkkoihin

Tänä vuonna valmistuvien insinöörien palkkasuositukset koskevat insinöörikoulutusta vastaavia, vakituisia ja kokopäiväisiä tehtäviä. Palkkasuositukset julkaistaan erikseen pääkaupunkiseudulle sekä muualle Suomeen, sillä pääkaupunkiseudun palkat ovat keskimäärin pari sataa euroa muuta maata korkeammat.

Pääkaupunkiseudulla palkkasuositus on 3 300 euroa kuukaudessa vähäisellä työkokemuksella ja 3 600 euroa runsaalla työkokemuksella.

Vähäisellä työkokemuksella tarkoitetaan insinöörikoulutukseen liittyvää pakollista harjoittelua. Jos koulutusta vastaavaa työkokemusta on ehtinyt karttua enemmän, esimerkiksi jo parin vuoden ajan, voi soveltaa korkeampaa suositusta.

Muualla Suomessa vastaavat luvut ovat 3 200 euroa kuussa vähäisellä kokemuksella ja 3 500 euroa kuussa runsaalla kokemuksella.

Vaativassa työssä parempi palkka

Palkkatasoon vaikuttaa ennen kaikkea työtehtävien vaativuus. Mitä vaativampi tehtävä on, sitä korkeampi on myös yleensä palkkataso.

Esimerkiksi junioritason tehtävässä, jossa on vasta vähän itsenäisiä työtehtäviä, saattaa palkkataso olla suositusta matalampi. Samoin määräaikaisissa tehtävissä palkkaus jää usein alle suositusten.

Jos kyseessä on vaativa tehtävä, johon sisältyy esimerkiksi projektinvetovastuuta, kannattaa soveltaa taulukon korkeampaa suosituspalkkaa; joissakin tapauksissa se voi jopa ylittyä.

Myös alalla on vaikutusta palkkatasoon. Vastavalmistuneiden palkat eivät vaihtele kovin merkittävästi eri alojen välillä, mutta jonkin verran vaihtelua kuitenkin on.

Esimerkiksi tietotekniikan alalla palkat ovat hieman monia muita aloja korkeammat. Myös yrityksen koolla on usein vaikutusta palkkoihin. Usein pienissä yrityksissä palkkaus jää suuria yrityksiä matalammaksi.

Lue lisää ilry.fi/palkkatilastot-ja-palkkanosturi