BITTIKATTAUS

Yrittäjien työmarkkinatuki jatkuu

Yrittäjien oikeutta työmarkkinatukeen jatketaan kesäkuun loppuun asti. Yrittäjät ovat voineet saada väliaikaisesti työmarkkinatukea, jos päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt koronaviruspandemian takia.

Oikeus yrittäjien työmarkkinatukeen ei ole riippuvainen yritystoiminnan muodosta. Kaikki yrittäjät ovat siihen oikeutettuja, jos tuen saamisen edellytykset täyttyvät.

Kela maksoi viime vuonna 2020 yrittäjän työmarkkinatukea yhteensä noin 44 000 yrittäjälle. Tukea maksettiin yhteensä noin 165,8 miljoonaa euroa.

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.

Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen pitää johtua koronavirusepidemiasta. Tuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista.

Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja että TE-toimisto antaa hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle. Tämän jälkeen yrittäjä voi hakea työmarkkinatukea Kelasta.

2%

Tilastokeskuksen mukaan palkansaajien säännöllisen työajan ansiot nousivat viime loka-joulukuussa kaksi prosenttia.

Tukea kestävään liikkumiseen

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt liikkumisen ohjauksen tukea 26 hankkeelle eri puolille Suomea. Tarkoituksena on tukea kestävää liikkumista ja vaikuttaa ihmisten kulkutapavalintoihin.

Tukea annettiin työpaikkojen liikkumisen ohjaukseen, kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen sekä kestävän liikkumisen suunnitteluun.

Vuosittaiset liikkumisen ohjauksen valtionavustukset on tarkoitettu kunnille, kuntayhtymille ja yleishyödyllisille yhteisöille. Tukea voi hakea erilaisiin hankkeisiin, joilla on tarkoitus joko tiedon lisäämisen tai palvelukokeilujen kautta vaikuttaa ihmisten kulkutapavalintoihin ja vahvistaa kestäviä liikkumistottumuksia.

Kunnissa ja kaupungeissa tukea saivat muun muassa seudullisen pysäköintipolitiikan edistäminen, laajempi liikkumisen ohjauksen suunnittelu sekä kestävän työ- ja koulumatkaliikkumisen hankkeet.

Yhdistykset käyttävät tänä vuonna valtionavustusta erityisesti pyöräilyä ja kävelyä edistäviin hankkeisiin. Valtionavustushaussa ollut kävelybuumi pysyväksi ilmiöksi. Teema näkyi eri hankkeissa, joilla lisätään jo korona-aikana lisääntynyttä kävelyn houkuttelevuutta entisestään ja erilaisilla matkoilla.

kuva: Shutterstock

Robotit säästävät aikaa sairaalan potilastyölle

Digital Workforce toimittaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Husille uusia ohjelmistorobotteja. Niiden avulla Hus aikoo vapauttaa terveydenhuollon ammattilaisten aikaa entistä enemmän kliinisiin tehtäviin ja potilastyöhön.

Ohjelmistorobotit tehostavat työntekijöiden tietojärjestelmissä tekemää manuaalista toistuvaa työtä. Automatisoitavat prosessit liittyvät hallinnon ja potilaiden hoidon rutiineihin.

Robotiikalla automatisoidaan muun muassa sähköisten lähetteiden käsittelyä ja lajittelua, koronavirukseen liittyviä lähetteitä, testituloksia ja leikkaussalitarvikkeiden toimitusketjua. Pelkästään virtuaalilähetteiden käsittelyn automatisoinnilla on kyetty vapauttamaan vuosittain noin kymmenen hengen työaika muualle.

Hus on hyödyntänyt ohjelmistorobotiikkaa vuodesta 2015 lähtien. Viime syyskuussa Husilla oli tuotannossa noin 80 ohjelmistorobotiikalla automatisoitua prosessia. Automaation kehittäminen jatkuu monivuotisella sopimuksella.

