PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Yhteiskuntavaikuttaminen on tärkeää

Taloustutkimus toteutti viime keväänä Insinööriliiton toimeksiannosta kyselyn jäsenistöllemme liiton toiminnasta ja asioista, jotka jäsenkunta kokee tärkeiksi. Tärkeimmäksi kehityskohteeksi jäsenet nostivat yhteiskuntavaikuttamisen. Halua oli nostaa sekä sen tasoa että laajuutta.

Insinööriliiton hallitus ryhtyi tuumasta toimeen. Se valmisteli asiasta esityksen, joka hyväksyttiin liiton edustajakokouksessa marraskuussa 2019. Rahoitusta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen lisättiin merkittävästi ainakin vuosille 2020–2023.

Kun puhutaan yhteiskuntavaikuttamisesta, ihmisten mielissä se saa hieman eri merkityksen riippuen asiayhteydestä ja keskustelijoista. Koska Insinööriliiton osalta kyse on strategisesti merkittävästä panostuksesta, on syytä avata, mitä me olemme seuraavien vuosien ajan tekemässä vaikuttamisen saralla. Tarkoituksena on muun muassa tehdä selvästi aikaisempaa enemmän yhteiskuntaan vaikuttavia avauksia, kampanjoida meille tärkeistä asioista, vaikuttaa luonnontieteiden ja matematiikan osaamiseen tehtäviin satsauksiin, lisätä lobbausta poliitikkoihin ja virkamiehiin sekä vaikuttaa julkisuuden avulla faktatietojen kautta.

Myös jäsenkunnalta toivotaan nykyistä aktiivisempaa osallistumista vaikuttamiseen. Insinööriliitto on perustanut ja perustaa verkostoja, joiden kautta jokainen jäsen voi halutessaan tuoda oman panoksensa ammattikuntamme hyväksi. Jäsenten vaikuttaminen eri puolilla Suomea oman alueensa vaikuttajiin on tärkeä osa yhteistä vaikuttamistaivalta. Tarkoitus on myös kannustaa jäseniä osallistumaan eri vaaleihin ja tukea heitä. Mitä tuen muodot ovat, päätetään myöhemmin.

Tehdyssä jäsentutkimuksessa lainsäädäntöön, lakeihin ja asetuksiin vaikuttaminen katsottiin kaikkein tärkeimmäksi kehityskohteeksi. Insinööriliitossa tätä työtä on tehty jo pitkään ja teemme edelleen. Se on osalle henkilökuntaa viikoittaista työtä. Aina se ei kuitenkaan näy jäsenillemme jo työn luonteen takia. Vaikuttamistyötä ei tehdä vain yksin, vaan sitä tehdään myös keskusjärjestö Akavassa sekä neuvottelujärjestöissämme YTN:ssä ja JUKOssa.

Yksi keskeinen Insinööriliiton vaikuttamisen kohde on insinöörikoulutus ja siihen liittyvät asiat. Se on perustellusti syytä pitää liiton vaikuttamistyön erityisenä huomion kohteena. Meillä on siihen suomalaisessa yhteiskunnassa paras, vuosikymmenten aikana syntynyt tietotaito sekä motiivi vaikuttaa. Pelkästään sillä, miten ja kuinka paljon insinöörejä koulutetaan, on jäsenkunnan tulevaisuuden kannalta iso merkitys.

Yhteiskuntavaikuttamisen maalina Insinööriliitolla on ennen kaikkea seuraava, vuoden 2023 hallitusohjelma. Siihen on tarkoitus saada sisällytettyä useita insinööreille tärkeitä asioita, jotka parantavat sekä jäsenten arkista elämää että suomalaista yhteiskuntaa.