Insinööri-lehti

Menestystä opintoihin!

Onnittelut opintonsa aloittaville uusille insinööriopiskelijoille. Olette tehneet loistavan uravalinnan. Insinöörin tutkinto antaa laaja-alaiset valmiudet erilaisiin työtehtäviin. Insinöörit myyvät, markkinoivat, suunnittelevat, huoltavat, käyttöönottavat, kouluttavat ja opettavat. Listaa voi jatkaa pitkästi.

Opiskelijan tärkein tavoite on valmistua määräajassa ja saada hyvät valmiudet insinöörintehtäviin. Opiskelijaedunvalvonta muodostuu koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta, jota tehdään insinööriliitossa yhteistyössä pääsääntöisesti koulutuspoliittisen yksikön kanssa. Opiskelija- aikaisen järjestäytymisen kautta saadaan myös luontevasti tarvittavaa työelämätietämystä ja luodaan linkit työelämään.

Insinööriliitossa opiskelijaedunvalvonnalla eli koulutuspolitiikalla on keskeinen rooli. Opiskelijoilla on erittäin hyvät kanavat vaikuttaa tähän Insinööriliitossa. Opiskeli jat pystyvät vaikuttamaan edunvalvontaan kaikkein tehokkaimmin puhe- ja läsnäolo-oikeudella hallinto elimissä. Järkevät ideat eivät jää huomioimatta, vaan insinöörit hallinnossa kuuntelevat herkällä korvalla opiskelijoiden koulutuspoliittisia linjauksia ja ideoita. Se on oikea tapa vaikuttaa.

Aktiivisuus opiskelijana antaa hyvät valmiudet työelämään. Insinööriliiton tärkein tehtävä on työmarkkinaedunvalvonta niin työpaikka- kuin liittotasolla. Liitto ja työpaikan liiton edustaja, luottamusmies, auttavat työsuhdeasioissa, heti työsopimuksen teosta lähtien. Toivon, että monesta opiskelija-aktiivista tulee tulevaisuudessa, kun työelämästä on saatu riittävästi kokemusta, myös valmiiden insinöörien edunvalvojia, luottamusmiehiä. Vain insinööri osaa ajaa insinöörin etuja.

Toivotan opiskelijoille ahkeraa lukuvuotta ja menestystä mielenkiintoisiin insinööriopintoihin!