Insinööri-lehti

Pirkanmaan Otty:sta vipuvartta työllistymiseen

Pirkanmaan Otty-projektissa tuetaan omaehtoista työllistymistä. Kohderyhmänä ovat pirkanmaalaiset insinöörit, diplomi-insinöörit, tradenomit, ekonomit sekä muut vastaavat yksityiselle sektorille sijoittuvat akateemisesti koulutetut ammattilaiset.

Tuore kehityspäällikkö toi uuden suunnan

Marko Hilden aloitti PiOtty:n kehityspäällikkönä toukokuussa.  Aiemmin projektin painotus oli työnhakuvalmiuksien lisäämisessä ja itsensä markkinoinnin kehittämisessä. Näitä valmennuksia jatketaan edelleen, mutta uuden luotsin tuoma selkeä kehityssuunta on ollut saada yrityskenttä mukaan projektiin. Uutta on myös se, että osa tapahtumista järjestetään illalla. Näin myös työssä käyvillä on ollut mahdollisuus osallistua.

– Pirkanmaan yritykset ovat ottaneet meidät hyvin vastaan. Projekti toimii kontaktifoorumina työnantajan ja -tekijän välillä.  Tilaisuuksissa yritykset rakentavat työnantajakuvaa ja verkostoituvat työnhakijoiden kanssa. Suurella osalla vierailevista yrityksistä on myös konkreettisia rekrytointitarpeita, Marko Hilden kertoo.

Ensimmäinen varsinainen rekrytointitapahtuma järjestetään 30.11., kun tietojärjestelmiin ja IT-asiantuntijapalveluihin keskittynyt Solita Oy etsii riveihinsä useita erialojen ammattilaisia.

Linkkifoorumi herättää kiinnostusta

– Syyskaudella tapahtumissa on ollut osallistujia keskimäärin kaksikymmentäkaksi henkilöä per tilaisuus, yrityskontaktitilaisuuksissa tosin jopa huomattavasti enemmän, Marko Hilden summaa.

Yrityskentän kanssa tehty onnistunut yhteistyö on saanut näkyvyyttä myös mediassa, mikä on lisännyt kiinnostusta projektia kohtaan.

– Loppuvuonna tapahtumatahti kiihtyy vielä entisestään. Pyrimme järjestämään tilaisuuksia kahdesti viikossa ja marras-joulukuussa on vähintään yksitoista tapahtumaa. Kannattaakin seurata aktiivisesti www.pirkanmaanotty.fi sivustoa, sillä ohjelma päivittyy jatkuvasti erityisesti yrityskontaktipäivien osalta, Hilden jatkaa.

Tähtäimessä työllistyminen

Piotty-projektin tulokset ovat varsin vakuuttavia. Tähän mennessä koko projektin toiminta-aikana, syyskuusta 2009 lokakuuhun 2011, on työllistynyt yhteensä 173 henkilöä eli noin 49 prosenttia projektin listoilla olleista.

– Yrityskontaktipäivien sekä erityisesti suorien rekrytointitapahtumien vaikutukset nähdään vasta myöhemmin. Ja niitä tietoja odotammekin mielenkiinnolla, Marko Hilden toteaa.

Projektin taustalla ovat Uusi Insinööriliitto, Tampereen Insinöörit, Tekniikan Akateemiset, Suomen Ekonomiliitto ja Tradenomiliitto. Vastuu tahona toimii Pirkanmaan omatoimisen työllistymisen tuki PIOTTY ry. Rahoitusta on liittojen lisäksi saatu Pirkanmaan Ely-keskukselta. Projekti jatkaa tämän vuoden loppuun, mahdollinen jatko on vielä avoin.

teksti: Minna Virolainen, Insinööriliitto