Insinööri-lehti

Ammattiyhdistystarinat talteen

Oletko ollut tai olet ammattijärjestössäsi aktiivinen toimija? Oletko hallituksen jäsen, luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu tai jossain muussa roolissa? Kerro tarinasi jälkipolville.

TJS Opintokeskus, Toimihenkilöarkisto, Akava ja STTK järjestävät kirjoitusten keruun kaikille entisille ja nykyisille ammattijärjestöaktiiveille. Kirjoitusten keruu on osa suurta historian tutkimusta akavalaisten ja STTK:laisten toimihenkilöiden järjestäytymisestä ja edunvalvonnasta. Keruu kestää ensi toukokuun loppuun.

Kerro, millainen kokemus sinulle on ollut toiminta työpaikalla tai järjestössä. Entä minkälaisissa asioissa työpaikoilla puoleesi on käännytty? Millaista on neuvotella henkilöstöä koskevista asioista työnantajan kanssa? Mikä on tavallisinta, mitä järjestötoimijana teet tai olet tehnyt? Millaista on olla luottamusmies, kun lakkovaroitus on annettu?

Kirjoita vapaamuotoisesti. Lyhyetkin kertomukset sekä arkisista rutiineista että mieleen painuneista tapahtumista ovat kiinnostavia. Kokemuksesi kiinnostavat varmasti myös omaa lähipiiriäsi. Muistelmasi voit jakaa heillekin, jos tekstisi ei sisällä henkilötietosuojaa vaarantavia kohtia.

Muistelmat talletetaan Toimihenkilöarkiston kokoelmiin, jossa siihen pääsevät käsiksi tieteellistä tutkimusta tekevät tutkijat. Tallennus tehdään vain kirjoittajan luvalla. Tutkijoita sitovat eettiset ohjeet, joiden mukaan julkaistava tutkimus ei saa vahingoittaa tutkimuskohdetta tai tutkimukseen tietoja antaneita henkilöitä.

Tutkimushankkeeseen liittyen Toimihenkilöarkisto vastaanottaa mielellään myös lyhyempiä muisteloita, valokuvia tai muuta materiaalia järjestötoiminnasta.
TJS tarjoaa apua muistitiedon kirjoittamiseen ja on valmistanut maksuttoman oppimateriaalin muistelmien kirjoittajalle.

www.tjs-opintokeskus.fi/kulttuuri/jarjestotarinat