Insinööri-lehti

Hovioikeus vahvisti Outotecin saaman ikäsyrjintätuomion

Uusi Insinööri -lehden numerossa 2/2010 oli juttu Outotec Oyj:lle annetusta ikäsyrjintä-tuomiosta. Asiassa oli kyse vuoden 2005 yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen tapahtuneesta irtisanomisesta.

Työtuomioistuin oli jo 2007 annetulla tuomiolla katsonut irtisanomisen perusteettomaksi, koska yhtiöön oli palkattu samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin uusia työntekijöitä, eikä Outotec Oyj kyennyt osoittamaan UIL:n jäsenen tehtävien vähentyneen.

Yhtiöön oli lisäksi samankaltaisiin tehtäviin jäänyt kokemattomampia työntekijöitä. Asia vietiin ikäsyrjinnän osalta vielä Espoon käräjäoikeuteen, joka katsoi ratkaisussaan, että yhtiö oli myös rikkonut yhdenvertaisuuslain syrjintäkieltoa.

Oikeus piti todennäköisenä, ettei tehtäviä oltu tarjottu UIL:n jäsenelle hänen ikänsä vuoksi, sillä syynä ei voitu pitää palkattujen henkilöiden parempaa asiantuntemusta. Yhtiö valitti tuomiosta Helsingin hovioikeuteen, mutta tuomiota ei muutettu. Hovioi­keus katsoi, että yhtiö ei kyennyt osoittamaan irtisanomiselle muuta hyväksyttävää perustetta.

Outotec Oyj joutui siis jo aiemmin tuomittujen korvausten sekä kulujen lisäksi korvaamaan UIL:n jäsenen oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa.

Katso myös: Ikäsyrjintää ei saa hyväksyä

Niina Suvanto, työsuhdelakimies