Jos jäät työttömäksi tai lomautus uhkaa

Työttömyys voi kohdata meistä jokaista. Siksi on tärkeää turvata selustansa kuulumalla työttömyyskassaan. Jos työttömyys tai lomautus osuu kohdallesi, voit luottaa Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKOon.

Kassa haluaa tehdä omalta osaltaan työttömyysajastasi mahdollisimman vaivattoman, jotta voit keskittyä oleelliseen.

Ilmoittaudu TE-toimistoon heti, kun työttömyys alkaa. Työttömyyden katsotaan alkaneen siitä päivästä, kun ilmoittaudut työttömäksi työnhakijaksi.

Ensimmäisen ansiopäivärahahakemuksen voi lähettää kassaan jo kahden viikon työttömyyden jälkeen, jotta saamme hakemuksesi vireille. Kun hakemus on kassassa vireillä, sitä voi täydentää pyydetyillä liitteillä ja odottaa rauhassa TE-toimiston lausuntoa.

TE-toimisto antaa lausunnon oikeudestasi työttömyyspäivärahaan työvoimapoliittisten edellytysten osilta. Muista ilmoittaa TE-toimistolle KOKO-kassan olevan työttömyyskassasi, niin sieltä voidaan toimittaa lausunto sähköisesti suoraan kassaan. Työttömyyden jatkuessa voit hakea ansiopäivärahaa jatkohakemuksella jälkikäteen kuukauden tai neljän viikon jaksoissa.

Huolehdithan, että työnhakusi on voimassa koko työttömyysjakson ajan. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain työnhaun voimassaolon ajalta.

Verkkoasiointi sujuu hyvin

KOKO-kassan eAsiointi on kätevin tapa jättää hakemus, toimittaa liitteitä tai kysyä neuvoja. Sen kautta voit myös tarkistaa, että yhteystietosi ovat ajan tasalla. Tarkistus kannattaa, jotta saat oikea-aikaisesti kaiken tarpeellisen tilannettasi koskevan tiedon.

EAsioinnissa ovat myös viimeisimmät lähettämäsi hakemukset, toimittamasi liitteet, sinulle annetut päätökset ja maksuilmoitukset sekä päivärahan laskuritiedot. Voit tarkistaa kassajäsenyytesi tilan ja ilmoittaa siihen liittyvistä muutoksista.

Suurin osa kassan asiakkaista asioi verkossa. Jäsenet pitävät etenkin tekstiviestitse saapuvasta maksu- ilmoituksesta.

Muista lähettää ansiopäivärahahakemus aina kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä lukien, josta haluat päivärahaa maksettavaksi. Yhden tai kahden viikon käsittelyynottoaikaan on hyvä varautua, vaikka useimmiten saamme hakemukset käsittelyyn nopeammin. Käsittelynopeuteen vaikuttavat muun muassa kuukauden vaihe, hakemuksen liitteet, työskentely hakujakson aikana, TE-toimistosta saapunut uusi lausunto ja mahdollinen uusi päätös päivärahasta.

Lue lisää: www.kokokassa.fi