Insinööri-lehti

Matkustamiseen kuluva aika korvataan Turku Energiassa

Ahosen mukaan on erinomaista, että työntekijä voi itse valita, miten korvauksen haluaa. Valinta tehdään useimmiten sen mukaan, missä elämäntilanteessa henkilö on. Seminaarit ja koulutusmatkat ovat ainoita, joista ei makseta matka-ajalta.

Työsuhdeasioissa työnantaja on meillä järkevä yhteistyökumppani, joka suhtautuu työlainsäädäntöön ja työehtosopimuksiin vakavasti.

Valitettavasti näin ei ole joka yrityksessä. Sen Ahonenkin tietää.
Osaamista tarvitaan

Energia-ala painottuu yhä enemmän vaativiin asiantuntijatehtäviin. Myös toimihenkilöryhmät kasvavat, mutta työntekijöitä ei tarvita yhtä paljon kuin ennen.
Osaamista tarvitaan yhä vaativammissa tehtävissä, Ahonen sanoo.

Ala kehittyy ja asiakkaiden vaatimukset kasvavat. Miten tärkeäksi energian, sähkön ja lämmityksen rooli kasvaa 2010-luvulla, jää nähtäväksi. Joka tapauksessa laitteet paranevat ja monimutkaistuvat, kunnossapito kehittyy ja toiminnassa tarvittava osaamistaso nousee.
Ihmiset eivät nykyään siedä sitä, että tulee katkoja sähkön tai lämmön toimituksessa. Vaatimustason nousuun pyritään vastaamaan muun muassa henkilöstön osaamista kasvattamalla.
Paikallinen sopimus

Turku Energialla on paikallinen sopimus kaikkien henkilöstöryhmien kanssa – myös ylempien. Sen piiriin kuuluvat Turku Energia –konserniin kuuluvat emoyhtiö Turku Energia sekä tytäryhtiöt Turku Energia Sähköverkot ja Turun Seudun Kaukolämpö. Paikalliset sopimukset pyritään konsernissa neuvottelemaan pikaisesti valtakunnallisen sopimuksen synnyttyä. Ongelmiin haetaan tarvittaessa apuja myös liittotasolta, jos paikallisesti jää asioita auki.

Jos työtehtävä vaatii matkustamista, on työnantajan tietenkin otettava se huomioon kustannuksissa, Ahonen miettii.

Kun työnantaja mukisematta maksaa hotelleille ja lentoyhtiöille, miksi se ei maksaisi työntekijälle matkustamisen aiheuttamista ylityötunneista, hän ihmettelee.

Jos työntekijän pitää matkustaa Tukholmaan kolme kertaa viikossa, olisiko viisaampaa siirtää työpistekin sinne, Ahonen miettii.

Vai pitäisikö työntekijän olla työssä omalla ajalla? Sähköinen tai videoneuvottelu auttaisi alentamaan kustannuksia murto-osaan.
Sopimuksia yhdistämässä

Ahonen on ollut Turku Energiassa ylempien toimihenkilöiden luottamusmiehenä – varsinaisena tai varalla – lähes yhtäjaksoisesti vuodesta 1998 lähtien. Hän oli mukana YTN:n energian taustaryhmän toiminnassa vuonna 2007 neuvottelemassa 2010 päättynyttä sopimusta. Hänet kutsuttiin mukaan taustaryhmään edustamaan kaupunkien energiayhtiöitä.

Vuonna 2007 käyty työehtosopimuskierros oli siinä mielessä merkittävä, että siinä yhdistettiin kaupunkiyhtiöiden (Enertan) ja yksityisen puolen (Finergyn) sopimukset samaan Energiateollisuuden nimissä kulkevaksi sopimuskokonaisuudeksi, Ahonen kertoo.

Turku Energia yhtiöitettiin vuonna 1995 ja tuli silloin Enertan sopimuksen piiriin.
Enertan tessissä oli kiemuraisia ja monimutkaisia lauseita, joista ei aina tiennyt, mitä ne tarkoittavat. Käytännössä sen kautta ei haettu korvauksia matkustamisesta.

Turku Energiassa laaja matkustaminen on vähäistä, sillä asiakkaat ovat suurimmaksi osaksi Turussa. Ahonen työskentelee Turku Energia Sähköverkot Oy:ssä, joka on Turku Energian tytäryhtiö. Hänelle kertyy matkapäiviä keskimäärin 15 vuodessa. Korvaukset tulevat säntillisesti kaikista ylimääräisistä tunneista, joita matkaan on käytetty.

Konsernin noin 300 työntekijästä 25 on ylempiä toimihenkilöitä. He toimivat pääosin keskijohdossa. Toimihenkilöitä on yli sata.

Kun työnantaja joutui vuonna 2007 rajaamaan eri työehtosopimusten piiriin kuuluvat henkilöt, myös keskijohdolta kysyttiin, onko alaisissa ylemmän toimihenkilön tehtäviä tekeviä henkilöitä.