Insinööri-lehti

Tietoteollisuuden irtisanotuille tarjolla muuntokoulutusta

Tietoteollisuuden rakennemuutoksen kouriin joutuneille insinööreille on jo tarjolla tai suunnitteilla insinöörikoulutuksen päivitystä tai muuntokoulutusta usealla paikkakunnalla.

Erityisesti Turun, Tampereen, Oulun ja pääkaupunkiseudun insinöörejä on kohdannut merkittävät irtisanomiset.  Näillä seuduilla ovat ammattikorkeakoulut, ely-keskukset ja kunnat lyöneet viisaat päänsä yhteen ja suunnitelleet tietotekniikka-alan insinööreille tutkinnon päivittämistä ja muuntokoulututusta paremmin työllistävälle alalle.

Turun ammattikorkeakoulussa suunnitellaan koulutusta erityisesti Salossa Nokialta poispotkituille pitkää it-uraa tehneille. Tampereella on valmiutta toteuttaa tietotekniikan insinöörien tietojen ja tutkinnon täydentämistä muuntokoulutuksena, mikäli opetusministeriö myöntää siihen rahoituksen.

Oulussa koulutusta tarkastellaan elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen käyttöä voidaan lisätä nopeasti. Sen avulla koulutusta voidaan kohdentaa joustavasti työvoiman tarpeen mukaisesti. Jo ammatissa toimineilla henkilöillä on perusvalmiudet, jolloin voidaan keskittyä suoraan ammattitaitoa lisääviin ja sitä päivittäviin opintoihin.

Metropoliassa Helsingissä insinöörit voivat päivittää osaamistaan osallistumalla erikoistumisopintoihin, joiden aiheita ovat muun muassa avoimen lähdekoodin järjestelmät, tietoturva, tietoverkot ja terveydenhuollon tietojärjestelmät. Näitä opintoja voi suorittaa osin myös avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Aikuisille suunnatuissa koulutusohjelmissa opiskeleville tehdään henkilökohtaiset opetussuunnitelmat. Niissä aiemmat opinnot ja työssä opittu luetaan hyväksi joko suoraan tai osaamisen näytön kautta.
Aiempi osaaminen on voitu hankkia korkeakouluopinnoissa, muussa koulutuksessa, työelämässä, vapaa-aikana tai harrastuksissa.

Uuden Insinööriliiton puheenjohtaja Pertti Porokari ja koulutus- ja tutkimusyksikön johtaja Hannu Saarikangas kävivät maaliskuun alussa tapaamassa opetusministeri Jukka Gustafssonia ja työministeri Lauri Ihalaista, jotta insinööritutkintojen päivityksiin ja muuntokoulutukseen saataisiin vauhtia

Lue lisää Uusi Insinööri 3/2012 (ilmestyy 26.4.)