Sopimus pitää sisällään muun muassa minuuttilaskutteisen ohjelmistorobotiikan pilvipalvelun, digitalisoitujen prosessien ylläpitopalvelun, asiantuntijatyötä kohteiden tunnistamiseen ja tekniseen toteutukseen.

kuva: Nina Kaverinen

Maailman insinööripäivää vietetään 4.3.

Tänä vuonna maaliskuussa päivän aikana nostetaan esiin insinöörien tärkeää työtä ilmaston hyväksi. Engineers Finland järjestää yhdessä Suomen UNESCO-toimikunnan kanssa tapahtuman, jossa pohditaan, millaisia tki-investointeja Suomessa tarvitaan kestävän kehityksen ja kiertotalouden liiketoimintamallien hyödyntämiseksi.

Insinööriliitto ja Tekniikan akateemiset TEK sekä niiden ruotsinkieliset sisarjärjestöt DIFF Ingenjörerna i Finland ja Tekniska Föreningen i Finland TFiF perustivat Engineers Finland -järjestön pari vuotta sitten.

Osallistu World Engineering Day -päivään myös sosiaalisessa mediassa. Kerro, miten sinä pelastat työssäsi maailmaa tai miten ilmastotyö näkyy arjessasi. Jaa tarinasi kuvan kera sosiaalisessa mediassa ja lisää julkaisuun aihetunniste #worldengineeringday.

Lue lisää: ilry.fi/maailmaninsinooripaiva

AMK-valintakoe järjestetään yksivaiheisena lähikokeena

Ammattikorkeakoulut valitsevat opiskelijat ensi syksynä alkaviin koulutuksiin poikkeusoloissa. Maaliskuussa alkavan yhteishaun opiskelijavalinnat toteutetaan todistusvalinnalla sekä AMK-valintakokeella, joka koronapandemian vuoksi järjestetään poikkeusoloissa.

Koe järjestetään 31.5.–9.6. yksivaiheisena lähikokeena ammattikorkeakoulujen osoittamissa tiloissa. Koepäivien määrää on lisätty kahdeksaan.

Ammattikorkeakoulujen ensi syksynä alkaviin suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin haetaan yhteishaussa 17.–31. maaliskuuta.

Yhteishaussa haetaan ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtaviin koulutuksiin. Yhteishaussa on mukana 22 ammattikorkeakoulua.

Hakijat ilmoittautuvat AMK-valintakokeeseen Opintopolku.fi-palvelussa. Valintakoetilaisuuksia järjestetään ympäri Suomea usealla paikkakunnalla.

Hakijoilla on mahdollisuus valita kokeen suorituspaikka ja -aika tarjolla olevista vaihtoehdoista. Valintakoepaikaksi hakija voi valita myös ammattikorkeakoulun, johon hän ei ole hakenut, mutta joka sijaitsee lähellä omaa asuinpaikkaa. Näin vähennetään valintakokeisiin osallistumiseen liittyvää matkustamista.

Koulutuksen keskittämisen nurja puoli

Toisen asteen koulutuksen keskittäminen ja tarjonnan supistaminen vaikuttavat nuorten koulutusalavalintaan – ja jopa tutkinnon suorittamistodennäköisyyteen, todetaan tuoreessa Etla-tutkimuksessa.

Koulutuksen tarjontaa on pyritty tehostamaan Suomessa keskittämällä koulutusta suurempiin yksiköihin ja lakkauttamalla pienempiä oppilaitoksia. Tällä toiminnalla säästetään koulutuskustannuksissa, mutta alueellista saatavuutta heikentämällä vaikutetaan myös nuorten koulutusvalintoihin ja työmarkkinamenestykseen.

Keskittäminen lisää etäisyyttä koulutukseen ja kasvattaa näin opiskelun kustannuksia. Koulutustarjonnan supistamisen vaikutukset ovat kriittisiä toisen asteen koulutuksessa, jossa nuoret valitsevat erilaisten alojen väliltä ja voivat pahimmillaan jättäytyä kokonaan koulutuksen ulkopuolelle.

