Metsäteollisuudessa tehtailla jatkuu hiljaisuus lakkojen ja työsulkujen takia. Kuvassa on Stora Enson Enocellin sellutehdas Uimaharjussa.
Metsäteollisuudessa tehtailla jatkuu hiljaisuus lakkojen ja työsulkujen takia. Kuvassa on Stora Enson Enocellin sellutehdas Uimaharjussa.

Neuvottelujärjestö Ylemmät toimihenkilöt YTN ei ollut saanut ainoatakaan neuvottelutulosta, kun lehti meni painoon tammikuun lopulla.

Käynnissä on

poikkeuksellinen neuvottelukierros

Hitaasti etenevä neuvottelukierros hämmästyttää palkansaajia. Kilpailukykysopimukseen sisältyvät 24 tunnin työajanpidennykset ovat kiusanneet työntekijöitä jo viimeiset pari vuotta.

Insinööriliiton edunvalvontajohtajan Petteri Oksan mielestä neuvottelukierroksella ei ole enää kyse pelkästään kiky-tunneista, vaan kyse on työmarkkinavallasta.

– Suomalaisilla työmarkkinoilla tämä tarkoittaa sitä, että nyt haetaan suuntaa sille, kuka määrää tahdin tulevina vuosina ja edessä olevilla sopimuskierroksilla, Oksa tulkitsee.

Useilla aloilla ensimmäiset neuvottelut olivat jo alkusyksystä, mutta tulosta ei ole tullut. YTN neuvottelee Teknologiateollisuus ry:n kanssa kolmesta työehtosopimuksesta eli teknologiateollisuudessa sekä tieto- ja suunnittelualalla. Ne päättyivät lokakuun lopussa, joten kyseiset alat ovat olleet sopimuksettomassa tilassa jo kolme kuukautta.

Joulukuussa teknologiateollisuudessa ja suunnittelualalla ylemmät toimihenkilöt lakkoilivat muiden henkilöstöryhmien kanssa YTN:n historian laajimmassa lakossa.

Neuvottelut junnaavat

Teknologiateollisuuden vastuullinen asiamies, neuvottelija Hannu Takala kuvaa neuvotteluja täysin poikkeuksellisiksi muihin kierroksiin verrattuna.

– Olemme vaihtaneet kyllä ajatuksia, mutta silti ei tapahdu mitään rationaalista kehitystä. Poikkeavaa on myös aikataulujen väljyys. Välillä parikin viikkoa on voinut kulua ilman ainoatakaan tapaamista.

Myös YTN:n ict-alan neuvottelut ovat jumittuneet yleisen työmarkkinatilanteen takia; edellinen työehtosopimus päättyi niin ikään lokakuussa.

– Auki olevista asioista näyttää olevan mahdollista päästä eteenpäin vasta, kun tiedetään vientialojen palkkaratkaisut ja työajanpidennysten kohtalo, arvioi alan vastuullinen asiamies, neuvottelija Kosti Hyyppä.

– Neuvottelukumppani Palvelualojen työnantajat Paltalla ei ole valmiutta eikä ehkä haluakaan tehdä ratkaisuja ennen teollisuutta, hän jatkaa.

Vaikeaa myös muissa pöydissä

Myös YTN:n neuvottelut Kemianteollisuus ry:n kanssa ovat olleet neuvottelija Matti Andströmin mukaan takkuiset. Työehtosopimus umpeutui marraskuussa.

Energia- ja rahoitusaloilla sopimukset päättyivät tammikuun lopussa. Niilläkin neuvottelut käynnistettiin viime vuoden puolella, mutta ne eivät ole edenneet. YTN julisti energia-alalle ylempiä toimihenkilöitä koskevan ylityö- ja vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen kiellon helmikuun alusta alkaen. Kielto on voimassa, kunnes alalle on saavutettu uusi työehtosopimus.

Myös muiden henkilöstöryhmien työehtosopimusneuvottelut ovat olleet hankalia. Talven aikana on ollut useita työtaistelutoimia. Metsäteollisuudessa työntekijäpuoli on asettanut lakkoja ja työnantajapuoli puolestaan työsulkuja.

Työministeri Tuula Haatainen on siirtänyt monia lakkoja parilla viikolla. Helmikuussa on alkamassa lakkoja muun muassa energia-alan toimihenkilöiden sekä kemianteollisuuden työntekijöiden ja toimihenkilöiden piirissä, ellei sovittelussa saada ratkaisuja.

Julkinen sektori keväällä

Julkisalojen palkansaajien työehdoista sopivat järjestöt sanoivat irti virka- ja työehtosopimuksensa kunnissa, valtiolla, yliopistoissa ja Avainta-aloilla.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn ja muiden järjestöjen mukaan myös työajan 24 tunnin kiky-pidennys on irtisanottu. Kaikki sopimukset päättyvät 31. maaliskuuta.

Koko julkisella sektorilla sopimusten irtisanominen koskee liki 600 000:ta palkansaajaa, mikä on noin 30 prosenttia Suomen palkansaajista. Insi- nööriliiton jäsenistä noin kymmenesosa työskentelee julkisella puolella.

Neuvottelut uusista työehtosopimuksista ovat jo käynnistyneet.