Insinööri-lehti

Mieltä on ilmastava – mutta mitkä ovat keinot

Eurooppalaisen ammattiyhdistysväen toimintapäivä keräsi sankat joukot Brysselin kaduille osoittamaan mieltä työllisyyden edistämiseksi ja säästötoimia vastaan. Kurjuutta vaadittiin kumoon sekä enemmän ja parempia työpaikkoja myös nuorille. Työttömyyden ja eriarvoistumisen ehkäisemiseksi vaadittiin lisää elvytystoimia.

Työpaikkojen laatu ja reilut työmarkkinat eivät ole kohtuuttomia vaatimuksia edes talouskriisin oloissa. Oikeudenmukaisia pelisääntöjä työelämän kysymyksiin on vain jaksettava vaatia. Sosiaalista polkumyyntiä ei saa sallia.

Eurooppalaista ay-liikettä edustava EAY vetää linjauksia seuraavalle nelivuotiskaudelle ensi keväänä Ateenassa. Asialistalla on ajankohtaisten työelämän kysymysten linjauksien ohella myös uudentyyppisiä asioita. Kuten esimerkiksi se, pitääkö eri kysymyksissä harrastaa yhteenottolinjaa työnantajapuolen kanssa vai onko parempi valmistella omia esityksiä ja painottaa neuvottelutoimintaa. Monissa maissa palkansaajajärjestöistä on taantuman vanavedessä tehtävien alasajojen ja eläkeuudistusten myötä tullut yleisiä EI-liikkeitä.

Alasajoja vastustetaan kovin, mutta omia vaihtoehtoja ei juuri tarjota tai ne eivät ole erityisesti taloudellisesti uskottavia.

Suomalaisessa sopimusyhteiskunnassa kolmikanta on toimiva järjestelmä. Sitä ei saa vaarantaa järjestäytymistä vaikeuttamalla. Ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeus on säilytettävä, samoin ay-maksun palkkasuoraperintä. Ajankohtaiset kysymykset lakisääteisen eläkeiän nostamisesta ja työurien pidentämisestä vaativat monipuolista kehittämistä. Työaikapankkien tehokas ja joustava käyttö on yksi keino edistää jaksamista työssä.