Insinööri-lehti

AMK-päivillä suojeltiin Itämerta ja puhuttiin koulutuspolitiikkaa

Vuoden 2012 Ammattikorkeakoulupäivät järjestettiin 7.-9.5.2012 M/S Silja Symphonylla. Päivien teemana kulkivat käsi kädessä Itämeren suojelu sekä ammattikorkeakoulupolitiikka.  AMK-päivät ovat merkittävä keskustelu- ja kehittämisfoorumi koulujen henkilöstölle, opiskelijoille sekä sidosryhmille. Korkeakoulukentällä vireillä olevat poikkeuksellisen suuret uudistukset olivat houkutelleet väkeä runsaasti paikalle keskustelemaan AMK-järjestelmän kehittämisestä.

Koulutuspoliittisessa osiossa merkittävään rooliin nousi toisen päivän iltapäivän rinnakkaisseminaarit, joista suosituin oli Akavalaisten liittojen järjestämä
Ammattikorkeakoulutettujen tulevaisuus tutkimusten valossa. Seminaarissa alustajana toimi Akavan asiantuntija Kristiina Kokko.

Itämeren tulevaisuutta koskevassa osiossa alustajina toimineet europarlamentaarikko Carl Haglund sekä BSR Starsin kehittämispäällikkö Carola Wictorsson nostivat esiin, että Itämeren kehitys on monella tapaa tärkeää. Tulevaisuudessa kauppa ja tekniikka ovat avainasemassa uusissa innovaatiossa ja erilaisten projektien ja koulutusyhteistyön kautta saadaan toivottavasti helpotettua maailman saastuneimman meren tilaa ja myös tukea alueen taloudellista kehittymistä.

Ammattikorkeapäivien järjestelystä vastasi Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE sekä Arcada-ammattikorkeakoulu sekä ensimmäistä kertaa yhteistyökumppanina toiminut Akava. Akavalaiset liitot järjestivät rinnakkaisseminaarin lisäksi myös korkeakoulujen edustajille mahdollisuuden tutustua liittojen toimintaan tutkimustulosten, palveluiden sekä materiaalien muodossa sekä toisena päivänä koulujen henkilökunnalle ohjelmaa laivan Tukholmassa olon ajaksi kiertoajelun merkeissä.

Seuraavan kerran Ammattikorkeakoulupäivät järjestetään toukokuussa 2013 Turussa.

Teksti: Anu Kaasalainen, Insinööriliitto
Kuvat: Hannu Saarikangas, Insinööriliitto