Insinööri-lehti

Eurooppalaisia asioita käsitellään yhteisessä pöydässä

Nokian EWC-pöydässä on edustajia kaikista henkilöstöryhmistä. Suomalaisedustajista enemmistö on ylempiä toimihenkilöitä, sillä täällä ylemmät on ehdottomasti suurin palkansaajaryhmä.

Työsuojeluvaltuutettu, insinööri Mikko Niemi on Nokian eurooppalaisen yritysneuvoston eli EWC:n puheenjohtaja. Puheenjohtajaksi hänet valittiin kesäkuussa, mutta mukana toiminnassa hän on ollut vuodesta 1998.

Nokialla ensimmäinen EWC-sopimus tehtiin vuonna 1996 ja vuonna 2002 sopimus uusittiin.

Nokialla kutsutaan EWC:tä EuroForumiksi. Kokoonpanossa on 30 henkilöstöedustajaa, joista tällä hetkellä 14 on suomalaista. Heistä 10 on ylempiä toimihenkilöitä, toimihenkilöillä ja työntekijöillä on molemmilla kaksi edustajaa.

EuroForum-sopimuksen mukaan maalla on oikeus asettaa henkilöstöedustaja, jos siellä työskentelee 100 nokialaista.
– Jotta saamme kattavamman edustuksen, olemme pitäneet rajaa 50 henkilössä, Niemi kertoo.

Nokialla on toimintaa yli 20 Euroopan maassa ja edustajia on noin kymmenestä maasta. Muutamissa maissa toiminta on vahvasti tuotekehityspainotteista, joten esimerkiksi Tanskasta ja Englannista edustajat ovat ylempien toimihenkilöiden ryhmästä. Vastaavasti eniten työntekijöiden edustajia on Unkarista, missä on tehdas Salon ja Romanian lisäksi.

EWC-kokouksessa on tarvittava määrä työnantajien edustajia. Yleensä heitä on 5–10.
EuroForumilla on kuusijäseninen valmistelutiimi, joka kokoontuu tarvittaessa puhelinkokouksiin. Johdon edustajia on yleensä kaksi. Niemi on mukana valmistelutiimissä.
 

Kesällä tavataan Suomessa

EuroForum kokoontuu kahdesti vuodessa, kesäkuussa kokous on sopimuksen mukaan Suomessa. Marraskuun kokous pidetään vaihtelevasti eri puolilla Eurooppaa.

Kaksipäiväiset kokoukset alkavat Get together -illallisilla jo ennen kokousta, jolloin kokoustamiselle jää kaksi kokonaista päivää. Ensimmäisenä päivänä käydään johdon kanssa läpi muun muassa strategiaa, henkilöstöasioita, eri palveluita ja työhyvinvointiasioita.

– Yksittäisen maan asioihin ei puututa, vaan keskitytään kokonaisuuteen, Niemi sanoo.
– Toki jos huomataan, että muissakin maissa on silloin tällöin samankaltaisia ongelmia kuin yksittäinen maa nostaa esiin, niin asia otetaan käsittelyyn.

Toisena päivänä henkilöstönedustajat käyvät läpi keskenään maaraportit, joissa käsitellään sekä ongelmakohtia että hyviä käytäntöjä ja ajankohtaisia asioita.
Kesäkokouksessa toimitusjohtaja on pitänyt oman katsauksen ja ollut mukana keskustelemassa.

– Meillä on paremmat keskusteluyhteydet johtoon kuin muiden maiden henkilöstöedustajilla, koska pääkonttori on Espoossa. Sen tähden annamme enemmän tilaa muiden kysymyksille kesäkokouksessa.

Niemi toivoo, että perinne säilyy toimitusjohtaja Stephen Elopin kaudella.
 

Euroopan ylemmät kokevat joukkovoiman vieraana

Niemen mukaan Suomessa asiat hoituvat kohtuullisen hyvin, koska täällä on luottamusmiesjärjestelmä, yritysyhdistykset ja liitot.
– Meiltä on välittynyt Euroopan päin tietoa ja hyviä käytäntöjä, joita muut ovat hyödyntäneet omissa maissaan.

Esimerkiksi Englannissa järjestäytyminen on kasvanut, vaikka tuotekehitystehtävissä olevat eivät perinteisesti kuulu liittoihin.
– Tällä hetkellä heidän henkilöstöedustajat kyselevät meiltä järjestelmästä ja asioiden hoitamisesta, Niemi kertoo.

Hänen mukaansa EWC:n merkittävin rooli on verkostoitumisessa.
– Voimme vaihtaa kokemuksia käytännöistä eri maissa sekä auttaa ja tukea toinen toisiamme.

Teksti ja kuva: Kirsi Tamminen