Neuvottelut eivät ole suinkaan ohi, vaikka valtaosalla insinöörialoista on jo uusi työehtosopimus.

Neuvottelukierros jatkuu edelleen

Suurimmalle osalle Insinööriliiton jäsenistä on jo uudistettu työehtosopimukset ensi vuoden syksyyn saakka, mutta neuvottelut jatkuvat vielä.

TEKSTI: Kirsi Tamminen ja KUVA: Shutterstock

Noin joka kymmenes Insinööriliito-yhteisön jäsenistä työskentelee julkisella sektorilla kuten valtiolla tai kunnissa. Näillä aloilla työ- ja virkaehtosopimukset päättyvät helmi- tai maaliskuun lopussa.

Julkisella puolella valtiosektori työllistää Insinööriliiton jäsenkuntaa eniten. Neuvottelut alkoivat tammikuun alussa, ja tuloksia toivotaan tämän kuun aikana.

Insinöörejä ja tekniikan alan ammattilaisia edustaa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. Muita pääsopijajärjestöjä ovat Ammattiliitto Pro ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. Työnantaja on Valtion työmarkkinalaitos.

Pääsopijajärjestöt tavoittelevat muun muassa ostovoimaa parantavaa yleiskorotuspainotteista palkkaratkaisua, parannuksia työaikamääräyksiin ja palkkausjärjestelmien kehittämistä.

Lisäksi tavoitteena on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen, työhyvinvoinnin parantaminen ja palkallisten perhevapaiden pidentäminen.

Kunnissa hoitajat eniten esillä

Kunta-alan neuvotteluissa neuvottelupöydässä ovat mukana JUKO, Sote, Julkisen alan unioni JAU sekä Kuntatyönantajat KT.

Kuten valtion työehtosopimus kuntienkin sopimus on irtisanottu helmikuun loppuun. JUKOn mielestä palkansaajien tavoitteiden mukaan palkankorotusten on parannettava kaikkien kunta-alan palkansaajien ostovoimaa.

Insinöörien asioista sovitaan ennen kaikkea teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa,

– Yhteistä on myös yleiskorotuspainotteisuus, mutta tasasuuruisten ja prosentuaalisten korotusten välillä on hieman hajontaa palkansaajaryhmien kesken, JUKO linjaa.

– Paikalliseen erään palkansaajat suhtautuvat kielteisesti.

Insinöörejä myös Avainta-aloilla

JUKO neuvottelee kuntia lähellä olevien Avainta-alojen akavalaisten virka- ja työehtosopimukset. Työnantajia neuvotteluissa edustaa Avaintyönantajat Avainta.

Jäsenjärjestöjä ovat Opetusalan ammattijärjestö OAJ sekä Tekniikka ja Terveys KTN, jossa on mukana Insinööriliitto. Ne toimivat Avaintes-neuvotteluissa itsenäisinä allekirjoittajajärjestöinä.

Muut sopijapuolet ovat Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. Neuvottelujen aikataulu on sama kuin edellä mainituillakin aloilla.

Insinöörejä koskevia muita julkisen alojen työehtosopimuksia päättyy maaliskuussa. Esimerkiksi yliopistosektorilla sopijajärjestöt ovat jo tavanneet, mutta varsinaiset neuvottelut alkavat helmikuun puolessavälissä.

Yksityisaloillakin neuvoteltavaa

Myös yksityissektorin neuvottelut jatkuvat vielä. Esimerkiksi insinöörejä paljon työllistävän energia-alan työehtosopimus päättyy helmikuun lopussa, ja neuvotteluja käydään parhaillaan.

Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN:llä on vielä paljon käymättömiä neuvotteluja eri aloilla; ennen kaikkea talokohtaiset sopimukset odottavat ratkaisujaan.

Juuri lehden painoon mennessä kemian alalla päästiin neuvottelutulokseen noin 9 000 ylempää toimihenkilöä koskevasta sopimuksesta. YTN ja Kemianteollisuus kertovat sisällöstä, kun tulos on hyväksytty liittojen hallinnossa.

Lue lisää: juko.fi, ytn.fi

Maria Löfgren, toiminnanjohtaja, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOMaria Löfgren, toiminnanjohtaja, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Korona ei pysäytä työmarkkinoita

Koronapandemian huolestuttava tilanne näkyy julkisaloilla. Repivän julkisen keskustelun ja osin poukkoilevankin politiikan aiheuttama paine kuormittaa julkisalojen palkansaajia jopa aiempaa enemmän. Sosiaali- ja terveydenhuollossa, varhaiskasvatuksessa, opetuksessa, turvallisuudessa, tekniikan parissa sekä hallinnossa ollaan todella kovilla.

Kuluva vuosi tarkoittaa JUKOlle, liitoillemme ja JUKO-liittojen jäsenille edunvalvontatyön ydintä, virka- ja työehtosopimusneuvotteluja. Tammikuussa alkoivat neuvottelut eri sektoreilla. Edustamme virka- ja työehtosopimuksillamme 200 000:ta akavalaista.

Meillä on vankka käsitys siitä, miten työehtoja pitää jatkossa kehittää. Meille on tärkeää, että kukin sektori tavoittelee juuri sille tärkeitä asioita työelämän kohentamiseksi. Kaikilla sektoreillamme ja jukolaisten työmarkkinapöydissä puhumme palkan lisäksi niin työaikasuojelusta kuin perhevapaista.

Työaikasuojelua haluamme parantaa siten, että kaikki työhön sidonnainen aika, kuten työhön liittyvä matkustaminen, korvataan. Etätyötä pitää tukea sopimusmääräyksiä kehittämällä. Perhevapaiden tulee jakaantua tasaisemmin perhevapaalainsäädäntöä vastaavasti.

Julkisen sektorin palkkaneuvottelut käynnistyivät aivan uudessa tilanteessa: vientiteollisuudessa ei ole enää yhtenäistä palkankorotusten linjaa. Jopa insinöörien merkittävän työalan, teknologiateollisuuden, sisällä palkankorotukset ovat eriytyneet henkilöstöryhmien kesken. Näin ollen työnantajapuoli tai edes valtakunnansovittelija ei voi vedota siihen, että palkkaneuvotteluissa olisi ”katto”, jota muut toimialat eivät voi ylittää. Tämä antaa enemmän neuvotteluvaraa palkankorotuksille.

Palkkaneuvotteluihin vaikuttavat myös kiihtyvä inflaatio ja julkisen sektorin palkkahaasteet, kuten tehtävän vaativuuteen ja koulutukseen nähden matala palkkataso, ansiokehityksen takamatka sekä työvoimapula ja rekrytointivaikeudet. Meille on tärkeää, että julkinen sektori on palkkatasoltaan insinööreille houkutteleva työpaikka.