It-päättäjät arvostavat kotimaisuutta 5G-verkossa

Turvallisuus ja luotettavuus nousivat suomalaisyritysten päättäjien mielestä tärkeimmiksi tekijöiksi 5G-toimittajaa valittaessa. Peräti 80 prosenttia lähes 150 yrityspäättäjästä kokee, että kotimaisuus on tärkeä asia 5G-verkon turvallisuuden kannalta.

Selvitys toteutettiin Alma Median päättäjäpaneelissa ja ICT-alan median Tivin sivustolla tammikuussa.

Vastanneista 37 prosenttia on ottanut tai aikoo ottaa 5G-teknologiaa käyttöön vuoden aikana. Yksi viidestä vastaajasta ei osaa vielä sanoa, aikooko ottaa 5G:tä käyttöön kuluvan vuoden aikana.

Niistä vastanneista yrityksistä, jotka hyödyntävät tai aikovat hyödyntää 5G-teknologiaa vielä tänä vuonna, yli puolet käyttää 5G:tä yrityksensä laitteissa ja liittymissä.

Seuraavaksi suosituin käyttökohde on erilaisten laitteiden, koneiden tai liikenteen etähallinta. Toimisto- tai yritysverkkoa aikoo 5G:n avulla tehostaa 40 prosenttia.

5G-toimittajan valinnassa päättäjät painottivat selkeästi eniten luotettavuutta ja turvallisuutta. Luotettavuus nousi ykköskriteeriksi neljällä viidestä vastaajasta. Turvallisuutta piti erittäin tärkeänä suunnilleen saman verran vastaajista.

Yli puolet vastaajista kokivat myös verkon nopeuden ja kattavuuden erittäin tärkeäksi.

Kyselyssä myös tiedusteltiin päättäjiltä, ovatko he seuranneet julkista keskustelua 5G-verkon rakentamisesta. Vastanneista 75 prosenttia kertoi seuranneensa mediassa ja politiikassa käytäviä keskusteluja.