– Meillä on oma paikkamme ja tehtävämme liittoyhteisössä, sanoo vuonna 2011 Insinööriliiton jäsenyhdistykseksi tulleen Tietoalan puheenjohtaja  Jyrki Kopperi.
– Meillä on oma paikkamme ja tehtävämme liittoyhteisössä, sanoo vuonna 2011 Insinööriliiton jäsenyhdistykseksi tulleen Tietoalan puheenjohtaja Jyrki Kopperi.

Ammattiliiton on katsottava

oman boxin ulkopuolelle

Toimintatapojen ja ajattelutavan uudistaminen on Insinööriliiton varapuheenjohtaja Jyrki Kopperin mielestä palkansaajaliikkeelle välttämätöntä, jos se haluaa pitää kiinni yhteiskunnallisesta asemastaan ja jäsenistään.

Liiton varapuheenjohtajaksi valittiin Jyrki Kopperi marraskuun edustajakokouksessa värikkään ja etenkin jännittävän äänestysrumban jälkeen. Kopperin nousu edunvalvonnasta vastaavaksi varapuheenjohtajaksi oli miehelle itselleenkin yllätys, joka saa hymyn kasvoille vielä kuukausia myöhemmin.

– Tulkitsen valintaa niin, että Tietoala on jäsenyhdistyksenä vajaan kymmenen vuoden aikana tuonut lisäarvoa liittoyhteisöön. Valinta on aina luottamuksen osoitus paitsi valitulle myös taustayhteisölle, hän muotoilee.

Työmarkkinaedunvalvonta ja sen hoitaminen on ollut Kopperille ammattijärjestötoimintaan osallistumisessa tärkein motiivi. Hänen mielestään edunvalvonta on kuitenkin paljon muutakin kuin työsuhteen eduista huolehtimista.

– Jäsenkunnan hyväksi on tehtävä töitä laajalla skaalalla ja kokonaisvaltaisesti. Insinööriliiton kaltaisessa koulutuspohjaisessa liitossa korostuu luonnollisesti koulutuspoliittinen edunvalvonta, mutta yhtä kaikki edunvalvonta voi nivoutua ammattillisaatteelliseen toimintaan.

Elä ja toimi ajassa

Kopperi vastaa kysymyksiin harkiten ja hetken miettien. Kun vastaus tulee, se on jäsennelty ja perusteellinen. Kaikesta kuulee, että pappia ei olla ensimmäisen kerran kyydissä, haastatteluun liittyviä asioita on mietitty ennenkin.

Kopperi puhuu mielellään tulevaisuuteen, ei menneeseen liittyvistä asioista. Hänen mielestään siihen on syynsä: palkansaajaliikkeen ja yksittäisen liiton tulevaisuus on kiinni siitä, miten se saa päivitettyä toimintansa tähän päivään.

– En halua missään tapauksessa väheksyä palkansaajaliikkeen yli sadan vuoden historian saavutuksia, mutta niiden voimaan uskomalla ja niistä puhumalla me emme tavoita tämän päivän nuoria, varapuheenjohtaja huomauttaa.

– Ay-liikkeen problematiikka kilpistyy kysymykseen, miten toimintatapamme, tavoitteemme, ajatusmaailmamme ja jopa kielemme istuvat tähän päivään.

Kopperi käyttää esimerkkinä kasvavaa pelialaa. Tietoala ry:n ja Insinööriliiton pelialan projekti poiki paitsi uusia jäseniä myös lisäsi ymmärrystä.

– Siellä eivät puheet aikaisemmista saavutuksista paljon painaneet. Asioita oli ajateltava uudelleen. Kun vanhat keinot eivät päde, on keksittävä pussillinen uusia. Se on hyvä yleisohje pyrittäessä pitämään palkansaajaliike voimissaan.

edunvalvonnan tarve ei häviä

Kopperin mukaan edellä mainittu ei tarkoita työehtosopimusten, saati työmarkkinaedunvalvonnan merkityksen vähättelyä. Sillä on liitoissa aina paikkansa.

– Liittojen tehtävä on auttaa jäseniä pärjäämään työelämän vaatimusten puristuksessa. Kun työelämä muuttuu, vaatimuksetkin muuttuvat, samoin edunvalvonnan tarve ja keinot.

Kopperi puhuu out of the box -ajattelusta, avautumisesta ja oman mukavuusalueen ulkopuolelle menemisestä. Hänen mielestään Insinööriliitolla on strategiassaan aikeita ottaa askeleita juuri tähän suuntaan.

– Jäsenten eduista huolehtiminen on vaikuttamista laajalla rintamalla. On laajennettava omaa näkökulmaa ja toimintakenttää sekä lisättävä resursseja sinne, missä se katsotaan jäsenten etujen ajamisen kannalta järkeväksi ja tarpeelliseksi. Liiton panostus yhteiskuntavaikuttamiseen on yksi osa muutosta.

Kopperin mielestä tähän liittyy myös julkisuuskuva ja siihen vaikuttaminen. Hänen mukaansa palkansaajaliikkeestä ja yksittäisistä liitoista on vuosien varrella piirtynyt suuren yleisön silmiin väärä kuva rähinöivänä ja yhteiskunnan kehitystä jarruttavana joukkona.

– Tätä kuvaa on kyettävä murtamaan ja kirkastamaan eri tavoin. Edunvalvonta ja vaikuttaminen on nykyään myös enenevässä määrin julkisuuden hallintaa, Kopperi sanoo.

Tietotekniikan ammattilainen

Järjestelmäasiantuntijana työskentelevä uusimaalainen Jyrki Kopperi on pitkän linjan tietotekniikan ammattilainen. Hän on pohjakoulutukseltaan merkonomi.

Viime vuosituhannen lopussa Kopperi suoritti silloisessa Hyvinkään-Riihimäen aikuiskoulutuksessa tietotekniikan ammattitutkinnon. Tutkintoon kuului työharjoittelu, jonka jälkeen Kopperi jäi harjoittelupaikkaan töihin.

Työsuhde on edelleen voimassa. Muutaman yrityskaupan ja fuusion jälkeen työnantajan nimi on nykyään CGI.

Vapaa-ajallaan Kopperi pelaa golfia ja ulkoilee – koiran kanssa ja ilman.