Tarja Munther on kouluttautunut työnohjaajaksi töiden ohessa.
Tarja Munther on kouluttautunut työnohjaajaksi töiden ohessa.

Itsensä kuuntelu vie eteenpäin

Insinöörienkin pitää kehittää tunnetaitojaan, jotta he pärjäävät tulevaisuuden työelämässä.

Kemian tekniikan insi- nööri Tarja Munther on koulutustensa ja oman esimiesuransa kautta huomannut tiettyjä samankaltaisuuksia insinööreissä.

– Insinöörit ovat erittäin hyviä johtamaan rakenteita, koska rakenteet ovat ikään kuin kaavoja, joita vain täytetään, ja aina löytyy ratkaisu, Munther väittää.

– Insinöörit ovat myös mallikkaita tavoitteiden asettamisessa. Sen sijaan oppimisen paikka on siinä, että he ymmärtävät esimiehisyyden ja ihmisten arvon työpaikalla.

Työntekijät eivät ole vain osaavia ammattilaisia, vaan kokonaisia ihmisiä asenteineen, elämäntilanteineen ja tunteineen.

Muntherin näkemyksen mukaan epäjärjestys työelämässä kasvaa koko ajan. Hän on pohtinut neljää tekijää, joiden kunnossa olo varmistaa hienoa lopputulosta.

– On esimerkkejä, että intoutunut, motivoitunut joukko saa aikaiseksi suuria ja merkityksellisiä asioita sekä yhteiskunnan että työelämän kannalta.

Munther käyttää käsitettä työdynamiikan neljä pääsääntöä. Yrityksen tähdellisin asia on yleensä tavoitteet, jotka sisältyvät ensimmäiseen pääsääntöön. Vaikka tavoitteet eivät yksin riitä, niitä aina tarvitaan. Ongelmaksi voi muodostua liian ylätasolla olevat tavoitteet.

– Tavoite on pilkottava palasiin, jotta voimme kokea tekevämme merkityksellistä työtä, Munther painottaa.

Osaamisen rinnalle koko ihminen

Toinen pääsääntö on organisaatiossa työskentelevät ihmiset.

– Työntekijöiden mukana työpaikalle tulee monia asioita tiedon ja taidon lisäksi, mutta usein kaikki muu ihmisen persoonassa kuin osaaminen sivutetaan.

Kolmanteen pääsääntöön kuuluvat rakenteet, joita ovat muun muassa normit, palaverikäytännöt sekä tiedonkulku ja viestintä. Kaikkia niitä tarvitaan, jotta työntekijät pääsevät kohti tavoitteitta.

– Rakenteet varmistavat sitä, että kaikki toimivat tasavertaisesti. Rakenne voi olla tukeva ja ihmistä auttava, tai se voi olla voimia kuluttava.

Muntherin neljäs pääsääntö on johtajuus, joka liimaa muut säännöt yhteen.

– Jos esimies ei johda, joku kolmesta muusta säännöstä alkaa rasittaa muita enemmän.

Merkityksellisen työelämän toimivuus riippuu kaikista neljästä pääsäännöstä.

– Jos mikä tahansa niistä puuttuu tai niissä on ongelmia, se voi kääntää koko yhtälön kielteiseen suuntaan.

Vuorovaikutustapa ratkaisee

Kyky hyvään vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ovat tärkeitä työelämässä.

– Kun kollegan kanssa on kiva tehdä yhteistyötä, homma rokkaa ja lähtee suorastaan lentoon.

Ympärillä olevat työkaverit vaikuttavat voimakkaasti kunkin antamaan työpanokseen. Munther muistuttaa, että yhteistyön arvo on pienempi kuin oman työn arvo, jos kollega yrittää tunkea kaverin vääränlaiseen rooliin.

– Ongelma on, jos kuvitellaan ihmisen toimivan tietyn mallin mukaisesti. Näinhän se ei ole.

Insinööriopinnot sisältävät aivan liian vähän esimieskoulutusta. Muntherin mielestä kyse ei ole siitä, että kaikista tulee pomoja, mutta jokaisen pitää osata johtaa itse itseään.

– Kun aloitin esimiehenä, tein kaikki mahdolliset virheet, jota työnjohtaja voi tehdä sen tähden, että en ymmärtänyt ihmisten tulevan kaikkine karvoineen työpaikalle.

Kokemus on kuitenkin auttanut näkemään, kuinka voi oppia ja kehittää itseään. Insinöörien pitäisi opiskella hieman omia tunteitaan – kuten kaikkien muidenkin aikuisten.

– Kun seuraavan kerran työpaikalla tulee tunne vaikkapa hämmästyksestä tai ärsytyksestä, kannattaa pysähtyä hetkeksi miettimään: mitä tässä oikein tapahtui, Munther vinkkaa.

– Se on ainoa tapa oppia meistä itsestämme ja sitä kautta toinen toisistamme.

Tunnetila vaikuttaa toimintaan

Tarja Muntherin mielestä tulevaisuuden megataito on tunneäly. Työpahoinvointi liittyy usein siihen, ettei ole yhteyttä omiin päänsisäisiin asioihin: asioita tulee, mutta niitä ei saa järjestykseen.

– Kun maailma ympärillämme muuttuu monimutkaisemmaksi emmekä osaa käsitellä tulevaa tunnekuormaa, emme osaa myöskään hallita itseämme.