Tietoalan työehtospimusta allekirjoitettiin isolla porukalla.
Tietoalan työehtospimusta allekirjoitettiin isolla porukalla.

Uusia työehtosopimuksia

Ylempiä toimihenkilöitä, kuten insinöörejä ja tekniikan ammattilaisia, koskevat teknologiateollisuuden työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät syksyllä tahmaisesti.

Viime vuoden keväällä perustettu Teknologiateollisuuden työnantajat ry oli ensimmäistä kertaa sopimuskumppanina.

Edelliset työehtosopimukset päättyivät marraskuussa, mutta uusista sopimuksista päästiin ratkaisuun vasta tämän vuoden puolella. Saman aikaan saatiin neuvottelutulokset kaikille kolmelle teknologiateollisuuden alalle eli teollisuuteen, suunnittelualalle ja tietotekniikan palvelualalle. Ne hyväksyttiin tammikuun alussa.

Sopimukset ovat voimassa syksyyn 2023. Palkkaratkaisut ovat mallia 1 + 1 vuotta, joten ne voidaan päättää ensi syksynä, jolleivät osapuolet pääse sopimukseen ensi vuoden palkankorotuksista.

Tänä vuonna kustannusvaikutus on 1,8 prosenttia, ja sopimuksessa kaikille tuleva yleiskorotus on 0,9 prosenttia. Toisen puolikkaan työnantaja jakaa tahtomallaan tavalla.

Yleiskorotus mukana edelleen

Insinööriliiton työehtoasiantuntija, neuvottelujärjestö YTN:n teknologiateollisuuden sopimusalavastaava Hannu Takala on tyytyväinen, että palkkaratkaisun perälaudassa säilyy yleiskorotusosuus.

– Se takaa kaikille jotain, jos säällistä paikallista sopimusta ei saada aikaan.

Neuvotteluissa kehitettiin yhdessä etätyösopimusohjetta niin, että jatkossa toimintasuunnitelman teossa ovat mukana myös henkilöstöedustus ja työterveyshuolto.

Takalan mielestä seuraavalla kierroksella on paneuduttava tarpeettomien työaikamääräysten poistamiseen.

– Työajan pidentämisestä on sovittava paikallisesti eikä työnantajan määräyksestä. Myös ammatilliseen koulutukseen pitää osoittaa työaikaa.

Liiton lakimies, YTN:n suunnittelualan neuvottelija Satu Tähkäpää kertoo, että alan sopimus on samanlainen kuin teknologiateollisuudessa.

Allekirjoituspöytäkirjoissa on lisäksi maininta, että perhevapaauudistus ja uusi yhteistoimintalaki otetaan huomioon työryhmissä.

Yleissitovuus ei toteutunut

Neuvottelutilanne tietotekniikan palvelualalla poikkesi huomattavasti edellisestä kierroksesta.

– Kaksi vuotta sitten neuvottelimme yleissitovaa työehtosopimusta yli 70 000 työntekijälle. Kun neuvottelukutsu tälle kierrokselle tuli, sen piirissä oli vasta reilut 11 000 työntekijää, kertoo liiton työehtoasiantuntija, YTN:n pääneuvottelija Minna Anttonen.

Hän arvostaa sitä, että sopimus ylipäätään saatiin neuvoteltua eikä mitään merkittäviä heikennyksiä aikaisempiin ehtoihin tehty.

– Työryhmälle annettiin toimeksi selvittää viisipäiväiseen lomaviikkoon siirtymistä kustannusneutraalisti ja sen kokeilemista nykyisen järjestelmän rinnalla. Asia herätti kiinnostusta niin yrityksissä kuin luottamusmiehissä.

Samat korotukset kuin muuallakin

Muun muassa teleoperaattoreilla, puhelinyhtiöissä sekä verkonrakennus- ja ylläpitoyrityksissä työskenteleviä ylempiä toimihenkilöitä koskeva ict-alan työehtosopimus oli samassa aikataulussa kuin teknologiateollisuus. Neuvottelukumppani on Palvelualojen työnantajat Palta.

– Ict-alan ylempien toimihenkilöiden sopimus on edelleen YTN:n parhaimmistoa, sanoo alan sopimusalavastaava Kosti Hyyppä.

– Tälläkään kierroksella emme joutuneet tekemään merkittäviä myönnytyksiä.

Sopimukseen saatiin työajanseurantaan ja etätyöhön hieman ohjaavia kirjauksia, mutta Hyyppä arvioi, että niillä ei liene suurta käytännön merkitystä.

– Syksyllä neuvottelemme ensisijaisesti palkoista, ja parempi palkkaratkaisu onkin ensisijainen tavoitteemme.

Lue lisää: ytn.fi

Staffan Österholm on tyytyväinen oman talon sopimukseen.Staffan Österholm on tyytyväinen oman talon sopimukseen.

Gofore jakoi runsaat korotukset

Ohjelmistoyhtiö Gofore sai oman työehtosopimuksensa alkuvuodesta. Oman sopimuksen tekeminen oli selvää jo viime kesänä, kun työnantaja ilmoitti, ettei se liity Teknologiateollisuuden työnantajat ry:een.

– Yritys halusi työehtosopimuksen, joka edustaa sen omaa arvopohjaa, pääluottamusmies Staffan Österholm.

Goforen palkkaratkaisu perustuu suoraan yrityksen liikevoittoon ja orgaaniseen kasvuun. Korotukset määritellään kvartaaleittain. Viimeisen kvartaalin tarkkoja tietoja ei ole julkaistu, mutta Goforen pörssitiedotteiden perusteella yhteenlasketut korotukset näyttäisivät ylittävän viime vuoden 1,2 prosentin korotukset. Päälle yritys jakaa vähintään saman verran meriittikorotuksia.

Sopimukseen saatiin kolme viikkoa palkallista isyysvapaata ja adoptiovanhemmille alle 10-vuotiaan lapsen adoptoinnin yhteydessä kolme kuukautta palkallista vapaata. Työntekijän vanhemman sairastuessa saa omalla ilmoituksella kaksi palkallista vapaapäivää.

– Tätä työehtosopimusta moni työntekijä lukee. Se on tehty helposti ymmärrettäväksi.

Österholm neuvotteli yrityksen palkkaratkaisusta. Työehtosopimuksen tekstikohdista ja määräyksistä neuvottelivat viime vuoden pääluottamushenkilö Juho Salmi ja luottamushenkilö Sami Vuolanne.

– Olen tyytyväinen työehtosopimukseen ja siihen, että yritys päätti julkaista sen avoimesti. Vaikka sopimus on yrityksen sisäinen asia, julkistaminen kertoo avoimuuden kulttuuristamme, Österholm sanoo.

Talokohtaisia tulee lisää

Tietotekniikan palvelualalla on saatu valmiiksi kolme yrityskohtaista työehtosopimusta. Goforen lisäksi sopimus on tehty CGI:llä ja Qt Companyllä. Ne koskevat noin 4 700 työntekijää. Pöydällä on muutamia muitakin sopimuksia, mutta ne eivät ole vielä valmiita.

Teksti: Janne Luotola