oikeutta

Lomautus vaikuttaa loman kertymiseen

Koronaviruksesta johtuvan poikkeustilan takia ennätysmäärä työntekijöitä on lomautettuna erimittaisiksi ajoiksi.

Työntekijälle kertyy vuosilomaa yleensä 2,5 päivää jokaiselta työssäolokuukaudelta, jona hän on töissä vähintään 14 työpäivää. Osa-aikaiselle työntekijälle vuosilomaa kertyy, kun hän on töissä vähintään 35 tuntia kuukaudessa.

Kokonaan lomautetulle kertyy lomaa ensimmäiseltä 30 lomautuspäivältä eli työssäolon veroisilta päiviltä, joten normaalia työaikaa tekevälle kokonaan lomautetulle kertyy normaalisti vuosilomaa ensimmäiseltä 1–2 kuukaudelta lomautusta. Jos lomautus jatkuu, vuosi- lomaa ei kerry.

Työhön palaaminen katkaisee 30 päivän laskemisen, ja mahdollisen uuden lomautuksen alkaessa laskeminen lähtee alusta.

Lyhennetylle työviikolle tai osa-aikaisesti lomautetulle kertyvät normaalit vuosilomat kuuden kuukauden ajalta lomautusjärjestelyn aloittamisesta eli lomautuspäivät kerryttävät vuosilomaa normaalisti.

Jos työntekijä on kokonaisen viikon töissä lomautusten välissä, kuuden kuukauden laskeminen alkaa alusta. Jos lomautusjärjestely kestää yli kuusi kuukautta, työntekijälle kertyy tämän jälkeen lomaa vuosilomalain perussääntöjen mukaan eli 14 työpäivää kuukaudessa tai 35 tuntia kuukaudessa säännön mukaan.

Lomautuksen vaikutus kesälomiin

Lomautus ei vaikuta vuosiloman antamiseen tai pitämiseen. Lomautuksen aikana noudatetaan samoja sääntöjä vuosiloman pitämisestä kuin muutenkin.

Yleensä työnantaja määrää vuosiloman ajankohdan, jos työntekijä ja työnantaja eivät sovi ajankohdasta.

Vuosiloman aikana saa vuosilomapalkkaa, joka on normaali kuukausipalkka jaettuna 25 kertaa lomapäivien määrä. Lomautus jatkuu normaalisti vuosiloman päätyttyä.

Vuosiloman ajalta työntekijä ei saa ansiopäivärahaa, koska työnantaja maksaa palkkaa. Osa-aikaisella työntekijällä voi olla oikeus soviteltuun päivärahaan.

Vuosiloma-ajalta työntekijä saa myös mahdollisen lomarahan eli niin sanotun lomaltapaluurahan, jos hän on siihen oikeutettu muutoin joko työehtosopimuksen tai työsopimuksen perusteella.

Useimmilla työpaikoilla vuosilomista sovitaan joustavasti ja työntekijöiden toiveet huomioiden. Kuitenkin työnantaja voi nykyisen kaltaisessa poikkeustilanteessa määrätä lomien pitämistä tiettynä aikana.

Lain mukaan työnantajan on ilmoitettava työntekijälle lomien pitämisajankohdan viimeistään kuukautta ennen loman alkamista. Kesälomakauden aikana, toukokuun alusta syyskuun loppuun, työnantaja voi määrätä kesäloman eli neljä viikon loman pitämisestä. Aika sisältää 24 lomapäivää.

Topi Ohjelmistokoodari tekee normaalia työaikaa. Hänet lomautetaan 1. kesäkuuta–31. elokuuta siten, että lomautus on osa-aikainen kaksi päivää viikossa eli hän on lomautettuna tiistaisin ja torstaisin.

Topille kertyy täydet lomat lomautuksen ajalta. Vaikka jonain kuukautena työpäiviä olisi vähemmän kuin 14, osa-aikaisessa lomautuksessa vuosilomat kertyvät normaalisti kuuden kuukauden ajan järjestelyn aloittamisesta lukien.

Jos Topin lomautus jatkuisi 1. joulukuuta jälkeen, niin hänelle ei välttämättä kertyisi vuosilomia enää tämän jälkeen.

Raija Rakennusinsinööri tekee normaalia työaikaa maanantaista perjantaihin. Hän saa täyden vuosiloman jokaiselta kuukaudelta, jolloin hän on töissä 14 työpäivää. Hänet lomautetaan kokonaan 1. kesäkuuta–31. elokuuta välisenä aikana.

Kesäkuun lomautukseen sisältyy 21 työpäivää, joten kesäkuulta Raijalle kertyy 2,5 päivää vuosilomaa. Sen sijaan heinäkuussa ja elokuussa Raijalle ei kerry lomia, koska 30 päivän sääntö katkeaa ennen kuin heinäkuulle kertyy 14 työpäivän veroista lomautuspäivää.

Timo Tuotantovalvoja on aiempina vuosina voinut vapaasti päättää lomansa ajankohdan kesäloma-aikana. Hän on tykästynyt pitämään lomansa elokuussa, koska tuolloin kelit ovat parhaimmillaan.

Timo on osa-aikaisesti lomautettuna kaksi päivää viikossa kesä-, heinä- ja elokuun aikana. Tänä vuonna työnantaja kuitenkin ilmoittaa toukokuun alussa, että kaikkien on pidettävä lomansa 15.6.–15.7. välisenä aikana.

Tämä on vuosilomalain mukaisesti sallittua, koska työnantaja ilmoittaa loman ajankohdan yli kuukautta etukäteen. Timon lomautus keskeytyy 15. kesäkuuta– 15.heinäkuuta väliseksi ajaksi. Silloin hän on vuosilomalla ja saa siitä vuosilomapalkkaa sekä työehtosopimuksen perusteella tulevaa lomarahaa.