Insinööri-lehti

Konetekniikassa naiset on harvinaisia

Myynti-insinööri Satu Mäkelä aloitti kone- ja tuotantotekniikan opinnot 140 opiskelijan joukossa. Ryhmässä oli muutama nainen, mutta heistä ainoana Mäkelä valmistui.

Nykyisin Mäkelä työskentelee Metso Powerilla. Hän arvioi, että henkilöstöstä kymmenisen prosenttia on teknisen koulutuksen saaneita naisia. Hänen yhteistyökumppaninsa, asiakkaat ja toimittajat, ovat sen sijaan kauttaaltaan miehiä.

Mäkelä ei matkusta työssään paljon: matkapäiviä kertyy alle 10 vuodessa. Se on hänen oma toiveensa, sillä perheessä on pieniä lapsia. Myöskään ylityöt eivät kuulu hänen elämäänsä.

Mäkelä pitää itseään tasa-arvoisena mieskollegojensa kanssa. Vastaan ei ole tullut tilanteita, joissa sukupuolesta olisi ollut haittaa. Päinvastoin, naiseudesta on paljon hyötyä. Monipuoliseen työhön kuuluu paljon samanaikaisia projekteja, joista osaan joutuu heittäytymään kesken hankkeen. Kun osaa hoitaa monta työtä yhtä aikaa, projekteissa pysyy kärryillä. 

Useimmat asiat eivät ole Mäkelän mielestä sukupuolesta kiinni. Luonteenpiirteilläkin on merkitystä.

– Sosiaalisena ihmisenä tulen hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

Insinöörinaisen profiili

Insinöörinaisten osuus ammattikunnasta on kolmetoista prosenttia. Valtaosa eli 72 prosenttia heistä työskentelee vakituisessa kokopäivätyössä. Määräaikaisessa kokopäivätyössä on kaksitoista prosenttia ja työttömänä seitsemän prosenttia.

Yleisimmiksi tehtäväalueiksi valikoituvat suunnittelutehtävät, kaupalliset tehtävät, it-alan tehtävät ja tutkimus sekä tuotekehitys.

Keskiarvopalkka on 3 260 euroa kuukaudessa. Kolme neljästä insinöörinaisesta tekee ylitöitä. Todellinen työaika on keskimäärin 39,2 tuntia viikossa. Jos työhön kuuluu matkustamista, matkatyöpäiviä kertyy vuodessa keskimäärin 29.

Naiset insinööriopiskelijoina

Insinööriopiskelijoista on naisia kuusitoista prosenttia. Opiskeluaika on keskimäärin 4,4 vuotta.

Naisvaltaisimpia koulutusaloja ovat tekstiili- ja vaatetustekniikka, bio- ja elintarviketekniikka, ympäristötekniikka ja kemia. Näillä kaikilla koulutusaloilla vähintään kolmasosa opiskelijoista oli naisia vuonna 2010. Joka viides insinööriopiskelija opiskelee tietotekniikkaa. Näistä naisia on kahdeksan prosenttia.

 

Teksti: Kirsi Tamminen ja Minna Virolainen
Kuvat: Kirsi Tamminen