Tutkimuksen kenties huolestuttavin tulos on, että ammatillisen koulutuksen saatavuuden vähentäminen voi heikentää nuorten todennäköisyyttä suorittaa toisen asteen tutkinto. Erityisen merkittävä rooli on tekniikan alan koulutuksella. Tekniikan alan tarjonnan leikkaaminen alentaa varsinkin matalasti koulutettujen vanhempien lasten koulutukseen hakeutumista 16-vuotiaana sekä toisen asteen tutkinnon suorittamisen todennäköisyyttä 20-vuotiaaksi mennessä.

Joka kolmas työkyvyttömyyseläkehakemus hylättiin viime vuonna

Hylkäysten osuus kasvoi hieman edellisvuodesta. Koronaepidemia ei ole toistaiseksi lisännyt työkyvyttömyys- eläkeratkaisujen määrää.

Työeläkejärjestelmässä ratkaistiin 23 500 uutta työkyvyttömyyseläkehakemusta vuonna 2020. Näistä myöntöjä oli 66 prosenttia ja hylkäyksiä 34 prosenttia.

Uusiksi hakijoiksi katsotaan henkilöt, joilla ei ole hakemusta edeltävinä neljänä vuonna ollut työkyvyttömyyseläkejaksoa tai hylkäävää päätöstä. Ratkaistujen hakemusten määrä laski noin tuhat kappaletta edellisestä vuodesta.

– Ainakaan toistaiseksi koronaepidemia ei ole lisännyt työkyvyttömyyseläkehakemusten määrää, kertoo Eläketurvakeskuksen tilastoyksikön päällikkö Tiina Palotie-Heino.

Hylkäysten osuus on ollut nousussa koko 2010-luvun. Viime vuonna osuus nousi hieman, kolme prosenttiyksikköä. Eniten hylättiin mielenterveyden häiriöiden ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien perusteella haettuja työkyvyttömyyseläkkeitä.

Kaksi kolmesta työkyvyttömyyseläkeratkaisusta tehtiin yksityisen sektorin työeläkelaitoksissa, joissa hakemuksista hylättiin reilu kolmannes. Julkisella sektorilla hylkäysten osuus oli pienempi. Siihen vaikuttaa muun muassa sektoreiden hiukan erilainen lainsäädäntö ja määritelmä työkyvyttömyydelle.

Päivän pituus oli joukokuuisena talvipäiväseisauksena Helsingissä alle kuusi tuntia ja Oulussa 4,5 tuntia. Helmikuussa päivän pitenemisen näkee jo selvästi. Helsingissä 11.2. päivän pituus on lähes yhdeksän tuntia ja Oulussakin noin kahdeksan tuntia.

kuva: Jari Rauhamäki

Tommin PALSTA

Tommi Grönholm, johtajaTommi Grönholm, johtaja

Insinöörit pelastavat maailman

Insinöörityö on yhtäältä arkipäiväistynyt ja toisaalta vetäytynyt piiloon. Enää ei kokoonnuta kiskojen ääreen ihmettelemään rautahepoa eikä kummastella televisiota tai separaattoria. Teknisiä ominaisuuksia hyödyntäviä laitteita on itse kullakin jo taskuissa enemmän kuin aiemmin tyypillisessä kotitaloudessa.

Kuitenkin lähes kaikessa nykyiseen elämäntapaan liittyvässä on heti pinnan alla valtava määrä insinööriosaamista. Käden jatkeeksi muodostunut älypuhelin sisältää mittavan määrän insinööritaitoa. Yhä korkeammaksi rakennettavat rakennukset sisältävät lukuisia teknisiä innovaatioita, ja jääkaappeihinkin on piilotettu niin paljon älyä, että niitä voidaan hyödyntää palvelunestohyökkäyksissä.

Nyt on korkea aika ottaa insinöörien yhteiskunnallinen rooli puheeksi ja palata vitsailun kohteesta takaisin arjen sankareiksi, joiden työn tulokset ammattikuntana hipovat supersankaritasoa.

Yksi askel tähän suuntaan on Unesco World Engineering Day for Sustainable Developement, joka järjestetään 4. maaliskuuta. Päivän teema korostaa näkemystä, jossa ympäristömme turvaamiseksi ei tarvitse taantua tekemisessä.

Insinöörien on mahdollista ratkaista kestävän kehityksen haasteet siten, että voimme kehittää jatkossakin elämäntapaamme kestävästi. Suomalaisten insinöörijärjestöjen yhteinen Engineers Finland järjestää tuona päivänä oman tilaisuutensa, jossa keskustellaan siitä, millaisia tki-investointeja Suomessa tarvitaan muun muassa kestävän kehityksen hyödyntämiseksi.

Huhtikuussa on seuraavat kuntavaalit. Vastuullisesti toimivilla insinööreillä on edellytykset ratkaista ongelmia kestävästi myös kuntakentässä. Kannustan oman kuntansa asioista kiinnostuneita lähtemään ehdolle lähtemistä. Muille suosittelen ehdokkaan valitsemista myös kompetenssiperusteisesti, eikä vain poliittisen kannan perusteella.

Jokainen ammattikuntaamme kuuluva kokee tervettä ylpeyttä ammattikunnan saavutuksista ja suhtautuu omaan ja kollegoidensa koulutukseen ja ammattiin ylpeydellä. Jos me emme tee kestävää tulevaisuutta, sitä ei tee kukaan muukaan.

Kuntien työpaikat eivät huokuta hakijoita

Kevan kuntapäättäjäbarometrin mukaan lähes puolessa Suomen kunnissa on ilmennyt vaikeuksia saada hakijoita avoimiin vakansseihin. Kuntien valtuutetuille ja kunnanhallitusten jäsenille tehdyssä kyselyssä 42 prosenttia kertoi, ettei hakijoita ole ollut riittävästi avoimiin vakansseihin. Puolet vastaajista taas kertoi, että hakijoita oli löytynyt riittävästi.

Erityisesti hakijapula on vaivannut yli sadantuhannen asukkaan kuntia. Näissä kunnissa 60 prosenttia vastaajista kertoi hakijapulasta. Alle 5 000 asukkaan kunnissa tilanne on taas parempi; 56 prosenttia vastaajista kertoi hakijoita löytyneen.

Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväisen mukaan Kevan eläköitymistilastot ovat jo jonkin aikaa osoittaneet sen, että työvoiman saatavuudesta on tulossa isoja haasteita kuntien rekrytointeihin. Eri alueiden välillä erot työvoiman saatavuudessa ovat suuret.

– Hyvä henkilöstöpolitiikka ja työhyvinvoinnin kehittäminen ovat kannattavia satsauksia kunnan tulevaisuuden menestystekijöiden kannalta, Kietäväinen sanoo.

Hän toivoo, että kysymystä pohditaan kunnissa tarkkaan tulevien kuntavaalien jälkeen, kun valtuustot aloittavat laatimaan valtuustokauden strategioitaan.

Osaaminen riittäisi parempiinkin hommiin

Yli kaksi kolmasosaa tekniikan ammattilaisista saisi varmasti vähintään nykyistä vastaavaa työtä, jos oma työpaikka lähtisi alta. Insinööri-lehti kysyi Insinööriliiton uutiskirjeessä jäsenten arvioita oman osaamisensa riittävyydestä työmarkkinoilla.

Lisäkoulutusta arvioi tarvitsevansa vain kymmenen prosenttia vastaajista. Epävarmoja oli 16 prosenttia. Kysymykseen vastasi 1 065 liiton jäsentä.